Učenje in razvoj za pozitivne spremembe v prihodnosti

Učenje in razvoj za pozitivne spremembe v prihodnosti

Med današnjimi velikimi izzivi v okolju in prilagajanju spremembam: vztrajanje Covid19 krize, na katero smo se že prilagodili in jo poskušamo obvladovati, velik preskok v tehnologijah, povečana pričakovanja in zahteve strank – je nekaj ostalo nespremenjeno....