Storitve usposabljanja, svetovanja in mentorstva

Test image

Nudimo usposabljanje za splošno poslovno odličnost za osebni in timski razvoj, ki se osredotoča na individualne potrebe vsake stranke, skupaj z njeno poslovno preobrazbo in strateško potjo človeškega kapitala.

Strankam pomagamo na štirih glavnih področjih:

  • Dodajanje vrednosti vsem dejavnostim na vseh ravneh, odličnost produktivnosti
  • vzpostavljanje odnosov in upravljanje zainteresiranih strani s strani vodstva EI
  • Odličnost storitev in človeška plat kakovosti
  • vedenje zaposlenih, skupno vodenje in odličnost vodenja z vodstvenim vedenjem

Naši poslovni trenerji nudijo ustrezno usposabljanje in vpogled v vrednote, vedenje in veščine, ki jih potrebujejo vsi zaposleni, da bi dosegli odličnost v svojem poklicu in panogi.

Za doseganje želenih končnih rezultatov kombiniramo spletno in offline usposabljanje, svetovanje in coaching ter tako strankam omogočamo, da dosežejo uspeh s splošno poslovno odličnostjo in ukrepi za razvoj talentov.

Široka paleta storitev, mednarodni pristop in zmožnost prilagajanja rešitev potrebam strank nam omogočajo zagotavljanje učinkovitih poslovnih rešitev, ki prinašajo spremembe.

Storitve usposabljanja, učni programi in orodja CMC omogočajo posameznikom in ekipam, da prepoznajo, se osredotočijo na ključne cilje organizacije in si prizadevajo za njihovo uresničitev. Vodjem in zaposlenim pomagamo, da z večjim zaupanjem, timskim delom in enotnostjo sodelujejo na najvišji ravni učinkovitosti.

Osredotočamo se na proces učenja in menimo, da je izobraževanje naložba in ne strošek. Od sposobnosti organizacije, da svoja prizadevanja za učenje poveže s splošno strategijo in vizijo, sta odvisna donos in rezultat naložb v učenje. Učenje je sestavni del stalnega procesa za dosego trajnega uspeha. Ponujamo navdih in spodbudo, da bi vašim ljudem, ekipam in celotni organizaciji pomagali prevzeti odgovornost za oblikovanje svoje prihodnosti, prevesti učenje v rezultate – in si prizadevati za uspeh.

Programi učenja ne zagotavljajo le metod in orodij za izvajanje, temveč morajo tudi pomagati navdihniti ljudi, da imajo pozitiven odnos do razvoja in sprememb.

Program praktičnega vodenja

Drugi prilagojeni programi in kratki tečaji

Naš pristop

Verjamemo, da odlični pedagogi v štirih korakih pomagajo ljudem pri njihovem razvoju: raziskovanje (investigation), navdihovanje (inspiration), izvajanje (implementation) in povezovanje (integration).

Z edinstvenim pristopom 4 I temeljito raziščemo potrebe po usposabljanju in obstoječe izzive. Nato ljudi navdušimo, da se želijo učiti. Ljudem zagotovimo orodja za izvajanje, ki delujejo. Nato ljudem pomagamo, da učenje vključijo in dosežejo uspeh v vsakdanjem življenju.

Poudarjamo osebni in timski razvoj s pristopom, ki temelji na vrednotah splošne poslovne odličnosti in prinaša trajne rezultate.

Zakaj Claus Møller Consulting Consulting?

1.

Raziskovanje

Vedno začnemo s preučevanjem razmer in obstoječih izzivov v organizaciji. Temeljito spoznamo trenutne razmere in izzive, s katerimi se organizacija sooča. Prepoznamo prednosti posameznika, tima in organizacije ter njihove priložnosti ter pričakovanja za prihodnost.

2.

Navdihovanje

S pomočjo učnih programov in svetovanja, ki spodbujajo k razvoju, ljudje spoznavanje nove in manjkajoče vsebine. Prizadevamo si doseči tako um kot srce in navdihniti ljudi, da se izkažejo v najboljši luči. Ljudi navdihujemo, da se razvijajo in pokažejo svoje najboljše sposobnosti s pristopi, ki dosežejo tako srce in razum ter vzbujajo željo za rast in osebni razvoj.

3.

Izvajanje

Nudimo praktična orodja za izvajanje – implementacijo, s katerimi lahko ljudje ideje prenesejo v dejanja in dosežejo pozitivne rezultate. Zagotavljamo praktična izvedbena orodja, ki ljudem in organizacijam pomagajo uskladiti prizadevanja in doseči cilje. Izvajanje merimo, ocenjujemo napredovanje in izboljšujemo.

4.

Povezovanje

Integracija je ključnega pomena za napredovanje. Ljudem pomagamo, da vsebine učenja “prevzamejo”, ga vključijo v vsakdanje življenje in dosežejo trajni uspeh. Pomagamo jim, da učenje uporabijo v vsakdanjem življenju in razvijejo lastništvo za doseganje trajnega uspeha.

Stopite v stik z nami in pošljite svoje vprašanje:

Stopite v stik z nami
Enter the Captcha