Izobraževanja

Kratka izobraževanja in praktične delavnice za povečanje osebne produktivnosti, odnosov, kakovosti in managementa so namenjena vsem vodjem timov, direktorjem, zaposlenim in tistim, ki želite poglobiti vaše znanje na izbranem področju ter pridobiti nove kompetence za odličnost v službenem in zasebnem življenju.

Kontaktirajte nas za razpoložljive termine.

Principi obvladovanja sprememb

Model za uspešno upravljanje sprememb, ki temelji na človeških dejavnikih. Uporabite koncept za odličnost v podjetju, ki velja v času sprememb ne glede na velikost ali starost podjetja. 

Pridobili boste »navodila« in principe za upravljanje in vodenje tima in podjetja, ki ga lahko prenesete k sodelavcem in drugim partnerjem. Naučili se boste potrebnih veščin za pravočasne spremembe in postali uspešni pri upravljanju svojega podjetja ali tima v času priprave sprememb, uvajanja in po spremembah. Poenostavite vaš sistem vodenja zaposlenih v času sprememb na področja, ki so pomembna. Spoznajte 5 dejavnikov za uspešnost pri uvajanju sprememb, da boste usklajevali mehke in trde dejavnike upravljanja podjetja v spremembah.

Vsebina: 

Bistvo in model upravljanja ter managerskega vedenja, čustveni vidiki pri upravljanju sprememb, združevanje in premostitev razlik, model upravljanja sprememb in dejvniki uspešnosti. 

Trajanje: 1 dan 

Business Growth

OSEBNA ORGANIZACIJA IN UČINKOVITOST

Ustvarite pregled in nadzor za doseganje rezultatov.

Veliko dobrih nasvetov, uporabnih tehnik upravljanja s časom in navdih ljudem, za zmanjšanje stresa in lažje doseganje kakovostnih rezultatov na vseh področjih življenja. S tem programom boste lažje ustvarjali pregled nad pomembnimi stvarmi za doseganje rezultatov v organizaciji in prinesli red v delovanje tima in posameznika.

Vsebina:

Koncept odličnosti v produktivnosti, upravljanje časa, osebna učinkovitost, doseganje pregleda in kontrole nad nalogami, uporaba MS Outlook za time management, upravljanje motenj, obvladovanje e-pošte in socialnih omrežij, da delujejo za vas in ne proti vam, upravljanje stresa, psihološki koncepti časa, kultura časa.  

 Trajanje: 1 – 2 dni

Dirigent web2 e1579862073441

MANAGERSKO VEDENJE

Ključni koncepti upravljanja za implementacijo in doseganje ciljev ter doseganje odličnosti vodenja.

Če ljudje ne izvajajo uspešnega menedžmenta, ne morejo uresničiti vrednosti, ki jo želijo in načrtujejo, niti tim ali podjetje ne dosega svojega potenciala. Spoznajte ključne vloge zaposlenih v delovnem okolju, ki bi jih izvajati vsi strokovnjaki in poslovneži. Upravljajte cilje in uspešnost, izboljšajte delegiranje. Uporabite učinkovite in uspešne tehnike sporazumevanja in jih združite z digitalnimi orodji. 

Vsebina: 

Koncept in model odličnosti vodenja, človeške vloge v organizaciji in njihov razvoj, vedenje postavljanja ciljev, učinkovito odločanje za reševanje problemov, učinkovito sporazumevanje.  

Trajanje: 1 dan 

Management for everyone

EMPLOYEESHIP

Usmerite energijo vseh proti zmagam.

Namen programa je usmeriti energijo vseh zaposlenih za varno prihodnost organizacije. Program zaposlene uči, da organizacijo razvijajo z zaupanjem in predanostjo in da svojo energijo usmerijo za doseganje dolgotrajnih rezultatov. Zaposleni tako postanejo sposobni in pripravljeni dosegati rezultate skupaj.

Vsebina:

Spoznali boste odličnost organizacijske kulture predanosti, Employeeship in osnovne sestavine za razvijanje vsake kulture organizacije. Podjetje lahko raste in razvije svoj celotni potencial le, če vsakdo deluje po najboljših močeh, v najboljšem interesu celotnega podjetja. Izvedli boste svoj osebni Employeeship meter test. 

Spoznali boste sisteme in politike podjetja, ki omogočajo odlično organizacijsko kulturo ter kako vodje podpirajo odličnost zaposlenih s svojim delovanjem. 

Trajanje: 1 – 2 dni 

Employeeship team web2

Delo s srcem 

Čustvena inteligentnost (EI) in EI vodenje.

Izboljšajte osebno in organizacijsko uspešnost z uporabo čustvene inteligentnosti in principov čustveno inteligentnega vodenja. Uporabite in razvijajte dinamična čustva in odstranite destruktivna čustva, ki ovirajo doseganje rezultatov v organizaciji.

Vsebina:

Spoznajte model in koncept čustvene inteligentnosti in se naučite uporabljati EI za doseganje rezultatov v zasebnem in službenem življenju. Naučili se boste spoznati in razumeti sebe, upravljati svoja čustva, da delujejo za vas in ne proti vam, motivirati se za doseganje rezultatov, razvijati socialno zavedanje in empatično poslušanje ter uporabljati EI za razvijanje zaupanja in odličnih odnosov z drugimi. 

Poseben program Delo s srcem je namenjeno razvijanju čustveno inteligentne (EI) organizacije in čustveno inteligentnega voditeljstva (EI Leadership). 

Heart Work

ČLOVEŠKA STRAN KAKOVOSTI
IN ODLIČNOST STORITEV

Kdaj bodo zasebni in javni sektorji razumeli, da je čas za poslušanje zahtev po kakovosti? Ko bodo razumeli, da se kakovost izplača.

Glavno sporočilo tega programa je: osebna kakovost je osnova za vse druge vrste kakovosti. Pomembna je tudi za vaš občutek samospoštovanja, dobro počutje, uspešnost, odnose, stališča in vedenje.

Produkti in storitve so postali tako kompleksni in sestavljeni, da se zdi, kot da so napake skoraj neizbežne.

Vsebina:

Proces kakovosti, 10 vrst različne kakovosti, standardi človeške kakovosti, osebna kakovost, osebna garancija.

Ta program daje novo zavedanje o kakovosti, ki je potrebno, da bi razumevanje kakovosti dopolnili z odličnostjo v storitvah, produktih in kakovostjo podjetja. Vsebina dopolnjuje tehnično kakovost z izboljšanjem človeških odnosov, boljšim sporazumevanjem, timskim duhom in visokimi etičnimi standardi.

Osebna kakovost

TEAMSHIP

 Timski duh in timska kompetentnost v vsakem timu, v vsaki organizaciji.

Ta program zaposlenim pomaga uspeti kot tim in doseči več rezultatov skupaj. Spoznali boste, kako ustvariti timski duh in timsko kompetentnost v vsakem timu in vsaki organizaciji in kako ustvariti Employeeship kulturo med vsemi timi v podjetju, da dosežete “tim vseh timov” – Teamship.

Vsebina:

Kaj označuje odličnost delovanja tima, zahteve do tima v organizaciji, ekipe v športu in poslu, 15 dejavnikov zmagovitih timov, tri napačna pravila podjetij v nogometu.

Ekipe opravijo tudi test Teamship za merjenje Teamship kulture. Naučili se boste tudi, kako voditi visoko zmogljive time v podjetju, vloge vodij in naloge članov tima.

Trajanje: 1 dan

Teamship RS

PRITOŽBA JE DARILO

Od pritožbe do zadovoljstva.

Program Pritožba je darilo je učinkovita delavnica in trening o storitvah za stranke in ravnanju, s katerim nezadovoljne stranke spremenite v ambasadorje dobre volje, ohranite zaupanje strank in jih ohranite kot kupce. Pritožbe postanejo najboljši vir marketinških informacij in nove poslovne priložnosti.

Vsebina:

Stroški slabe kakovosti, reakcije nezadovoljnih uporabnikov, proces popravila slabe kakovosti, sistem in politika obvladovanja pritožb, osebne pritožbe in upravljanje s kritiko. 

Naučili se boste tudi sprejemati pritožbe v zasebnem življenju, t.i. kritike, in jih spremenili v orodje za vaš razvoj in osebne izboljšave.

Trajanje: 1 dan

PRITOB1 RS