O managementu, kot je Claus Møller razmišljal pred 30 leti

Kljub temu, da na uspešno delovanje podjetij vplivajo mnogi dejavniki, so nekatera področja nespremenljiva. Čas, ki je potreben, da se nekatere dobre prakse poslovno uveljavijo in splošno sprejme, pa včasih traja nekaj desetletij. Tako smo Toyotine inovacije in pristope v kakovosti sistemov posnemali več desetletij in so šele potem postale »doktrina«, ki jo vsi sprejemamo.

Tudi kultura podjetja in predanost ter pristopi spreminjanja le-te so danes še vedno področje, kjer podjetja žanjemo rezultate znanja, ki je nastajal desetletja pred nami. V tem in naslednjih prispevkih boste lahko prebrali o nekaterih področjih, ki jih je Claus Møller predstavljal kot ključne za razvoj podjetij in jih še danes mnoge organizacije ne upravljajo – ampak vsi se strinjamo, da so nujne za razvoj. Kratko in jedrnato, kot je znal Claus Møller govoriti o podjetjih, vas bomo morda spomnili na ključna področja in vam pomagali narediti majhne izboljšave v svojem podjetju.

 

Kreativnost – pretvarjanje idej v rezultate

Podjetjem v svetu vladajo spremembe. Nič ne ostane stabilnega zelo dolgo. Če podjetje hoče preživeti, se mora prilagoditi spremembam in najti nove načine za poslovanje ali celo popolnoma nove stvari – inovacije. Zato bo v prihodnosti še dragocenejša vrlina menedžmenta, uporabiti in upravljati kreativnost v podjetju. 

V literaturi o menedžmentu je kreativnost definirana kot proces razmišljanja, ki pomaga generirati ideje. Poleg generiranja je del procesa tudi pregledovanje idej, s čimer jih ocenjujemo, čemur sledi inoviranje. Slednji korak v procesu je praktična aplikacija idej ali implementacija. Ta proces morajo podjetja upravljati. Od razmišljanja o idejah, kar pomeni predvsem uporabo desne polovice možganov, do uspešnejšega doseganja ciljev podjetja: bolje, hitreje, ceneje – kar pomeni uporabo leve polovice možganov. Upravljanje kreativnosti pretvarja ideje v rezultate za organizacijo; inovacije.

Pri upravljanju kreativnosti je potrebno vedeti tri stvari:

  • Ljudje reagirajo na ideje različno. Nekateri so lahko zelo kritični. Drugi so lahko tolerantni.
  • Vmesno (začasno) nemogoče ideje so pogosto najboljše ideje in lahko vodijo k velikim inovacijam.
  • Ideje so bistvene. Na vsakih 60 idej naj bi nastala ena inovacija. Ena od nalog menedžmenta je, da to razmerje izboljša. Vsak lahko trenira svojo kreativnost. To velja tudi za podjetje.

 

Pregledovanje idej – sito za inovacije

S pregledovanjem idej podjetje določi, katere ideje naj implementira. Pomembni sta privlačnost ideje in ustreznost potrebnih resursov. Kako privlačna je določena ideja v organizaciji, je odvisno od kriterijev, ki si jih postavimo. Pomembni so tudi potrebni resursi za uresničitev – inoviranje. Ideja je lahko privlačna in kompatibilna z resursi in zato primerna za uresničitev. Takšno sito pomaga izločiti ideje, ki ostanejo samo dobre ideje, in tiste, ki jim damo možnost, da postanejo inovacije.

 

Inovativnost je mogoča v okolju, ki dopušča kreativne napake

Kreativna oseba je lahko kreativna samo v kreativnem okolju. Naloga menedžerjev je, da razvijejo takšno okolje, da najdejo in odpravijo omejitve za inoviranje. Takšna ovira je odkrivanje napak. Claus je zato imenoval dve vrsti napak: nesprejemljive napake in sprejemljive napake. Nesprejemljive so »površnosti«. To so nepotrebne, drage in uničujoče napake. Sprejemljive napake so napake zaradi kreativnosti in so znak razvoja, ki označuje testiranje novega znanja in preizkušanje. V okolju, kjer organizacija dopušča kreativne napake, nastanejo tudi kreativne rešitve in inovacije.

 

Inovativnost ima omejitve

Vsako podjetje ima svoje ovire v inoviranju. Naslednje ovire so pogoste in tipične:

Pomanjkanje »lenobnosti« v podjetju, ki ljudem omogoča, da razmišljajo. Prav ste prebrali. Kreativnost je miselna aktivnost in ne fizična. Nujno je, da so ljudje pripravljeni in da jim dovolimo porabiti čas v razmišljanju – kar ne morejo delati, če so prezasedeni z operativnimi nalogami, sestanki in aktivnostmi.

Če mora vsaka ideja najti svojo pot skozi labirint birokracije, bo umrla. To je pogosteje v velikih organizacijah kot v manjših.

Struktura. Ljudje bi morali vedeti, komu morajo svoje ideje prenesti in ideje mora biti enostavno izmenjevati.

Pogosto računovodje/notranji kontroling preštevajo fižolčke – računajo stroške veliko preden so ideje zrele. Potem je težko biti kreativen, če je vsaka stvar predraga preden sploh dozori.

 

Optimalno okolje v svoji organizaciji, v katerem bodo vsi predani, odgovorni, lojalni in iniciativni, lahko dosežete hitreje. Od pregleda stanja, programov s potrebnimi znanji in orodji do implementacije, vas vodimo skozi proces preobrazbe podjetja, v kateri bo inovativnost vzcvetela.

Uporabite razvoj vodij s Šolo praktičnega vodenja in kratkimi enodnevnimi delavnicami za razvoj ključnih področij splošne poslovne odličnosti:

 


Aleš Trunk ([email protected]) je direktor svetovalnega podjetja Claus Møller Consulting. CMC razvija podjetja, time in zaposlene na štirih področjih Splošne poslovne odličnosti: management, produktivnost, odnosi in kakovost. Spremljajte nas na omrežjih LinkedIn in Facebook ali nam pošljite e-mail.


Ne zamudite prihodnjih člankov o poslovni odličnosti!Kliknite za prijavo

view count