2. Opredelitev vizije

Opredelitev vizije je korak # 2 v procesu uresničevanja vizije

1. Določite vizijo organizacije in jo naredite za “resnično” vizijo

Veliko ljudi težko razločuje med vizijo in poslanstvom. 

Vizija je kot cilj vendar posebna vrsta cilja. Vizija organizacije mora izražati več kot le boljše delovanje v področju kot običajno.

Vizija je glavni, vreden in ambiciozen ciljjasno opisan kot želeno stanje, ki ga bomo dosegli v določenem časovnem trenutku.

Primer slavne vizije, ki jo je postavil John F. Kennedy: 

“I believe this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to earth”.

Pozornost

Vsaka vizija ni resnična vizija. Vizija je resnična, ko:

–  jo vsi poznajo in sprejemajo

–  daje jasne usmeritve

–  je smiselna in pomembna

–  je vabljiva in izzivalna

–  kliče srce in razum ljudi

–  navdihuje vse, da prinašajo pozitivno energijo

V nogometu si skupno vizijo delijo vsi.

Primeri vizije v nogometu:

  • Postati naslednji državni prvak
  • Kvalificirati se za naslednji UEFA pokal
  • Naslednje leto zmagati v Ligi prvakov
  • Zmagati v Evropskem pokalu čez 2 leti

V večini podjetij si vizije (če ima resnično vizijo) ne delijo zares med vsemi.

V mnogih podjetjih ima top management vizijo ali sanje o želeni prihodnosti.

Vendar prepogosto ni nobene povezanosti med njihovo vizijo in majhnimi ali večjimi  osebnimi vizijami in sanjami, ki jih imajo zaposleni.

2. Povežite vašo vizijo z organizacijo

Ko ste opredelili skupno vizijo, mora ustvariti tudi povezavo z vizijami vseh zaposlenih. Deliti jo morate z vsemi v organizaciji. Če top management želi uresničiti sanje je nujno, da zgradi most med vizijo top managementa in vizijo zaposlenih.

Ko je vizija opredeljena, jo je potrebno uspešno tržiti znotraj organizacije, da dobi sprejetje vseh sodelavcev.
Ni dovolj, da je natisnjena v brošuri, na internetu ali poslana zaposlenim po e-mailu.

Vizija mora biti predstavljena, razložena in dogovorjena večkrat z vsemi, v vsej organizaciji. Top management pogosto porabi tedne ali celo mesece za oblikovanje vizije – in ne le nekaj minut ali ur za sporočanje ostalim v organizaciji. 

Vsi zaposleni morajo biti stalno opomnjeni na vizijo, ker: “Kar je daleč od oči, je daleč od srca!”

Glavni psiholog, odgovoren za motiviranje in navdihovanje, slavne ekipe Apola 11 skozi
celoten projekt, je v intervjuju povedal:

Navdihovati tim, da doseže luno, ni bilo težko, ker smo luno vedno lahko videli.

Izziv za podjetje je: 

  • Določiti vizijo
  • Narediti vizijo za “resnično vizijo”
  • Tržiti vizijo interno
  • Zagotoviti, da je vizija vabljiva za srce in razum

3. Razdelite vizijo v strateške cilje

Ko je bila vizija opredeljena, jo je potrebno razdeliti v strateške cilje – da bi lahko sanje postale resničnost.

Strateški cilji  so lahko povezani s produktivnostjo, odnosi, kakovostjo.

Praktičen in uspešen način za uresničevanje vizije je, da povežemo strateške cilje z deležniki – ker spodbuja reševanje problemov na poti proti ciljem in sporazumevanje o skupnih namenih in sredstvih.

Vsi strateški cilji so lahko povezani z deležnikilastniki, zaposlenimi, uporabniki, dobavitelji, tisk, skupnost, združenja, itd.

error: Alert: Content is protected !!