Uresničitev vizije na ravni tima (2)

Na ravni tima (okno 2), uporabite naslednjih šest korakov za uresničevanje vizije:

2.1. Določitev “poslanstva tima”

2.2. Imenovanje timskih deležnikov – njihovih potreb, zahtev in skrbi

2.3. Določitev namenov v odnosih do vsakega deležnika

2.4. Postavitev timskih ciljev v povezavi z vsakim deležnikom

2.5. Imenovanje timskih projektov/glavnih nalog v povezavi z vsemi timskimi cilji

2.6. Narediti in izvesti načrt

error: Alert: Content is protected !!