5. Določanje strateških ciljev

Postavljanje strateških ciljev za vsakega DELEŽNIKA je korak # 5 v procesu uresničevanja vizije.

Ko ste pojasnili svoj glavni namen in posamezne cilje za odnose z deležniki, morate določiti tudi konkretne strateške cilje organizacije. Brez ciljev za posamezni namen, boste le-tega težko tudi uresničili. Namen ciljev je, da omogočijo skupno odločanjein navdihujejo time, da energijo mobilizirajo v skupno smer.  

Bodite pozorni, da ne postavite le dnevnih, operativnih ciljev. Postaviti morate tudi cilje za situacije, ki so t.i. nujne prolagoditve novemu in zahtevnejšemu okolju (na katerega morda nimate vpliva) in za situacije, ki predstavljajo vaš želeni razvoj (“To je seveda nemogoče, razen če…”). 

Nazadnje, upoštevajte zlata pravila za postavljanje ciljev in zagotovite, da bodo cilji SMART.  To je osnovna sestavina managerskega vedenja, ki je nujen pogoj za odlično delovanje organizacije. 

 

O Vedenju postavljanja ciljev si več podrobnosti oglejte v lekciji, ki je del tečaja Managersko vedenje.

Employeeship pic 112w
error: Alert: Content is protected !!