Model splošne poslovne odličnosti

EDINSTVENI POSLOVNI MODEL CMC: 12 OKEN

Poslovna odličnost temelji na dveh vrstah odličnosti: Strokovni poslovni odličnosti in Splošni poslovni odličnosti (SPO). 

Strokovna poslovna odličnost pomeni, da poznaš stroko, v kateri si, in razumeš kaj je potrebno, da se v določeni stroki lahko odlikuješ - kot osnova. 

Splošna poslovna odličnost pomeni, da veš, kaj je potrebno za uspešnost v katerikoli stroki - poleg strokovnih poslovnih kompetenc. V vseh strokah moramo upravljati produktivnost, odnose in kakovost ter uveljavljati primerna menedžerska in voditeljska načela. Te štiri stvari morate delati na vseh treh ravneh organizacije; na ravni podjetja, tima in na osebni ravni. Tako imamo 12 oken (4 glavna področja x 3 ravni) v modelu SPO. Ta model predstavlja fokus, na katerega se mora osredotočiti vsako podjetje, v vsaki panogi, v vsakem sektorju, v vsaki kulturi, če želi napredovati.

click map

Kliknite za več o produktivnosti Kliknite za več o odnosih Kliknite za več o kakovosti Kliknite za več o menedžmentu

Ta tabela je vaš zemljevid strani. 

Kliknite na enega od štirih področij v modelu 12 oken in se naučite več o produktivnosti, odnosih, kakovosti in menedžmentu / vodenju. 

 

Model Splošne poslovne odličnosti je sestavljen iz štirih med seboj povezanih modelov: 

  • Poslovna odličnost v produktivnosti: Dodajanje vrednosti in zagotavljanje produktivnosti z upravljanjem časa, znanja in denarja. 
  • Poslovna odličnost odnosov: Grajenje in vzdrževanje dobrih odnosov z vsemi deležniki. 
  • Poslovna odličnost v kakovosti: Ustvarjanje in vzdrževanje kakovosti in doseganje / preseganje zahtev in pričakovanj s strani notranjih in zunanjih strank. 
  • Odličnost vodenja: Izvajanje menedžerskega vedenja in vzpostavljanje Employeeship kulture, ki jo označujejo predanost, odgovornost, lojalnost, iniciativnost in pozitivna energija. 

Storitve CMC in produkti za osebni, timski in organizacijski razvoj:

 

E-seminarji    Testi    Knjige