3. Imenovanje deležnikov

Imenovanje DELEŽNIKOV je korak # 3 v procesu uresničevanja vizije

1. Določite in opišite deležnike

Deležniki predstavljajo vse posameznike, skupine, oddelke, institucije, podjetja in organizacije, ki imajo besedo v prihodnjem uspehu ali neuspehu.

Deležniki so tisti, ki ti lahko pomagajo – ali nagajajo.

Podjetja in timi morajo zgraditi močne odnose z vsemi notranjimi in zunanjimi deležniki, da lahko uresničijo vizijo. Deležniki lahko sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju strategije, če zgradite z njimi poslovno zaupanje. 

Da bi lahko zgradili lojalnost deležnikov, morate ugotoviti potrebe, želje in skrbi vsakega deležnika. 

Prenesite svojo predlogo za analizo deležnikov:

 

* predloga v angleškem jeziku na povezavi tukaj.

error: Alert: Content is protected !!