SPLOŠNA POSLOVNA ODLIČNOST

coworkers team brainstorming 6 scaled

Continuous improvement is better than delayed perfection.

EDINSTVENI POSLOVNI MODEL CMC

Poslovna odličnost temelji na dveh vrstah odličnosti: Strokovni poslovni odličnosti in Splošni poslovni odličnosti (SPO).

Strokovna poslovna odličnost pomeni, da poznaš stroko, v kateri si, in razumeš kaj je potrebno, da se v določeni stroki lahko odlikuješ – kot osnova.

Splošna poslovna odličnost pomeni, da veš, kaj je potrebno za uspešnost v katerikoli stroki – poleg strokovnih poslovnih kompetenc.

V vseh strokah moramo upravljati produktivnost, odnose in kakovost ter uveljavljati primerna menedžerska in voditeljska načela. Te štiri stvari morate delati na vseh treh ravneh organizacije; na ravni podjetja, tima in na osebni ravni.

Tako imamo 12 oken (4 glavna področja x 3 ravni) v modelu SPO. Ta model predstavlja fokus, na katerega se mora osredotočiti vsako podjetje, v vsaki panogi, v vsakem sektorju, v vsaki kulturi, če želi napredovati.

Vsako okno ima koncepte in modele, s katerimi podjetje upravlja in napreduje v splošni poslovni odličnosti in se odlikuje od drugih.

splošna poslovna odličnostProduktivnostOdnosiKakovostVoditeljstvo

Kliknite na enega od štirih področij v modelu 12 oken in spoznajte več o produktivnosti, odnosih, kakovosti in menedžmentu / vodenju.

Model Splošne poslovne odličnosti je sestavljen iz štirih med seboj povezanih modelov: 

  • Poslovna odličnost v produktivnosti: Dodajanje vrednosti in zagotavljanje produktivnosti z upravljanjem časa, znanja in denarja.
  • Poslovna odličnost odnosov: Grajenje in vzdrževanje dobrih odnosov z vsemi deležniki.
  • Poslovna odličnost v kakovosti: Ustvarjanje in vzdrževanje kakovosti in doseganje / preseganje zahtev in pričakovanj s strani notranjih in zunanjih strank.
  • Odličnost vodenja: Izvajanje menedžerskega vedenja in vzpostavljanje Employeeship kulture, ki jo označujejo predanost, odgovornost, lojalnost, iniciativnost in pozitivna energija.

Storitve CMC in produkti za osebni, timski in organizacijski razvoj

Stopite v stik z nami in pošljite svoje vprašanje:

Stopite v stik z nami
Enter the Captcha