Managerji se lahko – in morajo – učiti, kako upravljati

Managerji se lahko – in morajo – učiti, kako upravljati

Management je spretnost, ki bi jo moral pridobiti vsak, ki ima stik z drugimi ljudmi   Velik del zaposlenih ima izobrazbo – poklic, to je običajno. Niti v sanjah ne bi dovolili mesarju rezati mesa, če ne bi bil za to usposobljen. Pričakujemo, da bodo tudi pleskarji,...
4 pomembni načini za produktivnost

4 pomembni načini za produktivnost

Produktivnosti danes ni mogoče vedno meriti na obstoječe načine, vseeno pa je treba produktivnost meriti. Produktivnost tudi ne pomeni, da so zaposleni za računalnikom, priklopljeni v ”sistem”. Kar je bilo produktivno v letu 2019 in 2020 morda ni bilo več znak...
Izraziti negativni učinki na zaposlene

Izraziti negativni učinki na zaposlene

V zadnjem tednu sem prebral kar nekaj spletnih naslovov, ki so popolnoma nasprotni mojim prepričanjem: Pozabite na zadovoljstvo pri delu, Ne presojati ravnotežja drugih med službenim in zasebnim življenjem, itd. Raziskave iz podjetij v tujini kažejo, da se podjetja...
Učenje in razvoj za pozitivne spremembe v prihodnosti

Učenje in razvoj za pozitivne spremembe v prihodnosti

Med današnjimi velikimi izzivi v okolju in prilagajanju spremembam: vztrajanje Covid19 krize, na katero smo se že prilagodili in jo poskušamo obvladovati, velik preskok v tehnologijah, povečana pričakovanja in zahteve strank – je nekaj ostalo nespremenjeno....