Proces uresničevanja vizije

Proces URESNIČEVANJA VIZIJE pomeni spremeniti vizijo v stvarnost, v aktivnosti, ki bodo potekale “tukaj in zdaj“.

Zato, da organizacija lahko ustvari vrednost na optimalen način, morajo vsi oddelki in zaposleni upravljati svoj čas, znanje in sredstva na optimalen način. Kadar podjetje na vseh ravneh in zaposleni na vseh delovnih mestih neprestano sprejemajo prave odločitve o tem, kako bodo porabili svoj čas in znanje, bo podjetje lahko imelo dobro delujoč proces produktivnost – proces, ki ustvarja vrednost na vseh ravneh. 

Produktivnost podjetja temlji na tem, kako vsi zaposleni na vseh ravneh investirajo svoj čas, da dosežejo POMEMBNE cilje; tiste, ki vodijo k želenim rezultatom.

Enako, kot se mora vsak človek organizirati, da dosega cilje optimalno, moramo znati organizirati, kako v svojem podjetju izvajamo projekte in aktivnosti, da postane uspešno. 

Uresnicevanje vizije

Podjetje ne more uresničiti vizije neposredno. Vizija mora postati operativna, delovna, nekaj, s čemer lahko ljudje delajo. V procesu uresničevanja vizije opredelimo vizijo, določimo strateške cilje in jih razdelimo v cilje in aktivnosti za vsak tim in vse zaposlene.

Angl. beseda “vision deployment” dejansko pomeni namestistev. Namestiti je potrebno vse potrebno v oddelkih, da lahko posamezni sodelavec  porabi svoj čas in razume svojo nalogo v okviru večjega projekta za doseganje želene vizije.

Proces uresničevanja vizije uravnava cilje in aktivnosti poteka na treh ravneh:

  • -> Organizacijski ravni:
    Proces uresničevanja na ravni organizacije
  • -> Timski ravni: 
    Proces uresničevanja na ravni tima/oddelka
  • -> Osebni ravni: Proces uresničevanja na ravni posameznika/osebni ravni
Tri ravni

Pomembno!

Proces uresničevanja vizije mora vključevati analizo delovnih navad in procesov na vseh treh ravneh  in program za njihovo spremljanje in zagotavljanje, da so učinkoviti in uspešni v doseganju cilja.

  • Vzpostavitev produktivne managerske prakse na ravni celotne organizacije
  • Vzpostavitev produktivnih timskih delovnih navad
  • Vzpostavitev produktivnih osebnih delovnih navad
error: Alert: Content is protected !!