Claus Møller je leta 1997 zapisal:

»Organizacijo lahko opišete kot ‘tim timov’. Uspeh vsake organizacije je odvisen od uspešnosti posameznega tima in sposobnosti tima, da sodeluje in podpira drug drugega. Uspešen tim izkazuje »Teamship«.

 

Teamship nastane, kadar ima vsak v timu sposobnost, pripravljenost in svobodo, da prevzema odgovornost in iniciativnost. To je postal resničen izziv odkar smo morali vsi uvesti delo na daljavo. Toda, tudi to se spreminja. V letošnjem letu je globalen trend na vseh trgih, v vseh podjetjih »dokončanje« sprememb načina dela zaradi Covid19.

Velika podjetja napovedujejo svoje odločitve o tem, kdaj se bodo zaposleni vračali v pisarne in odločitve so zelo raznolike – od tistih, ki načrtujejo vračanje v najkrajšem času, do tistih, ki ne načrtujejo vračanja v naslednjem letu. Vsaka oblika ima svoje prednosti in slabosti: 

  • Poslovni prostori so prazni.
  • Oddaljeni timi niso vedno bolj produktivni.
  • Zaposleni želijo vzpostaviti pristen socialni stik in se delno vrniti v pisarne.
  • Spremenili so se pogoji dela in trg delovne sile.
  • Ponudba je globalna.

So vaši vodje in timi pripravljeni, da ustvarijo »teamship« organizacijo z učinkovitostjo in odlično izkušnjo zaposlenih?

Poročila o odzivih zaposlenih, ki so jih objavili Gartner, Microsoft, Linkedin, IBM poudarjajo prehod v novo dobo delovanja zaposlenih. Na podlagi izkušenj od začetka epidemije in ob postopnem premagovanju virusa zaposleni in podjetja spreminjajo svoja stališča. Delo na daljavo ni tako zaželeno, ko je bilo pred letom dni. Timi imajo mnoge prednosti, če so ljudje med seboj v pristnih stikih in odnosih.

Zato so se nekatera podjetja že odločila, da se v celoti vsi vrnejo v pisarne. Druga podjetja so se odločila, da se nikoli ne vrnejo v pisarne, na način kot so delali pred krizo. Tretja podjetja obljubljajo in že omogočajo hibridna delovna mesta, kjer zaposleni lahko izbirajo.

Naši »alumniji« ste že dodobra spoznali koncept Splošna poslovna odličnost in zakaj je za odličnost delovanja timov nujno ohranjati in razvijati produktivnost, odnose in kakovost in vodenje ter managersko vedenje zaposlenih. Vsaka oblika dela, na daljavo, v pisarnah ali hibridno delo, bo zahtevala ohranjanje in izboljšanje vseh štirih področij Splošne poslovne odličnosti. Organizacija ali posamezniki lahko utrpijo veliko škode, če jih ne bodo uspeli ohraniti.

Timi bodo zmanjšali sposobnost dodajanja vrednosti, oslabili odnose ali celo ogrozili kakovost, če zaposleni ne bodo imeli časa za ohranjanje odličnosti. Digitalizacija procesov in uporaba tehnologije ne moreta nadomestiti človeških spretnosti in »know-how« za doseganje splošne poslovne odličnosti. V resnici nam omogočata, da smo v tem drugačni in hitrejši, ampak hkrati so zaposleni na preizkušnji: zaradi izzivov tehnologije in digitalizacije smo zaposleni kratkoročno lahko celo manj učinkoviti, produktivni in uspešni. To smo lahko v preteklem letu dobro izkusili vsi s prekomernimi video povezavami, e-maili in premalo skupinskega inoviranja in kreativnosti v timu.

Osredotočite se na nujne spremembe, da ohranite in ustvarite novo odličnost za prihodnost.

Vabimo vas k dvema izobraževanjema, ki vam pomagata ohraniti to, kar zaposleni potrebujemo v novih delovnih mestih:

Osebna organizacija in učinkovitost:

5. in 6. maj 2021 (novi datum)

Znanje za ohranjanje pregleda in kontrole nad nalogami ter načrtovanje koledarjev, upravljanje informacij in sporazumevanja ter oblikovanje odlične izkušnje zaposlenih.

Praktično vodenje:

10. maj – 11. junij 2021

Razvijanje Splošne poslovne odličnosti v vsakem timu, na osebni ravni, timski in organizacijski ravni: produktivnost, odnosi, kakovost, kultura predanosti in zavzetosti, managersko vedenje.

Z znanji Splošne poslovne odličnosti in celovitimi danskimi koncepti vodenja lahko ohranite sistematičen razvoj svojih ljudi na način, da obvladujejo svojo situacijo in se lahko prilagajajo novim potrebam za prihodnost. Ključni ljudje niso vaši direktorji, ampak vaši managerji z vedènje vodij.