PRODUKTIVNOST

Dodajanje vrednosti

KNJIGA: Osebna organizacija in učinkovitost

Osebna organizacija in učinkovitost

Sistem za doseganje pregleda in rezultatov.
Ta knjiga govori o uporabi orodij za uresničevanje principov menedžmenta, produktivnosti in uspešnoti ter prinaša mnogo idej in nasvetov o
tem, kako moderna programska orodja združiti s principi za doseganje rezultatov – osebno in v poslu.

SEMINAR: Praktično vodenje

Edinstveni 6-dnevni program, ki temelji na načelih Splošne poslovne odličnosti: Kaj je potrebno za organizacije, time in ljudi, da uspejo v katerem koli poslu, podjetju in kulturi. Pridobili boste vpogled v spretnosti praktičnega vodenja, katerih pridobivanje bi običajno zahtevalo leta izkušenj. Bodite navdahnjeni in se naučite, kako upravljati sebe in druge ter kako upravljati produktivnost, odnose in kakovost. 

KNJIGA: Moje drevo življenja

Ta knjiga govori o uporabi orodij za uresničevanje principov menedžmenta, produktivnosti in uspešnosti ter prinaša mnogo idej in nasvetov o tem, kako moderna programska orodja združiti s principi za doseganje rezultatov – osebno in v poslu.

O PRODUKTIVNOSTI

PRODUKTIVNOST ODNOSI KAKOVOST VODITELJSTVO

Produktivnost ni modna muha, ampak je zimzeleni koncept, bistven za preživetje in rast v vsaki panogi.  

Produktivnost pomeni zagotavljati, da so vse aktivnosti v organizaciji smiselne in prinašajo več vrednosti kot stroškov. Pomeni pridobiti najvišjo donosnost naložbe vloženega časa, znanja in denarja. 

Produktivnost pomeni dodajati vrednost vsem aktivnostim na vseh ravneh organizacije, postavljati cilje in jih dosegati z optimalno uporabo virov, usklajevati napore vseh in vplivati na vse zaposlene, da vlečejo v skupno smer. 

Poslovna odličnost produktivnosti

Tri okna produktivnosti predstavljajo vedenje produktivnosti, ki ga mora izvajati vsako podjetje. Odličnost v produktivnosti nastane, ko je vzpostavljen proces produktivnosti in ko podjetje spremlja in razvija produktivnost na vseh treh ravneh.

Proces produktivnosti deluje, kadar vsi v organizaciji upravljajo svoj čas, energijo in znanje v najboljšem interesu svojega podjetja in se osredotočajo na aktivnosti, ki dodajajo vrednost ter vodijo k osebnim, timskim in organizacijskim rezultatom in kadar vsi stremijo k uresničitvi sanj in vizije za celotno podjetje.

Ta proces je eden od štirih vitalnih poslovnih procesov, ki jih morajo vzpostaviti in ohranjati podjetja v vsaki panogi.