ODNOSI

Postavite ljudi na prvo mesto

KNJIGA: Delo s srcem

Delo s srcem

Delo s srcem govori o razumevanju in izboljševanju čustvene inteligentnosti za posameznika, ekipe in organizacije, da lahko ustvarjajo in ohranjajo dobre odnose z vsemi deležniki. Temelji na obsežnih izkušnjah Clausa Møllerja pri oblikovanju kulture in organizacijske vitalnosti v najrazličnejših vrstah organizacij po celem svetu. Delo s srcem je pionirsko delo na področju organizacijske čustvene inteligentnosti.

 

SEMINAR: Praktično vodenje

Prakticno vodenje slika

Edinstveni 6-dnevni program, ki temelji na načelih Splošne poslovne odličnosti: Kaj je potrebno za organizacije, time in ljudi, da uspejo v katerem koli poslu, podjetju in kulturi. Pridobili boste vpogled v spretnosti praktičnega vodenja, katerih pridobivanje bi običajno zahtevalo leta izkušenj. Bodite navdahnjeni in se naučite, kako upravljati sebe in druge ter kako upravljati produktivnost, odnose in kakovost.

TEST: Osebni EQ meter

Osebni EQ Meter

Edinstven test za natančno merjenje osebne čustvene in socialne inteligentnosti, za izboljševanje odnosa s seboj samim in drugimi ter za ustvarjanje uspešnega v službenem in zasebnem življenju.

Test lahko uporabite kot orodje za karierni razvoj, napredovanje ali pri zaposlovanju. Vsebuje EQ test in delovni zvezek za izboljševanju osebne čustvene inteligentnosti.

O ODNOSIH

odnosi na delovnem mestuPRODUKTIVNOSTODNOSIKAKOVOSTVODITELJSTVO

Grajenje odnosov ni modna muha menedžmenta, ampak je zimzeleni koncept, bistven za preživetje in rast v vsaki panogi.  

Odnosi so povezani z grajenjem in ohranjanjem dobrih odnosov z vsemi notranjimi in zunanjimi deležniki (tistimi, ki lahko pozitivno ali negativno vplivajo na našo prihodnost). Gre za postavljanje ljudi na prvo mesto – pred sisteme, naprave in tehnologijo, za privabljanje najboljših ljudi, zaposlovanje pravih, ohranjanje zaposlenih, za navdihovanje ljudi, da delujejo najbolje kot lahko ter za ustvarjanje dobre organizacijske kulture, ki jo označujejo odprtost, iskrenost in medsebojno zaupanje. Gre za ustvarjanje in ohranjanje dobrih odnosov med menedžmentom in zaposlenimi, med člani tima v vsakem timu ter med vsemi timi v organizaciji. Odnosi so povezani tudi s privabljanjem in ohranjanjem pravih investitorjev in dobaviteljev.

Poslovna odličnost odnosov (POO)

Tri okna odnosov predstavljajo vedenje v odnosih, ki ga mora izvajati vsako podjetje. Čustvena poslovna odličnost je dosežena, ko je vzpostavljen proces odnosov in se odnose spremlja in razvija na vseh ravneh. Proces odnosov deluje, ko vsi posamezniki in timi uporabljajo in razvijajo svoje čustvene in socialne zmožnosti, da bi ustvarili dobre odnose z vsemi notranjimi in zunanjimi deležniki. In ko si vsi prizadevajo v timu in podjetju ustvariti kulturo, ki bo omogočila najboljše pogoje, v katerih bodo ljudje lahko dobro delovali skupaj in delali po svojih najboljših močeh.

Ta proces je eden od štirih vitalnih poslovnih procesov, ki morajo biti doseženi in vzdrževani v vsaki panogi.