Med današnjimi velikimi izzivi v okolju in prilagajanju spremembam: vztrajanje Covid19 krize, na katero smo se že prilagodili in jo poskušamo obvladovati, velik preskok v tehnologijah, povečana pričakovanja in zahteve strank – je nekaj ostalo nespremenjeno.
Nespremenjena je potreba po odličnosti podjetja in ta se ne bo spremenila. Potrebe po novem znanju in aktualni kompetentnosti ljudi ter njihova spretnost, da jih uporabijo v podjetju za doseganje rezultatov, bodo ostali aktualni še naprej.

Podjetja morajo kljub krizi ostati na trgu – zato se morajo razvijati in najti novo krivuljo v svojem življenjskem ciklu. Vendar pa bi morali vsi zaposleni sodelovati v preoblikovanju svojih operativnih procesov. Tudi načinov iskanja in zaposlovanja na tradicionalen način, vključevanja (on-boarding), vsebine za razvoj in učenje zaposlenih ter spremljanje uspešnosti.

Podjetja bi morala preoblikovati svoje funkcije učenja in razvijanja zaposlenih, zato da bodo bolje pripravljena na prihodnje potrebe – in izmenjati svoje izkušnje ter se učiti od drugih.

Praktično vodenje predstavlja aktualne načine, kako lahko podjetje preoblikuje procese in time, ter razišče svoje priložnosti za izboljšave že danes. Pri tem se boste naučili uporabiti pristope Clausa Møllerja za ustvarjanje poslovno odlične organizacije za prihodnost – ki temelji na njihovih sposobnostih in pripravljenosti narediti najboljše.

Praktično vodenje je program, ki temelji na 45 let izkušenj poslovnega razvoja podjetij in daje številne koncepte, ki so edinstveni v podjetju Claus Møller Consulting.

Pridobite vsebine in orodja za implementacijo 12 področij Splošne poslovne odličnosti, ki zaposlenim in timom na jasen in pregleden način omogočajo razvijati poslovno odličnost. Preberite več o konceptu tukaj.

Kako lahko začnete spreminjati svoje time?

1. Pot do poslovne odličnosti lahko pričnete kot vodja HRM ali vodja svojega oddelka z orodji in pomočjo ”HR companion” 

2. Pot do poslovne odličnosti lahko pričnete kot vodja tima s pomočjo orodja za osebno produktivnost Practical Manager

3. Premislite in preoblikujte, kako se izvaja učenje in razvoj na vseh ravneh v organizaciji in kako je povezano s poslovno strategijo ter katere nove produkte, inovacije ter izboljšave ustvari.

4. Spremenite lahko proces učenja in razvoja v podjetju.

5. Naredite strategije za implementacijo in integracijo.
Ne gre zato, da se nekaj naučite, ampak gre za spreminjanje navad in procesov v podjetju in pri ljudeh. Ni dovolj samo učenje ljudi ali spreminjanje procesov, temveč oboje hkrati.

6. Učenje in razvoj v prihodnosti ne bosta samo digitalna.
Spremembe se dogajajo socialno in skupaj – zaposleni bi se morali učiti skupaj, se učiti na spletu in razmišljati zunaj spleta.

So vaši zaposleni pripravljeni na razvoj procesov in timov ?

Pišite nam na [email protected] ali izpolnite spodnji obrazec in vas bomo kontaktirali.

Vprašanje za Praktično Vodenje

* 15% popust ob prijavi na Praktično vodenje do 5.3.2021