RELATIONER

“Putting People First” (Sætte mennesker først)

BOG: Heart Work – Tag hjertet med på arbejde!

Heart Work DK

Heart Work handler om at forstå og udvikle Emotionel Intelligens (EI) for individer, teams og organisationer, så de kan skabe gode relationer med deres interessenter. Bogen er baseret på Claus Møllers mangeårige erfaring fra arbejde med relationer og kulturforandringer i organisationer i hele verden.

SEMINAR: Practical Leadership

Et unikt 6-dages program baseret på principperne for Generel Virksomhedskompetence: Det der skal til for at få succes i enhver branche, virksomhed og kultur. Du vil få indsigt i praktiske lederfærdigheder, som det normal ville tage mange år at erhverve. Du vil  blive inspireret og lære hvordan du leder dig selv og andre og forbedrer produktivitet, relationer og kvalitet.

TEST: Personlig EQ Måler (PEQM)

PEQM DK 1

En unik test til præcist at måle en persons Emotionelle Intelligens (EI) og hjælpe mennesker med at få det bedre med sig selv og med andre og opnå mere arbejde og privat. Den kan også anvendes som et rekrutteringsværktøj.  PEQM består af en test og et arbejdshæfte.

OM RELATIONER OG RELATIONSKOMPETENCE

RelationerPRODUKTIVITETRelationerKvalitetLedelse

At arbejde med relationer er ingen døgnflue, men et eviggyldigt basalt ledelsesprincip som er en forudsætning for at en virksomhed kan overleve og udvikle sig.

Relationer handler om at skabe og bevare gode relationer til alle interne og eksterne interessenter – dem der kan påvirke vores fremtid positivt eller negativt. Det handler om at sætte fokus på mennesker – før systemer, maskiner og teknologi. Og om at tiltrække de bedste folk, ansætte de rigtige, holde på dem og inspirere dem til at yde deres bedste. Og om at skabe en virksomhedskultur præget af åbenhed, ærlighed og gensidig tillid. Det handler om at skabe og bevare gode relationer mellem ledere og medarbejdere, mellem teammedlemmer i hvert team, og mellem alle teams i organisationen. Relationer handler også om at tiltrække og holde på de rigtige investorer og leverandører

Relationskompetence

De tre relations vinduer repræsenterer relationsadfærd, som enhver virksomhed må udøve. Relationskompetence er opnået når der er etableret en relationsproces og relationerne overvåges og udvikles på alle niveauer. Relationsprocessen fungerer når alle individer og teams anvender og udvikler deres følelsesmæssige og sociale kapacitet til at etablere gode relationer med alle interne og eksterne interessenter. Og når alle stræber efter at skabe og bevare en team- og virksomhedskultur som giver de bedste betingelser for, at mennesker kan fungere godt sammen og yde deres bedste.

Denne proces er en af de fire vitale processer der skal etableres og vedligeholdes i enhver virksomhed.