VODITELJSTVO

Odličnost vodenja

KNJIGA: Doseganje zvezd

Doseganje zvezd

Koncept in način za doseganje vrhunske kakovosti v vseh timih, ki je bistvena za zagotavljanje skupnega uspeha organizacije. Vsebuje orodja tako za merjenje in razvijanje kakovosti skupnega delovanja tima kot za merjenje ‘klime kakovosti’ v timu. Knjiga je namenjena direktorjem, vodjem timov in zaposlenim v zasebnem in javnem sektorju.

 

TESTI: Employeeship merilci

Timski Energy Meter za samostojen tim Osebni Energy Meter Organizacijski Energy Meter

3 edinstvena orodja za merjenje in izboljševanje potenciala organizacije za preživetje in razvoj. “Employeeship Meter” je izčrpen nabor orodij, ki jih uporabite v “Employeeship” procesu za posameznike, time in organizacije kot pomemben dodatek knjigi “Employeeship”.

SEMINAR: Praktično vodenje

Edinstveni 6-dnevni program, ki temelji na načelih Splošne poslovne odličnosti: Kaj je potrebno za organizacije, time in ljudi, da uspejo v katerem koli poslu, podjetju in kulturi. Pridobili boste vpogled v spretnosti praktičnega vodenja, katerih pridobivanje bi običajno zahtevalo leta izkušenj. Bodite navdahnjeni in se naučite, kako upravljati sebe in druge ter kako upravljati produktivnost, odnose in kakovost. 

O VODENJU IN MENEDŽEMENTU

PRODUKTIVNOST ODNOSI KAKOVOST VODITELJSTVO

Odličnost vodenja (ki je del modela CMC za Splošno poslovno odličnost) ni modna muha, ampak je zimzeleni koncept, ki je nujen za preživetje in rast v vsaki panogi.

Odličnost vodenja ima dve komponenti: Menedžersko vedenje in Employeeship.

Menedžersko vedenje

Čeprav je menedžment tema pogovorov že od nastanka civilizacij, univerzalna definicija, kaj menedžment je, še vedno ne obstaja. Claus Møller menedžment definira kot proces – premik iz ene situacije v drugo, želeno situacijo na sprejemljiv način. Zato je menedžment ciljno usmerjen in neločljivo povezan s spremembo. Menedžment je tudi interakcija med ljudmi, ki želijo doseči skupne cilje na skupen način. Zato menedžment izvajajo ljudje, posamezno ali v skupini. Bistvo menedžmenta je menedžersko vedenje posameznika.

Obstajajo tri vrste menedžerskega vedenja: vedenje postavljanja ciljev (doseganje skupnega razumevanja o tem, kam želimo skupaj – naš položaj v prihodnje), vedenje reševanja problemov (ugotavljanje in odpravljanje problemov in ovir na poti do ciljev) ter vedenje sporazumevanja (zagotavljanje, da imajo vsi udeleženi isto sliko o namenih in načinih, poznajo svoje vloge in uskladijo svoje aktivnosti).

Če formalni menedžerji ne izvajajo menedžerskega vedenja, organizacija sicer deluje, vendar je ne upravljajo!

Odličnost vodenja

Tri okna menedžmenta predstavljajo menedžersko vedenje in Employeeship, ki ga mora vsako podjetje izvajati. Odličnost vodenja nastane, kadar je vzpostavljen menedžerski proces, t.j. menedžersko vedenje in Employeeship spremljajo in razvijajo na vseh ravneh.

Ta proces je eden od štirih vitalnih procesov, ki ga morajo vzpostaviti in ohranjati podjetja v vseh panogah.

Employeeship

Kadar so vsi zaposleni aktivno vključeni v potovanje podjetja k odličnosti, ima podjetje posebno kulturo, ki jo Claus Møller imenuje Employeeship.

Označujejo jo predanost, odgovornost, lojalnost, iniciativnost in pozitivna energija vsakogar. Ljudje, ki izkazujejo Employeeship, izvajajo vedenja produktivnosti, odnosov in kakovosti. In postanejo zaposljivi!

Employeeship ali zaposlenstvo predstavlja edinstven, participativen pristop k menedžmentu