Poslovna odličnost zahteva odličnost vodenja

by | Maj 2023 | Menedžment, Voditeljstvo

Glede poslovne odličnosti mnogi mislijo, da nastane sama po sebi, ker je podjetje preprosto uspešno. Nasprotno, v odličnih podjetjih vedo, da ni samoumevna. Čeprav je pogosto prispeval splet določenih okoliščin in košček sreče, je temelj odličnosti načrtno delo s strategijo in poslovnimi modeli ter predvsem trajni napor. Poslovna uspešnost je prej posledica odličnosti kot obratno, a namen tega članka ni ta razprava.

Namen članka je predstaviti, kaj je poslovna odličnost in kaj je potrebno, da jo ustvarite v organizaciji. Poslovna odličnost zahteva svoj poslovni model, ki ustreza razmeram na trgu in nekaj lastnosti, ki so potrebne v vsakem okolju. 

Poslovna odličnost je preprosto preseganje pričakovanj notranjih in zunanjih deležnikov. Izkušnje v podjetjih kažejo štiri glavna področja, ki jih potrebujejo vse organizacije za ustvarjanje poslovne odličnosti, med katerimi je odličnost voditeljstva ali delovanje vodij ena od ključnih sestavin.

Odlične organizacije gradijo svoje poslovanje na dveh različnih področjih odličnosti. Imenujemo jih Strokovna poslovna odličnost in Splošna poslovna odličnost. Strokovna odličnost pomeni, da poznate svojo panogo in razumete, kaj je potrebno za odličnost v tej določeni panogi. Strokovna odličnost pomeni, da kot proizvajalec veste, kako izdelovati svojo določeno vrsto (najboljših) izdelkov. Veste, kako učinkovito in uspešno upravljati vse povezane funkcije: oblikovanje, stroji in naprave, proizvodnjo, logistiko, varnost,  servis  in  vzdrževanje, in tako naprej. Enako je v storitvenih podjetjih, kjer izvajajo in vodijo povezane funkcije s storitvami, kot so na primer restavracija, kuhinja, čiščenje, recepcija, rezervacije, konferenčni center, blagajna, sobna strežba, itd. Strokovna poslovna odličnost tudi pomeni, da se zaposleni odlikujejo v svojih specializiranih vlogah kot oblikovalci, IT strokovnjaki, prodajalci, kuharji, učitelji, zdravniki, piloti, arhitekti, računovodje ali inženirji.

V odličnem podjetju razumejo, da biti samo strokovno odličen ni dovolj, ampak je potrebna odličnost tudi na številnih drugih področjih. Splošna poslovna odličnost pomeni, da veste, kaj je potrebno za uspeh v vsaki panogi poleg vaše strokovne odličnosti. Splošna poslovna odličnost vključuje to, da ste produktivni in dodajate vrednost, rešujete probleme, sprejemate dobre odločitve, se dobro sporazumevate, povečujete kakovost, kako navdušujete ljudi in mobilizirati njihovo energijo, vzpostavljate in ohranjate dobre odnose, uporabljate primerne principe managementa. Brez teh lastnosti si je težko predstavljati odličnost podjetja.

Claus Møller je ustvaril edinstven model za razvijanje uspešnih organizacij in ustvarjanje Splošne poslovne odličnosti, ki ga pogosto imenujemo kar Praktično vodenje – nanaša se na načine, kako ljudje vodijo za doseganje odličnih rezultatov. Rezultati, ki jih podjetje doseže, so v veliki meri odvisni od tega, kako dobro v podjetju upravljajo produktivnost, odnose in kakovost in je odvisno od tega, kako dobro ljudje izvajajo vodenje ali management. Model Splošne poslovne odličnosti zato obsega štiri medsebojno povezane modele:

V vsakem modelu spološne poslovne odličnosti najdete edinstvene koncepte, metode, procese dela, teste in diagnostična orodja ter praktična orodja za implementacijo. Vsi modeli vključujejo univerzalne principe ali orodja, ki delujejo v kateri koli kulturi, vrsti poslovanja, v javnem in zasebnem sektorju, v kateri koli velikosti in fazi življenja organizacije.

Tradicionalni koncepti managementa temeljijo na enem ali več od treh osnovnih elementov, ki jih morajo imeti vsa podjetja in organizacije za doseganje trajnih rezultatov: PRODUKTIVNOST, ODNOSI in KAKOVOST, ki jih zato imenujemo zimzelene osnove managementa.

Produktivnost pomeni ustvarjati več vrednosti v vseh dejavnostih, ki se izvajajo na vseh ravneh v organizaciji. Produktivnost pomeni upravljanje virov: čas, znanje in denar. Koncept upravljanja produktivnosti Clausa Møllerja je dežnik za vse druge koncepte, povezane s  produktivnostjo, kot so upravljanje časa, projektno vodenje, upravljanje s cilji (MBO), upravljanje znanja, prenova poslovnih procesov (BPR).

Odnosi pomenijo vzpostavljanje in ohranjanje dobrih odnosov z vsemi deležniki. Vse organizacije morajo negovati odnose z notranjimi in zunanjimi deležniki. Koncept upravljanja odnosov je dežnik, ki obsega koncepte kot so čustvena in socialna inteligentnost, človeški kapital, upravljanje odnosov z deležniki, »Team-Building«, čustveno inteligentno vodenje in reševanje konfliktov.

Kakovost pomeni graditi in ohranjati zvestobo zunanjih in notranjih strank. Gre za to, da se vrnejo stranke in ne izdelki, ki smo jim jih dostavili. Claus Møller-jev koncept upravljanja kakovosti je dežnik, ki vsebuje celovito upravljanje kakovosti (TQM), upravljanje odnosov s strankami (CRM), branding, benchmarking in popravilo storitev za stranke.

PRODUKTIVNOST, ODNOSI IN KAKOVOST niso modne muhe, ampak so vedno osnovne sestavine odličnosti, ki so bistvene za preživetje in rast v vsaki panogi. Med seboj so soodvisne – brez ene ne morete imeti drugih dveh. Če manjka eno področje, bodo izostali tudi skupni rezultati. 

4 + 1 področje rezultatov

Če pogledate na podjetje z razdalje, vidite da vsaka organizacija “tekmuje” v petih različnih vrstah »panog«. Vsako podjetje deluje v svoji strokovni panogi, panogi produktivnosti, odnosov, kakovosti in panogi vodenja ali upravljanja. Za odlikovanje in odličnost morajo vsa podjetja v teh področjih vzpostaviti in ohraniti ključne procese, s katerimi ustvarijo odličnosti. Obstaja torej proces za razvoj v vsakem od teh štirih področij Splošne poslovne odličnosti, ki se nadaljuje, ponavlja in je kontinuirano vedenje v podjetju.

Proces produktivnosti deluje, ko ljudje izvajajo aktivnosti za ustvarjanje več vrednosti. Vsi se osredotočajo na dodajanje vrednosti na ravni podjetja, na ravni ekipe in svoji osebni ravni.  Proces gradnje odnosov deluje, ko ljudje izvajajo aktivnosti za izboljševanje in ohranjanje odnosov. Podjetje se zaveda svojih deležnikov in jih analizira. Ekipe počnejo enako, in posamezniki razmišljajo v smislu razvijanja odnosov s svojimi deležniki, vključno z odnosi s samim seboj – to je lastna čustvena inteligentnost. Proces kakovosti deluje, ljudje izvajajo izboljševanje kakovosti. To pomeni, da podjetje, ekipe in vsi zaposleni dosegajo ali presegajo potrebe in pričakovanja svojih notranjih in zunanjih strank –  in je vsakdo “v skladju z blagovno znamko” podjetja in ne – “v nasprotju z znamko podjetja”.  In nenazadnje, proces upravljanja ali vodenja deluje, kadar ljudje izvajajo managersko vedenje in navdihujejo drug drugega za Employeeship vedenje. To pomeni, da top management izvaja managersko vedenje, ekipe izvajajo managersko vedenje in vsak posameznik izvaja managersko vedenje.

Če vprašamo, kdo naj prispeva k uspešnemu izvajanju teh štirih procesov v organizaciji, je odgovor povsem jasen: “Vsi morajo!” Vsi morajo biti vključeni in predani. Vsaj med seminarjem o managementu se vsi strinjajo, da morajo v podjetju vsi prispevati k tem štirim procesom.

Prepogosto vidimo ljudi, ki v svojih organizacijah niso preveč predani – so v podjetju, ampak le kot »speči partner« in zato ne prispevajo k tem štirim procesom. Veliko je menedžerjev in zaposlenih, ki so v službi, vendar niso aktivni igralci v svojih podjetjih, ampak so raje pasivni gledalci.

Pri Praktičnem vodenju gre za to, da so ljudje na prvem mestu v organizaciji, tako da se počutijo cenjene in so pripravljeni biti predani zaposleni: igrajo zase in za zmago podjetja. Aktivnosti, ki vodijo do odličnih rezultatov, zato potekajo na treh ravneh: organizacija, tim in ekipe in na osebni ravni. Včasih je ravni tudi več, o katerih lahko govorimo v  organizaciji.

Rezultati na vsaki ravni podjetja so tudi soodvisni. Skupni rezultati podjetja temeljijo na rezultatih posamezne ekipe. Rezultati ekipe temeljijo na rezultatih vsakega člana ekipe. In skupni rezultati celega podjetja  vplivajo na osebne rezultate posameznika.

Splošna poslovne odličnost ima zato poleg štirih glavnih področij tudi tri ravni. Dvanajst »oken« splošne odličnosti predstavlja fokusna področja, na katera se mora vsako podjetje vedno osredotočiti, da lahko postane odlično. Okvirji oken predstavljajo zimzelena, univerzalna fokusna področja. Nenehno jih moramo spremljati in razvijati produktivnost, odnose in kakovost na osebni, oddelčni in skupni ravni podjetja. Slika znotraj vsakega okna predstavlja pristope, tehnologijo in načine, ki se spreminjajo. Ljudje, timi in podjetja morajo prilagoditi, kako razvijajo produktivnost, odnose in kakovost trenutnim razmeram in okolju, v katerem delujejo.

Okvirji oken predstavljajo stabilne elemente, ki so v vseh situacijah, v vseh okoljih ves čas enaki. Slike znotraj dvanajstih oken predstavljajo spremenljive elemente. Kar je danes odlična produktivnost, morda jutri ni produktivno, ker nam nova tehnologija in metode ves čas zagotavljajo boljše in učinkovitejše načine. Najboljše prakse za vzpostavitev in ohranjanje odličnih odnosov se lahko spremenijo. Kako gradimo dobre odnose je odvisno od vprašanj, kot so: kultura, generacija, situacija in okolje. Kar je danes odlična kakovost, morda jutri ne bo več kakovostno. Spremembe v potrebah, željah in pričakovanjih strank, skupaj s hitrim razvojem izdelkov določajo nove standarde za kakovost izdelkov in tudi storitev.

Tudi, ko se slike (pristopi in tehnike) v oknih spremenijo, bo dvanajst oken vedno ostalo istih. Izziv za vsako podjetje je hkrati razvijati strokovno odličnost in najti nove načine za izboljšanje na vsakem od teh dvanajstih področjih. Zato, da to lahko dosežemo in ostanemo uspešni, moramo imeti na pravih položajih prave ljudi, ki to hočejo in zmorejo doseči – in gre za njihovo vodenje. 

Odličnost vodenja je zato potrebna za razvijanje vseh treh temeljev Splošne poslovne odličnosti. Vodenje obstaja, ko menedžerji in zaposleni izvajajo managersko vedenje in navdihnejo drug drugega za Employeeship – ali zaposlenstvo. Ko vsi v podjetju izvajajo oboje, je podjetje doseglo ODLIČNOST VODENJA.  

Koncept Employeeship-a predstavlja edinstven, participativen pristop k upravljanju, ki ga je Claus Møller razvil na osnovi izkušenj v mednarodnih podjetjih in deluje v vseh vrstah kulture in panogah. Ko so vsi zaposleni aktivno vključeni v prizadevanje podjetja za odličnost, ima podjetje posebno kulturo, ki jo je imenujemo ZAPOSLENSTVO ali Employeeship. Employeeship se nanaša na to, kako vsi skupaj, vodje in zaposleni, sodelujejo, da bi dosegli najboljše rezultate. Za kulturo Employeeship-a so značilni odgovornost, lojalnost, iniciativnost in pozitivna energija vseh.  Ko ljudje izkazujejo Employeeship tudi izvajajo vedenje produktivnosti, odnosov in kakovosti. Če ljudje kažejo Employeeship ali zaposlenstvo, postanejo tudi zaposljivi.  

Odličnost vodenja: biti dober vodja ali dober zaposleni?

Management ali vodenje nista modni muhi, temveč zimzeleni koncept, ki je bistven za preživetje in rast vsakega podjetja. Proces managementa je del odličnosti vodenja v organizaciji. Zato velja, da organizacija ne more biti odlična in doseči odličnega vodenja, če ne razvije tudi odličnega managerskega vedenja. VODENJE ali VODITELJSTVO nastane, ko vodje in zaposleni izvajajo managersko vedenje ter hkrati drug drugega navdihujejo za izkazovanje Employeeship-a.

Managersko vedenje se nanaša na to, kar mora storiti nekdo, da bi upravljal svojo delovno vlogo in samega sebe. O MANAGEMENTU se govori že vse od nastanka civilizacije. Kljub temu enotne univerzalne definicije, kaj je management, še vedno ni. V podjetju je treba opredeliti besedo management in vsi morajo razumeti isti pomen.

MANAGEMENT je proces – premik iz ene v drugo, želeno situacijo, na sprejemljiv način. Zato je management vedno usmerjen v rezultate in neločljivo povezan s spremembami.

MANAGEMENT je tudi interakcija med ljudmi, ki želijo doseči skupne cilje, na skupni način. Zato management zahteva znanje o načinih določanja in reševanja problemov, uresničevanja rešitev in sporazumevanja.

Management izvajajo ljudje, posamezno ali v skupini, in bistvo managementa je managersko vedenje posameznika! Managersko vedenje nastane, ko oseba v interakciji z drugimi določa ali postavlja cilje, rešuje probleme z namenom doseganja ciljev in izbira ali oblikuje jezik, ki vsem udeleženim omogoča sporazumevanje o ciljih in sredstvih.

Managersko vedenje je zato definirano kot integracija vedenja postavljanja ciljev, vedenja reševanja problemov in vedenja sporazumevanja. Vedenje določanja ciljev pomeni doseganje skupnega razumevanja o tem, kam želimo – naše prihodnje želeno stanje. Vedenje reševanja problemov pomeni prepoznavanje in odpravljanje težav in ovir na poti k ciljem. Vedenje sporazumevanja pomeni vzpostavljanje referenčnega okvira z izbiro ali oblikovanjem jezika, ki relevantnim deležnikom omogoča sporazumevanje o ciljih in sredstvih.

Managersko vedenje je univerzalno vedenje, ki ga je mogoče in potrebno zavestno trenirati in razvijati. Za vzpostavitev uspešne organizacije je pomembno, da zgradite in ohranjate dober in delujoč proces managementa. Pomembno je, da vsi v organizaciji prispevajo k uspešnemu procesu managementa in ni dovolj, da managersko vedenje izvajajo le formalni vodje.

Managersko vedenje se lahko izvaja na treh ravneh: na osebni ravni, timski ravni in ravni cele organizacije. Kadar vsi hkrati izvajajo managersko vedenje, deluje PROCES MANAGEMENTA. Izziv za vsako podjetje je navdušiti vse zaposlene, da prispevajo k uspešnemu izvajanju managerskega procesa! Če na eni od teh ravni ni ustreznega managerskega vedenja ali pa je šibko, potem nastane posebna vrsta problema, ki ga imenujemo MANAGERSKI PROBLEM.

Managerski problem

Ljudje se v svojih organizacijah srečujejo z različnimi problemi, ki so povezani z delom: finančni problemi, tehnični problemi, problemi kakovosti, problemi trženja, problemi povezani z informacijsko tehnologijo, idr. Navadno se ljudje zavedajo teh razmeroma oprijemljivih težav pri delu in vedo, kako se z njimi spopasti s pomočjo svojega strokovnega znanja, izobrazbe, izkušenj in spretnosti. Ljudje se običajno manj zavedajo managerskih problemov, ker so pogosto neoprijemljivi, jih je težje opredeliti in obvladati. Včasih se ljudje niti ne zavedajo, da obstaja managerski problem, ker so osredotočeni na številne strokovne probleme.

Managerski problem obstaja, kadar ljudje ne vedo, kam naj gredo in kaj je njihov cilj, ne vedo, kako priti do tja, ali se ljudje ne strinjajo o ciljih in sredstvih za njihovo doseganje. Managerski problem obstaja tudi, kadar ljudje niso prepoznali resničnega problema, nimajo enake predstave o situaciji, ali ne poznajo svojih vlog v igri, ki jo igrajo v podjetju.

Veliko velikih problemov in izzivov – če ne celo vsi, s katerimi se soočajo podjetja, ima korenine ali so povezani z nerazumevanjem, da je managersko vedenja nujno sprejeti kot naravni del vsakdanjega življenja v podjetju.

Biti vodja je zato “nestrokovna stroka”, ki je potrebna v vsakem poklicu in ki se jo morajo naučiti in jo izvajati vsi, ki lahko vplivajo na rezultati organizacije – vključno s formalnimi vodji. Če formalni vodje ne izvajajo vodstvenega vedenja, organizacija sicer lahko deluje, vendar je ne upravljajo!

Nihče ne bi niti v sanjah dovolil osebi, da leti s potniškim letalom, ne da bi imela potrdilo o usposobljenosti za upravljanje letala! Veliko ljudem dovolimo upravljati ekipo ali tudi celotno podjetje brez potrdila o usposobljenosti za management!… In ne da bi vedeli, kako leteti s svojim podjetjem, do nove želene destinacije!

MANAGEMENT je samostojna disciplina – je svoj “poklic”, ki je potreben v vsakem poklicu.

 

Vabim vas, da se spoznate z managementom na praktičen način, iz resničnega življenja, kjer ne gre vse tako kot v literaturi. Vse v podjetju bi morali trenirati in navidhovati za prepoznavanje in reševanje managerskih problemov v povezavi s strokovnimi procesi in strokovnim delom. 

V Praktičnem vodenju se podrobno spoznate z vsako od teh štirih glavnih tem za ustvarjanje Splošne poslovne odličnosti in vam pri tem želimo veliko navdiha in nekaj učenja. Izvedeli boste več o managerskih vedenjih, podrobnostih kulture Employeeship-a in razvoju produktivnosti ali odnosov – sicer področij čustev vašega podjetja, ki vplivajo na rezultate in človeško področje kakovosti podjetja.  Lahko boste pridobili novo razumevanje in orodja za razvoj na osebni ravni, v vaši ekipi ali celotni organizaciji.

Employeeship je dragocen pristop in edinstven način izvajanja participativnega managementa, ki ga podjetja vse bolj cenijo in razumejo da je uspešnost povezana z uspešnostjo njihovih ljudi. Vsi dejavniki so predmet posebnih kratkih programov za učenje, ki so vam na voljo in se ukvarjajo samo s tem, pomembnim, področjem managementa.