Produktivnosti danes ni mogoče vedno meriti na obstoječe načine, vseeno pa je treba produktivnost meriti. Produktivnost tudi ne pomeni, da so zaposleni za računalnikom, priklopljeni v ”sistem”. Kar je bilo produktivno v letu 2019 in 2020 morda ni bilo več znak produktivnosti v letu 2021. Vendar produktivnosti tudi ne morete izboljšati, če je ne merite. Kako torej naj podjetje še nadaljuje s produktivnostjo?

Seveda še naprej obstajajo mnoga »tradicionalna« področja, kjer boste s produktivnostjo nadaljevali na ustaljen način. Veliko je tudi področij – delo na daljavo je eno takšnih – kjer boste merjenje produktivnosti prilagodili.

Predvsem ni vedno treba meriti produktivnosti, ampak jo je pomembneje upravljati: narediti je treba kulturo produktivnosti podjetja. Kultura produktivnosti pomeni, dodajati vrednost v vseh aktivnostih na vseh ravneh podjetja.

Produktivnost pomeni mnogo stvari. Produktivnost pomeni zagotavljati, da so vse aktivnosti v organizaciji smiselne in prinašajo več vrednosti kot stroškov, postavljanje in doseganje ciljev z optimalno uporabo virov, usklajevanje vseh naporov in vplivanje, da vsi vlečejo v skupno smer, da bi dosegli cilje tima in organizacije.

Produktivnost pomeni, da so ljudje, procesi in sistemi učinkoviti in uspešni. Procesi in sistemi so bili morda učinkoviti in uspešni za doseganje rezultatov dokler nismo zaposleni začeli delati na daljavo. Do danes smo morali prilagoditi svoje načine dela zato, da lahko še zagotavljamo boljšo produktivnost. Enako je s sistemi in procesi v podjetju – vendar z eno razliko. Sistemi in procesi ne delujejo sami, ampak jih upravljajo ljudje. Tudi umetno inteligentnost pripravljajo, organizirajo in vodijo ljudje.

Produktivnost je povezana z načinom, kako ljudje investirajo svoj čas, znanje in sredstva, ki jih imajo na razpolago.
Najboljša podjetje naredijo še več:

1.

Ustvarite odlično kulturo z Employeeship vedenjem.

Employeeship pomeni narediti po svojih najboljših močehin je aktualna osnova, na kateri zgradite dobro produktivnost.

2.

Naredite kulturo produktivnosti.

Vsi v podjetju, managerji in zaposleni, morajo vedno razmišljati o tem, kako investirajo svoj čas, znanje in denar, da zagotovijo več vrednosti.

3.

Razvijajte vodenje in managersko vedènje.

Vsi v podjetju morajo postavljati izzivalne ter ambiciozne cilje na področju delovanja, izboljševanja ter inoviranja novih procesov, storitev in izdelkov.

4.

Razvijajte HR poslovne partnerje.

Oni bodo strategijo podjetja razumeli in prevajali v produktivnost zaposlenih ter primerno razvijali njihove kompetence.

Bi radi izboljšali produktivnost zaposlenih v vašem podjetju ?

Sprejeto in razširjeno delo na daljavo v podjetju zahteva od vseh, da na novo razmislijo in opredelijo svojo produktivnost.

Dobrih ukrepov, ki bi vedno odgovarjali vsem (»one-size-fits-all«), je malo in težko resnično koristijo vsem v podjetju. Poiskati morate svoje odgovore na vprašanje produktivnosti v prihodnosti in uporabiti nekatera zlata pravila za razvoj ljudi.

Merjenje produktivnosti zaposlenih je morda bolj privlačno kot produktivno. Ne splača se izmeriti produktivnosti nove ideje, če je ne uresničite v novem proizvodu/storitvi. Produktivnost pomeni upravljanje resursov: čas, znanje in denar.

Ste pripravljeni na produktivnost?
Je vaš tim pripravljen na kulturo produktivnosti?

Za več informacij o produktivnosti zaposlenih, osebni organizaciji in učinkovitosti ali upravljanju kulture produktivnosti, nam pišite na [email protected] ali izpolnite spodnji obrazec.

Vprašanje za Praktično Vodenje

Prosimo vas za vašo pozornost in sodelovanje v kratki raziskavi o izzivih pri produktivnosti ter izkušnjah po enem letu dela na daljavo.

Hvala za sodelovanje!
Ekipa CMC

Klik za začetek reševanja ankete