Uresničitev vizije na ravni organizacije (1)

Na ravni celotne organizacije (okno 1), uporabite naslednjih šest korakov za uresničevanje vizije:

1.1. Določitev poslanstva organizacije

1.2. Določitev vizije organizacije

1.3. Imenovanje deležnikov za organizacijo – njihovih potreb, zahtev in skrbi

1.4. Določitev namenov v odnosih z deležniki

1.5. Postavitev strateških ciljev za vsakega deležnika

1.6. Imenovanje projektov/glavnih nalog glede na vsak strateški cilj 

error: Alert: Content is protected !!