Management je spretnost, ki bi jo moral pridobiti vsak, ki ima stik z drugimi ljudmi  


Velik del zaposlenih ima izobrazbo – poklic, to je običajno. Niti v sanjah ne bi dovolili mesarju rezati mesa, če ne bi bil za to usposobljen. Pričakujemo, da bodo tudi pleskarji, kuharji, kirurgi ali IT strokovnjaki primerno usposobljeni, preden začnejo izvajati svoje spretnosti. Ideja, da bi pilotu dovolili vzleteti z letalom in potniki, ne da bi imel licenco za letenje, je enostavno smešna. 

Kljub temu se od managerjev ali zaposlenih, ki napredujejo v vodenje, pričakuje, da bodo vodili druge ljudi, čeprav nimajo nobenega resničnega managerskega usposabljanja. V trenutku, ko je oseba postavljena za managerja, lahko vpliva na to, kaj naj bi delali drugi. Enako, kot je potrebno pilota naučiti leteti, je nujno managerja naučiti, kako upravljati.  

Slab management ima lahko nevarne posledice na organizacijo v obliki izgube prihodka, strank in zaposlenih, ali slabega slovesa, timskega dela, apatije, nezaupanja, stresa in konfliktov. Če bi ljudi na cesti vprašali, kaj je management, bi dobili številne zelo različne razlage. Nedvoumne definicije managementa ni, kljub temu, da je popularna tema v pogovorih mnogih v podjetjih. Veliko managerjev je tako zaposlenih z vsakodnevnimi opravili kot strokovnjaki in specialisti svojega »poklica«, da niti ne morejo imeti slabe vesti ker ne živijo svoje vloge kot manager. To pogosto velja za nekatere tudi zelo izkušene zdravnike v bolnišnicah, arhitekte, profesorje, IT managerje, kuharje, gradbenike, računovodje, in številne druge strokovnjake 

Torej, kaj je potrebno za dobro upravljanje podjetja ali organizacije, da doseže dobre, dolgotrajne rezultate?
Ali sploh obstajajo univerzalni principi managementa?
Odgovor na obe vprašanji je »DA«.  

Vsake nekaj let nastane nov princip managementa in postane modna muha, ki jo večina ljudi takoj sprejme v organizacijo, ne da bi  vedeli zakaj – razen, ker ne želijo izgledati zastareli. Zanimivo je pogledati raziskave, ki kažejo, da so organizacije, ki dosegajo najboljše, dolgoročne rezultate tiste, ki v zgodnji fazi postavijo nekaj jasnih in enostavnih managerskih principov in nato poskrbijo, da vsak pozna svojo vlogo in skupna pravila, kdaj prejme »rumen ali rdeč karton« – in se teh pravil vsi držijo, namesto da skačejo od ene managerske mode k drugi.  

Obstajajo štirje osnovni principi ali procesi, ki jih morajo vse organizacije, majhne ali velike, v vseh panogah, kulturah, v zasebnem in javnem sektorju imeti, če hočejo upravljati dnevne aktivnosti, se prilagajati spremembam zahtev sveta okoli njih in ustvariti svojo lastno prihodnost. 

Tradicionalen koncept managementa je, da je to nekaj, kar »nekdo naredi drugim« in da nihče ne dela ničesar, t.j. zaposleni so kot številke na instrumentih, ki jih lahko uporabiš za doseganje svojih ciljev.  

Drug glavni koncept managementa je, da so zaposleni sodelavci z razumom, kot je tudi manager sam. To pomeni, da vsi procesi nastanejo v interakciji med managerji in zaposlenimi. To je demokratični management, ki ga imenujemo »Employeeship«, v katerem se vsak počuti odgovornega za dosežene rezultate (tako kot v nogometni ekipi) in je po vsem svetu običajno priljubljen način.  

1. Proces managementa 2. Proces produktivnosti 3. Proces odnosov 4. Proces kakovosti 2
  1. Pri managementu gre za postavljanje ciljev, reševanje problemov na poti do ciljev in ustvarjanje skupnega jezika, ki omogoča vsem, da se razumejo, kam gredo in kako bodo tja prišli – skupaj.  
  1. Proces produktivnosti deluje, kadar zaposleni prispevajo k uresničevanju ciljev tima in organizacije in kadar organizacijo preveva princip, da morajo vse aktivnosti dodati več vrednosti kot stroškov.  
  1. Proces odnosov je uspešen, kadar so odnosi med vsemi sodelujočimi stranmi dobri: med managementom in zaposlenimi, člani tima, med timi, in je organizaciji »tim vseh timov«. Tudi med organizacijo in njenimi zunanjimi deležniki.  
  1. Proces kakovosti deluje, kadar se vračajo stranke – in ne izdelki. Gre za ustvarjanje »blagovne znamke« organizacije in zagotavljanje lojalnosti strank ter ljudi, ki so »v skladu z znamko« podjetja in ne proti znamki.  

Razvijanje procesov produktivnosti, odnosov in kakovosti zahteva, da vsi zaposleni na vseh delovnih mestih izvajajo management, ki je vedenje posameznika v interakciji z drugimi! V tem smislu je managersko vedenje lahko razdeliti v tri različna vedenja: vedenje postavljanja ciljev, vedenje reševanja problemov in vedenje sporazumevanja. Resnični management je delati te tri stvari hkrati in v sodelovanju z drugimi. Način, kako manager izvaja managersko vedenje je odvisno od njegove ali njene osebne kompetentnosti in kulture managementa v organizaciji.

Kako se naučite teh univerzalnih managerskih principov? Kako naredite, da ti osnovni procesi delujejo za organizacijo? To je nekaj, kar se lahko naučite. 

a1

Edinstveno spletno orodje za izvajanje managerskega vedenja, za učinkovito načrtovanje časa in doseganje osebne produktivnosti, ki sta temelj za doseganje rezultatov, obvladovanje stresa in ustvarjanje ravnotežja v življenju.

a2

Program, s katerim managerji pridobijo potrebno znanje in usposobljenost, da upravljajo svoj tim: »Praktično vodenje«, ki temelji na managerskem vedenju, produktivnosti, odnosih in kakovosti.
 

Raziskava organizacij, katerih delnice so se najbolj povečale v zadnjih 30 letih (*pred internetnim pokom podjetij Google, Apple, Microsoft, Slack, itd.). Na vrhu so bile Southwest Airlines, Wal-Mart in Intel. Skupna lastnost teh treh najbolj uspešnih podjetij je dejstvo, da so v zgodnji fazi vzpostavili enostavna in jasna pravila managementa, ki se jih držijo. Vsa tri podjetja se posvetujejo z zaposlenimi in proces managementa se odvija v interakciji med managementom in zaposlenim, ki ga imenujem »Employeeship kultura«. Označujejo ga predanost, odgovornost, lojalnost in iniciativnost vseh v organizaciji. Predpogoj za doseganje dobrih rezultatov ni le strokovna sposobnost, ampak tudi splošna poslovna kompetentnost, ki ima nekatere osnovne principe kot vrednote organizacije. Če želite biti uspešni ni dovolj biti le strokovno kompetenten. Nujna sestavina so sposobni strokovnjaki, ki so tudi dobri managerji.  

Management se je mogoče naučiti in se ga moramo naučiti na vseh delovnih mestih, zato da organizacija ne le preživi, ampak se razvija in raste. 

Za še več zanimivih in poučnih vsebin, se naročite na naše tedenske članke.

Pridružite se nam!