Intenzivno Praktično vodenje

Intenziven in jedrnat program managementa za vsakogar

Cena seminarja:
* 790 € + DDV

 

V ceni so vključeni set osebnih materialov, literatura, prigrizki in prehrana med odmori.

Lokacija: online ali po dogovoru

Termini:

 

Zaradi Covid razmer preverite aktualne termine.

 

Celovito izobraževanje za vaše vodje:

 

”Program praktičnega vodenja, s katerim osvežite znanje managementa in vodenja, ter dodate manjkajoče koncepte in pristope za hitro in preprosto doseganje rezultatov pri vodenju sodelavcev in timov.”

Bistvo tega programa je zagotoviti enostavno in učinkovito managersko vedenje. Managerski proces podjetja temelji na managerskem vedenju vsakogar v podjetju in vodenju v timu.

Nujno je, da v podjetju vsi – top management, vodje timov in vsi zaposleni – skupaj vplivajo na potrebne spremembe, zato je tudi nujno da se vsi okrepijo v upravljanju ciljev, odločanju pri reševanju problemov ter sporazumevanju.

Vodje zaposlenih morajo poznati jasne in nedvoumne koncepte vodenja in managementa v timu, prepoznati “prav in narobe” ter pravilno voditi sodelavce v zahtevnih poslovnih situacijah.

S programom Intenzivno Praktično vodenje boste obnovili in osvežili že znane koncepte Praktičnega vodenja in se znova osredotočili na to, kar je treba v vodenju ljudi zato, da so: pravi ljudje na pravem mestu, razvijajo talente in kompetentnost tima, se osredotočijo v skupno smer ter imajo skupni imenovalec za vodenje/delovanje svojih timov.

KORISTI PROGRAMA

Glavne koristi za organizacijo:

 • Razvoj managerskega procesa
 • Razvoj kompetenc vodenja ključnih zaposlenih.
 • Uporaba načinov za dobro čustveno počutje in klimo v oddelkih.
 • Ustvarjanje kulture Employeeship, ki jo označujejo predanost, odgovornost, lojalnost, iniciativnost in pozitivna energija vseh zaposlenih.
 • Razumevanje ustvarjanja vrednosti, odličnih odnosov in kakovosti v timu.

Glavne koristi za vas osebno:

 • Naučili se boste štiri poderočja splošne poslovne odličnisti.
 • Poznali boste bisvto zagotavljanja vrednosti in produktivnosti pri sebi in drugih zaposlenih.
 • Znali postavljati zahtevne in izzivalne cilje ter jih uresničiti.
 • Izvajali bistvene oblike menedžerskega vedenja.
 • Ustvarjali boljše odnose.
 • Zagotavljali kakovost svojega dela, in presegli pričakovanja vaših deležnikov.

VSEBINA PROGRAMA

Kaj se boste naučili?

 • Model Splošne poslovne odličnosti, ki je nastal v 45 letih dela v mednarodnih podjetjih.
 • Managersko vedenje in osredotočenost na kriterije uspešnosti tima.
 • Upravljanje sebe.
 • Motiviranja sebe in drugih.
 • Ustvarjanje več vrednosti, upravljanje časa in ohranjanje pregleda.
 • Razvijanje odličnih odnosov.
 • Postavljanje in doseganje standardov človeške strani kakovosti.

VEČ O PROGRAMU

Praktično vodenje zahteva pripravljenost in predanost vsakogar za razvijanje kriterijev za uspešnost v spolšnih področjih delovanja podjetja.

Pogosto sodelavci pozabijo na zlata pravila in principe, s katerimi dosežejo spremembe v podjetju, zato morajo enostvno obnoviti ključna znanja, da ostanejo v pravi smeri.

Spremembe v tehnologiji, procesih, okolju podjetja zahtevajo, da se timi in posamezniki na novo povežejo in ustavijo podjetja za uspešno prihodnost.

Praktično vodenje, ki deluje preko čustev in razuma vsakogar, spreminja status quo na način, da znova vzpostavi ravnotežje med strokovnimi in splošnimi procesi, ki so potrebni za učinkovito delovanje: razvijanje vrednot, upravljanje časa, čustev in človeške strani kakovosti.

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN?

Seminar prinaša vodjem znanje in usmeritve za ustvarjanje sodobnega in vzpodbudnega delovnega okolja, ki je značilno za moderno organizacijo z visoko stopnjo odgovornosti posameznika. Pomaga vzpostaviti kulturo Employeeship, v kateri se zaposleni počutijo varne in sprejete ter pripravljene vlagati v uspešno prihodnost  organizacije.

Program je namenjen vsem vodjem in vodstvenim delavcem, ki želijo nadgraditi svoje predpostavke o vodenju z jasnimi in jedrnatimi pravili managementa v timu.