Produktivnost: Dodajanje vrednosti

Knjiga: Osebna organizacija in učinkovitost

Sistem za doseganje pregleda in rezultatov.
Ta knjiga govori o uporabi orodij za uresničevanje principov menedžmenta, produktivnosti in uspešnoti ter prinaša mnogo idej in nasvetov o tem, kako moderna programska orodja združiti s principi za doseganje rezultatov – osebno in v poslu.

Preberite več

Knjiga: Moje drevo življenja

“Moje drevo življenja” govori o tem, kaj posameznik – kot zaposleni ali vodja – lahko naredi, da doseže kontinuiran pozitiven razvoj in rast. Knjiga zagotovi navdih in praktično pomoč k razvoju pozitivnega odnosa do življenja, ustvarjanja dobrih odnosov z drugimi, določanja in doseganja osebnih ciljev ter pridobivanja znanja in spretnosti. 

Preberite več

Seminar: Praktično vodenje

Edinstveni 6-dnevni program, ki temelji na načelih Splošne poslovne odličnosti: Kaj je potrebno za organizacije, time in ljudi, da uspejo v katerem koli poslu, podjetju in kulturi. Pridobili boste vpogled v spretnosti praktičnega vodenja, katerih pridobivanje bi običajno zahtevalo leta izkušenj. Bodite navdahnjeni in se naučite, kako upravljati sebe in druge ter kako upravljati produktivnost, odnose in kakovost. 

Preberite več

click map

Kliknite za več o produktivnosti Kliknite za več o odnosih Kliknite za več o kakovosti Kliknite za več o menedžmentu

 

Produktivnost ni modna muha, ampak je zimzeleni koncept, bistven za preživetje in rast v vsaki panogi.  

Produktivnost pomeni zagotavljati, da so vse aktivnosti v organizaciji smiselne in prinašajo več vrednosti kot stroškov. Pomeni pridobiti najvišjo donosnost naložbe vloženega časa, znanja in denarja

Produktivnost pomeni dodajati vrednost vsem aktivnostim na vseh ravneh organizacije, postavljati cilje in jih dosegati z optimalno uporabo virov, usklajevati napore vseh in vplivati na vse zaposlene, da vlečejo v skupno smer. 

 

Poslovna odličnost produktivnosti 

Tri okna produktivnosti predstavljajo vedenje produktivnosti, ki ga mora izvajati vsako podjetje. Odličnost v produktivnosti nastane, ko je vzpostavljen proces produktivnosti in ko podjetje spremlja in razvija produktivnost na vseh treh ravneh.

Proces produktivnosti deluje, kadar vsi v organizaciji upravljajo svoj čas, energijo in znanje v najboljšem interesu svojega podjetja in se osredotočajo na aktivnosti, ki dodajajo vrednost ter vodijo k osebnim, timskim in organizacijskim rezultatom in kadar vsi stremijo k uresničitvi sanj in vizije za celotno podjetje.

Ta proces je eden od štirih vitalnih poslovnih procesov, ki jih morajo vzpostaviti in ohranjati podjetja v vsaki panogi.