KAKOVOST

Lojalnost strank

KNJIGA: Doseganje zvezd

Doseganje zvezd

Koncept in način za doseganje vrhunske kakovosti v vseh timih, ki je bistvena za zagotavljanje skupnega uspeha organizacije. Vsebuje orodja tako za merjenje in razvijanje kakovosti skupnega delovanja tima kot za merjenje ‘klime kakovosti’ v timu. Knjiga je namenjena direktorjem, vodjem timov in zaposlenim v zasebnem in javnem sektorju.

 

SEMINAR: Praktično vodenje

Prakticno vodenje nasl e1606224261764

Edinstveni 6-dnevni program, ki temelji na načelih Splošne poslovne odličnosti: Kaj je potrebno za organizacije, time in ljudi, da uspejo v katerem koli poslu, podjetju in kulturi. Pridobili boste vpogled v spretnosti praktičnega vodenja, katerih pridobivanje bi običajno zahtevalo leta izkušenj. Bodite navdahnjeni in se naučite, kako upravljati sebe in druge ter kako upravljati produktivnost, odnose in kakovost. 

KNJIGA: Pritožba je darilo

Pritožba je darilo

Edinstven pristop in orodje za zagotavljanje lojalnosti strank, ki je odločilna za prihodnost organizacije. S primernim reševanjem pritožb lahko ponovno pridobite zaupanje nezadovoljnih strank in jih celo spremenite v “ambasadorje podjetja”. Knjiga nudi zlata pravila in praktične rešitve za reševanje ustnih in pisnih pritožb in natančne predloge o tem, kako lahko organizacija razvija in uvede uspešno politiko reševanja pritožb.

 

O KAKOVOSTI

kakovost v menedžmentuPRODUKTIVNOSTODNOSIKAKOVOSTVODITELJSTVO

Kakovost ni modna muha, pač pa je zimzeleni koncept, bistven za preživetje in rast v vsaki panogi.  

Kakovost pomeni razvijanje in ohranjanje lojalnosti zunanjih in notranjih uporabnikov, nudenje čustvene in racionalne vrednosti za denar, doseganje / preseganje pričakovanj in zahtev naših strank.

To pomeni razvijanje in ohranjanje podobe organizacije kot privlačnega delovnega mesta z najboljšimi ljudmi, izdelki, sistemi, kulturo in slovesom. Kakovost pomeni izogibanje nepotrebnim napakam, delati, kar delamo, pravilno, izboljševati, kar delamo, razvijati rešitve za zadovoljitev bodočih potreb in zahtev.

Poslovna odličnost kakovosti (POK)

Tri okna kakovosti predstavljajo vedenje kakovosti, ki ga mora izvajati vsako podjetje. Poslovna odličnost v kakovosti nastane, ko je vzpostavljen proces kakovosti in kakovost merijo ter razvijajo na vseh ravneh.

Proces kakovosti deluje, ko vsi prispevajo k izboljševanju vrednosti blagovne znamke celotnega podjetja, zaposlenih, produktov in storitev. In ko vsi stremijo k doseganju ali preseganju pričakovanj s strani notranjih in zunanjih uporabnikov zato, da ustvarijo in ohranijo njihovo lojalnost.

Ta proces je eden od štirih vitalnih poslovnih procesov, ki morajo biti doseženi in vzdrževani v vsaki panogi.