PRODUKTIVNOST

Dodajanje vrednosti

KNJIGA: Osebna organizacija in učinkovitost

Osebna organizacija in učinkovitost

Sistem za ustvarjanje pregleda in kontrole nad prioritetami za doseganje rezultatov. Ta knjiga govori o uporabi orodij za uresničevanje principov menedžmenta za produktivnost in učinkovitost ter prinaša mnogo idej in nasvetov o tem, kako s programskimi orodji združiti principe za doseganje rezultatov v službenem in zasebnem življenju.

SEMINAR: Praktično vodenje

Prakticno vodenje slika

Edinstveni 6-dnevni program, ki temelji na načelih Splošne poslovne odličnosti: Kaj je potrebno za organizacije, time in ljudi, da uspejo v katerem koli poslu, podjetju in kulturi. Pridobili boste vpogled v spretnosti praktičnega vodenja, katerih pridobivanje bi običajno zahtevalo leta izkušenj. Bodite navdahnjeni in se naučite, kako upravljati sebe in druge ter kako upravljati produktivnost, odnose in kakovost.

KNJIGA: Moje drevo življenja

Moje drevo

V vsakem človeškem bitju je nedoumljivo bogastvo talenta, ki ga le redki med nami izrabimo v celoti – morda zato, ker ga ne prepoznamo ali ker nimamo znanja, da bi ga razvili. Ta knjiga pomaga razumeti in razvijati človeški potencial in predstavlja osnovna pravila za delovanje v svetu čustev in doseganje zadovoljstva pri delu in v življenju.

O PRODUKTIVNOSTI

produktivnost na delovnem mestu 1PRODUKTIVNOSTODNOSIKAKOVOSTVODITELJSTVO

Produktivnost ni modna muha, ampak je zimzeleni koncept, bistven za preživetje in rast v vsaki panogi.  

Produktivnost pomeni zagotavljati, da so vse aktivnosti v organizaciji smiselne in prinašajo več vrednosti kot stroškov. Pomeni pridobiti najvišjo donosnost naložbe vloženega časa, znanja in denarja.

Produktivnost pomeni dodajati vrednost vsem aktivnostim na vseh ravneh organizacije, postavljati cilje in jih dosegati z optimalno uporabo virov, usklajevati napore vseh in vplivati na vse zaposlene, da vlečejo v skupno smer.

Poslovna odličnost produktivnosti

Tri okna produktivnosti predstavljajo vedenje produktivnosti, ki ga mora izvajati vsako podjetje. Odličnost v produktivnosti nastane, ko je vzpostavljen proces produktivnosti in ko podjetje spremlja in razvija produktivnost na vseh treh ravneh.

Proces produktivnosti deluje, kadar vsi v organizaciji upravljajo svoj čas, energijo in znanje v najboljšem interesu svojega podjetja in se osredotočajo na aktivnosti, ki dodajajo vrednost ter vodijo k osebnim, timskim in organizacijskim rezultatom in kadar vsi stremijo k uresničitvi sanj in vizije za celotno podjetje.

Ta proces je eden od štirih vitalnih poslovnih procesov, ki jih morajo vzpostaviti in ohranjati podjetja v vsaki panogi.