Osebni EQ Meter (PEQM)

Orodje za natančno ocenjevanje in razvijanje Čustvene inteligentnosti (ČI) posameznika znotraj 5 področij in 15 komponent. Sestavljata ga delovni zvezek in test.

120,00

Osebni EQ Meter

Osebni EQ Meter je orodje podjetja CMC, ustvarjeno za natančno ocenjevanje in razvijanje Čustvene inteligentnosti (ČI) posameznika znotraj 5 področij in 15 komponent. Osebni EQ Meter je sestavljen iz dveh elementov: iz delovnega zvezka in testa.

Delovni zvezek
Delovni zvezek Osebnega EQ Metra vsebuje uvod v koncept Čustvene inteligentnosti in opis petih glavnih področij in 15 komponent ČI, kot so definirane v knjigi Clausa Møllerja Delo s srcem.

Za vsako od teh komponent je opisano sledeče:

  • Kaj komponenta je.
  • Kakšne so karakteristike ljudi, ki jo imajo.
  • Zakaj je pomembna tako za zasebno kot za poslovno življenje posameznika.
  • Kakšne so posledice moči in šibkosti v oziru do komponente.

Za vsako komponento so podani specifični predlogi, s katerimi lahko izboljšate kompetence na tem področju.

Test
Test Osebnega EQ Metra je orodje, ustvarjeno za natančno ocenjevanje čustvene inteligentnosti posameznika znotraj 15 komponent ČI. Test je sestavljen iz vprašalnika s 128 trditvami, ki jih posameznik ocenjuje. Rezultat testa je prikazan kot Osebni EQ Profil.

Ko ljudje dobijo svoje Osebne EQ rezultate, lahko prejmejo inspiracijo in ideje za krepitev čustvene inteligentnosti iz delovnega zvezka Osebni EQ Meter. Globje razumevanje koncepta čustvene inteligentnosti za posameznike, time in organizacije pa lahko dosežejo preko branja knjige Clausa Møllerja Delo s srcem.

Osebni EQ Meter je lahko uporabljen kot orodje za rekrutacijo in kot orodje za osebnosti razvoj. Kot nadaljnji korak sta priporočljiva povratna informacija in učenje respondenta s strani certificiranega strokovnjaka CMC.

Morda vam bo prav tako všeč…