Uresničitev vizije na osebni ravni (3)

Na ravni posameznika (okno 3), vsi zaposleni, lahko uporabite naslednjih šest korakov za uresničevanje vizije:

3.1. Opredelitev “osebnega poslanstva”

3.2. Ugotovitev osebnih deležnikov – njihovih potreb, zahtev in skrbi

3.3. Določitev namenov v odnosu do vsakega deležnika

3.4. Imenovanje osebnih ciljev za vsakega deležnika

3.5. Imenovanje ključnih področij, projektov in glavnih nalog

3.6. Določitev in izvedba načrta

error: Alert: Content is protected !!