VODITELJSTVO

Odličnost vodenja

KNJIGA: Employeeship

Employeeship

Knjiga ilustrira, kar je potrebno, da postanemo dobri zaposleni, in pokaže, kako energijo vseh usmeriti v preživetje in rast podjetja. Knjiga daje navdih in metode, s pomočjo katerih zaposleni izkazujejo odgovornost, lojalnost in iniciativnost. Daje tudi točne predloge o politikah in sistemih, ki jih mora podjetje uveljaviti, da bi iz vseh ljudi izvabilo najboljše.

Ta knjiga govori o menedžmentu. Ne menedžmentu za menedžerje, ampak o menedžmentu za vsakogar.

TESTI: Employeeship merilci

Timski Energy Meter za samostojen tim Osebni Energy Meter Organizacijski Energy Meter

3 edinstvena orodja za merjenje in izboljševanje potenciala organizacije za preživetje in razvoj. “Employeeship Meter” je celosten nabor orodij, ki jih uporabite v “Employeeship” procesu za posameznika, ekipe in organizacijo, kot pomemben dodatek knjigi “Employeeship”.

Izmerite Employeeship vrednote posameznika, Employeeship kulturo tima ali organizacije ter okolje za Employeeship v podjetju.

SEMINAR: Praktično vodenje

Prakticno vodenje nasl e1606224261764

Edinstveni 6-dnevni program, ki temelji na načelih Splošne poslovne odličnosti: Kaj je potrebno za organizacije, time in ljudi, da uspejo v katerem koli poslu, podjetju in kulturi. Pridobili boste vpogled v spretnosti praktičnega vodenja, katerih pridobivanje bi običajno zahtevalo leta izkušenj. Bodite navdahnjeni in se naučite, kako upravljati sebe in druge ter kako upravljati produktivnost, odnose in kakovost. 

O VODENJU IN MENEDŽEMENTU

odličnost vodenjaPRODUKTIVNOSTODNOSIKAKOVOSTVODITELJSTVO

Odličnost vodenja, del modela CMC Splošna poslovna odličnost, ni modna muha, ampak je zimzeleni koncept, ki je nujen za preživetje in rast v vsaki panogi.

Odličnost vodenja ima dve komponenti: Menedžersko vedenje in Employeeship.

Menedžersko vedenje

Čeprav je menedžment tema pogovorov že od nastanka civilizacij, univerzalne definicije, kaj menedžment je, še vedno ni. Claus Møller menedžment definira kot proces – premik iz ene situacije v drugo, želeno, situacijo na sprejemljiv način. Zato je menedžment ciljno usmerjen in neločljivo povezan s spremembo. Menedžment je tudi interakcija med ljudmi, ki želijo doseči skupne cilje na skupen način. Zato menedžment izvajajo ljudje, posamezno ali v skupini. Bistvo menedžmenta je menedžersko vedenje posameznika.

Obstajajo tri vrste menedžerskega vedenja: vedenje postavljanja ciljev (doseganje skupnega razumevanja o tem, kam želimo skupaj – naš položaj v prihodnosti), vedenje reševanja problemov (ugotavljanje in odpravljanje problemov in ovir na poti do ciljev) ter vedenje sporazumevanja (zagotavljanje, da imajo vsi udeleženi isto sliko o teh namenih in načinih, poznajo svoje vloge in uskladijo svoje aktivnosti).

Če formalni menedžerji ne izvajajo menedžerskega vedenja, organizacija sicer lahko deluje, vendar je ne upravljajo!

Odličnost vodenja

Tri okna menedžmenta predstavljajo menedžersko vedenje in Employeeship, ki ga mora vsako podjetje izvajati. Odličnost vodenja nastane, kadar je deluje menedžerski proces – menedžersko vedenje in Employeeship spremljajo in razvijajo na vseh ravneh.

Ta proces je eden od štirih vitalnih procesov, ki ga morajo vzpostaviti in ohranjati podjetja v vseh panogah.

Employeeship

Kadar so vsi zaposleni aktivno vključeni v napredovanje podjetja k odličnosti, ima podjetje posebno kulturo, ki jo Claus Møller imenuje Employeeship.

Označujejo jo predanost, odgovornost, lojalnost, iniciativnost in pozitivna energija vsakogar. Ljudje, ki izkazujejo Employeeship, izvajajo vedenje produktivnosti, odnosov in kakovosti. In postanejo zaposljivi!

Employeeship ali zaposlenstvo predstavlja edinstven, participativen pristop k menedžmentu.