Program, s katerim razvijete timski duh in timsko kompetentnost v vsakem timu in organizaciji.

Ustvarjanje predanih zaposlenih, ki delujejo po svojih najboljših močeh, je kompleksna naloga, saj obstajajo številni razlogi za nastajanje vrzeli predanosti. Slaba kultura v timu ima negativni vpliv tako na odnose kot na osebno in timsko kakovost, produktivnost ter zadovoljstvo in izkušnjo zaposlenih.

S seminarjem Teamship boste pridobili navdih in praktično pomoč za ustvarjanje zmagovitih timov, v katerih so vsi člani tima sposobni in pripravljeni delati po najboljših močeh. Spoznali boste, kako v timu uresničevati 15 dejavnikov Teamshipa, t.j. karakteristik, ki so skupne večini visoko uspešnih timov.

KORISTI PROGRAMA

Glavne koristi za organizacijo:

 • Model poslovnega razvoja za ustvarjanje zmagovitega tima.
 • Politika Teamshipa.
 • Orodje za oblikovanje kulture Teamshipa v organizacijah.
 • Vodje timov bodo našli navdih in konkretna orodja zagotavljanje pravega timskega duha, pridobivanje spoštovanja vseh članov tima, doseganje boljših rezultatov.
 • Boljše sodelovanje med menedžerji in vodji timov.
 • Več rezultatov v oddelkih.

Glavne koristi za vas osebno:

 • Več zavedanja, kaj pomeni biti dober član tima. 
 • Več zavedanja o tem, kaj je potrebno, da celoten tim deluje dobro.
 • Boljše zavedanje vodje tima o tem, kaj je potrebno, da vsi zaposleni delajo po svojih najboljših močeh ter ustvarjajo izredne rezultate z in skozi “resnični” tim.
 • Vodja tima se lahko nauči, kaj je potrebno, da doseže spoštovanje s strani drugih članov tima. 
 • Vodje tima in člani tima bodo lahko spremljali svoj napredek in ukrepali, če bo potrebno. 
 • Več priložnosti za napredovanje, vpliv, karierne priložnosti in priznanja.
 • Boljša kakovost življenja.

VSEBINA PROGRAMA

Na interaktiven način bomo predstavili:

 • Kako doseči, da člani tima delujejo po najboljših močeh.
 • Kako doseči, da se vsi poistovetijo z vizijo tima in organizacije.
 • Kako uskladiti kriterije uspeha in tim organizirati okrog njih.
 • Kako doseči večjo fleksibilnost/prilagodljivost članov tima.
 • Kako navdihovati člane tima, da rešujejo probleme, in ne o njih zgolj govorijo.
 • Kako razvijati strokovne spretnosti in multifukncionalnost. 
 • Kako učinkovito razviti štiri načine spretnosti odnosov.
 • Kako vzpostaviti rutine in prakse za učenje in deljenje znanja.
 • Kako zagotoviti komplementarnost spretnosti članov tima.
 • Kako razvijati “mi kulturo” in ustvariti tim vseh timov.
 • Natančne usmeritve vodji tima o tem, kako članom tima pomagati doseči uspeh ter pridobiti njihovo lojalnost.

 

VEČ O PROGRAMU

Upoštevajte 15 dejavnikov, ki vplivajo, da tim postane »mi« timi. Uspešen tim sestavljajo uspešni posamezniki. Uspešno podjetje lahko opišemo kot tim timov. Uspeh vsake organizacije temelji na uspehu vsakega tima v tej organizaciji in njihove sposobnosti za sodelovanje in podpiranje drug drugega. Uspeh vsakega tima temelji na uspešnosti posameznega člana tima in njegove sposobnosti za sodelovanje in podpiranje drug drugega. Uspešen tim izkazuje Teamship.

Teamship obstaja, ko so vsi v timu sposobni in pripravljeni delati po najboljših močeh kot posamezni izvajalci in kot člani tima ter prevzemajo odgovornost in iniciativnost za skupni rezultat celotnega podjetja.

Teamship govori o tem, kako lahko organizacija razvija in ohranja zmagovite, resnične time – in ne zgolj delovne skupine. Teamship je tisto, kar številnim podjetjem daje prednost pred njihovimi konkurenti.

Izkušnja in prepričanje Clausa Møllerja je, da lahko organizacije dobijo ogromno navdiha iz sveta športa, ko gre za učinkovitost timskega dela. Veliko se da naučiti iz opazovanja vseh različnih iger, ki jih igrajo v timih – najsi bo košarka, odbojka, hokej, kriket, bejzbol, ragbi, rokomet, nogomet, jadranje ali veslanje.

Če bi bili timi v podjetjih tako predani kot nogometni timi, bi podjetja postala bolj uspešna.

Ta seminar daje tako navdih kot praktično pomoč menedžmentu, vodjem timov in članom timov, da sestavijo in razvijejo zmagovite time ter jih oblikujejo z zmagovalnim načinom vodenjakot je to običajno v športu. Dobili boste predloge, kako lahko timi v podjetju pridobijo koristi, na način, da pridobijo značilnosti zmagovitega tima v športu.

S programom dobite merilec kulture Teamship v vašem podjetju in model poslovnega razvoja za vodje vseh timov.

 

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN?

Program je namenjen vsem vodjem in članom tima, ki želijo razvijati in ustvariti zmagovit tim.

Program za vodje tima prinaša znanje in konkretne usmeritve za ustvarjanje timskega duha, pridobivanje spoštovanja od svojih zaposlenih in doseganje odličnih rezultatov. Za člane tima pa navdih in pomoč, da postanejo odlični zaposleni, ki z veseljem prevzemajo odgovornost in prispevajo k uspešnosti tima.

 

PRIJAVA NA SEMINAR

Datum seminarja

12. november 2019

INFORMACIJE

Cena seminarja: 290 € + DDV.

V ceni so vključeni set osebnih materialov, literatura, prigrizki in prehrana med odmori.

Lokacija: Kranj.