…, ki jih ne morete narediti med počitnicami, ampak takoj, ko se vsi spet vrnete.

Sveža kri so sodelavci, ki znajo in hočejo delati po najboljših močeh in so zato predani. Naloga vodij v podjetju je, da pripravijo najboljše okolje, v katerem zaposleni lahko uspevajo. 

Poslanstvo in vizija podjetja

Opišite svoje podjetje, svoj dolgoročni razlog za obstoj na način, da bo lahko razumljivo in smiselno za vsakogar. Enostavno povejte, zakaj bi nekdo plačal za obstoj vašega podjetja. Nato enako enostavno in jasno določite glavni, pomemben in ambiciozen cilj, ki je kot želeno stanje čez določen čas.

 

Organizacija in kultura

Jasno razporedite odgovornost v svoji organizaciji, kdo je odgovoren za kaj in komu poroča. Kakorkoli je moderno, da delamo v dinamičnih ‘start-up’ okoljih, pa je treba imeti znane odgovornosti predvsem zato, da vsakdo ve za druge sodelavce njihova glavna področja odgovornosti. To ni hierarhija, ampak temu pravimo preglednost.

Brez preglednosti in jasnih odgovornosti tudi ne more nastati zaupanje med sodelavci in ‘mi’ tim, skupen tim med vsemi timi v organizaciji. Težko je tudi nagraditi prave time in sodelavce, ne da bi vedeli, kdo je prevzel več odgovornosti in kdo se je tiho  uspel izogniti odgovornostim.

 

Sistem in stil vodenja

Osredotočite se na pomembne stvari, ki vodijo podjetje do zastavljenega glavnega cilja in se izognite vsem drugim aktivnostim. Opredelite ključna področja in cilje v timu in avtoriteto za odločanje dajte ljudem, ki so najbliže uporabnikom, vendar samo če so sposobni in pripravljeni delati po najboljših močeh.

Zaposlene povabite, da sodelujejo v dialogu in povejo, kaj hočejo doseči. Večino strategije znajo postaviti sami in nato prevzeti odgovornost in iniciativnost. Vodje si bodo zaslužili več zaupanja in spoštovanja zaposlenih zaradi svojih kompetenc in človeških spretnosti.

Kadrovske politike in zaposlovanje

Postavite nekaj pravil in politik na področju splošnih vsebin, za razvoj zaposlenih, njihovo delovanje in reševanje problemov. Imate jasna pravila o tem, kakšni zaposleni so v vašem podjetju »dobri« zaposleni in kako poteka njihov razvoj? Vedno ni treba pisati novih papirjev in pravilnikov. Treba je čim pogosteje govoriti z zaposlenimi o pričakovanjih med zaposlenim in podjetjem, v obeh smereh.

Nagrade, priznanja in napredovanja

80 % zaposlenih pove, da ne prejmejo dovolj pozornosti ali priznanj svojih nadrejenih. Poleg nagrajevanja poslovnih dosežkov in ciljev, naredite tudi nagrajevanje poslovnega vedenja kot enostaven in vsakdanji del skupnega življenja v podjetju.

Le tako boste lahko našli sodelavce, ki znajo in hočejo delati po svojih najboljših močeh ter jih pripravili za nove odgovornosti, svobodno delovanje, in nove izzive. Pomagajte jim osebno rasti med tem, ko opravljajo svoje delo in raste ter se razvija tudi podjetje.

Notranja komunikacija in sistem informiranja

Kdorkoli vpraša karkoli? V resnici v podjetjih v Sloveniji nihče raje nič ne vpraša, ampak vsi počakajo, da vodja pove svoje. Zaposlenim povejte o zadovoljstvu strank, zadovoljstvu zaposlenih, položaju na trgu, govorite o ljudeh, njihovi energiji in predanosti rezultatom podjetja. Notranja komunikacija je mnogo več od govora o ciljih in potrebnih projektih ali nalogah.

Kakovost in učenje cele organizacije

Se še spomnite, kako pomembno je bilo omeniti učeče se organizacije – nekaj let nazaj. Danes o tem skoraj nihče več ne govori, kot da ne bi bilo več pomembno ali kot da nas je digitalizacija prehitela in je prišla na prvo mesto.

Spodbudite učenje drug od drugega na način, da vsi sodelujejo pri pripravi vsebin za izobraževanje in vsi vedno sodelujejo pri poslušanju vsebin. Danes se lahko vsak v enem tednu spozna in nekaj s svojega področja nauči druge ljudi v timu. Če ni nobene novosti, je nekaj narobe. Tako, kot se spreminjajo in rastejo pričakovanja uporabnikov, mora rasti tudi kompetentnost podjetja v strokovnem in splošnem smislu. Tudi kakovost ljudi in njihova kompetentnost morata rasti, zato postavite nekaj standardov na tem področju in sodelavce navdušite, da bodo sodelovali.

Zdaj premislite naslednje vprašanje. Kako pomembno je za vas, da imate vedno »sveže« zaposlene, ki vsak mesec:

1. Postavijo in spremljajo svoje cilje sami in jih vedno ne dosežejo, ampak z veseljem zgrešijo, ker so cilji preprosto preveč izzivalni?

2. Poznajo svoja področja odgovornosti in poznajo odgovornosti drugih, vedo, katere naloge morajo imeti prioriteto in jih ne izgubijo izpred oči?

3. Opazijo svoje sodelavce, ko delajo dobro, jih nagradijo s pozornostjo, pohvalo ali priznanjem, ter gradijo predanost in ponos v timu?

4. Skrbijo za odlično izkušnjo zaposlenih in nagradijo ne samo strokovne uspehe, ampak tudi mehka področja delovanja in vedenja?

Če je odgovor pomembno ali zelo pomembno, potem predlagam, da ta članek spravite na določeno mesto in ga po svojem dopustu ponovno preberete in se odločite, kje boste začeli. Repertoar orodij in pripomočkov, ki jih imate na zalogi, je zelo velik, ampak vsi so povezani z njihovo uporabo v timu – implementacijo in ta je odvisna od vseh, ki so zaposleni v podjetju.

Potrebujete pomoč pri razvijanju vaših timov ?