OSEBNA ORGANIZACIJA IN UČINKOVITOST

Produktivnost detaljno, z orodji in pravilnimi vedenji v timu

Cena seminarja:
* 290 € + DDV

*on-line 205 € + DDV

V ceni so vključeni set osebnih materialov, literatura, prigrizki in prehrana med odmori.

Lokacija: Kranj ali on-line

Celovito izobraževanje za vaše vodje:

”Program, s katerim boste učinkovito porabljali čas in omogočili kreativnost za doseganje rezultatov.”

Med glavnimi izzivi menedžmenta danes je preobremenjenost na delovnem mestu: z informacijami, odločitvami, ki niso opravljene, sestanki, e-maili, tehnologijo. Vendar je še večji problem, da mnogi ljudje ne uporabljajo orodij in mehanizmov za zmanjšanje njihove preobremenjenosti in upravljanje svojega dela na način, da bi bili bolj produktivni.

S seminarjem Osebna organizacija in učinkovitost boste pridobili učinkovit in produktiven sistem doseganja rezultatov. Izboljšali boste svoj osebni menedžment in ustvarili efektiven način za doseganje poslovnih rezultatov.

KORISTI PROGRAMA

Glavne koristi za organizacijo:

 • Lažje in hitrejše doseganje ciljev.
 • Boljše upravljanje sestankov in projektov.
 • Učinkovito upravljanje časa v podjetju.
 • Učinkovita e-mail kultura.
 • Večja učinkovitost zaposlenih.
 • Boljše delegiranje.
 • Boljše komuniciranje.
 • Večja zavzetost in predanost zaposlenih.
 • Boljša produktivnost, odnosi in kakovost.
 • Boljši poslovni rezultati. 

Glavne koristi za vas osebno:

 • Boljši rezultati.
 • Boljši pregled nad odgovornostmi.
 • Boljša izraba časa.
 • Manj stresa.
 • Hitrejše odločanje.
 • Večja kreativnost.
 • Več časa za stvari, ki vas veselijo.
 • Večje odgovornosti.
 • Večje možnosti za napredovanje.
 • Večje samospoštovanje.

Na interaktiven način bomo predstavili:

 • Kako zagotoviti pregled in določiti prioritete.

 • Kako organizirati programska orodja za učinkovitost (Outlook, Notes, idr.).

 • Kako uspešno delegirati naloge in odgovornosti.

 • Kako uspešno sprejemati naloge in odgovornosti.

 • Kako naredite, da e-pošta deluje za vas in ne proti vam.

 • Kako produktivno in učinkovito upravljati sestanke.

 • Kako upravljati čas za doseganje osebne in timske produktivnosti.

 • Kako organizirati delovna mesta v upravi in administraciji.

 • Kako odpraviti stres na delovnem mestu in pridobiti čas za kreativnost.

VEČ O PROGRAMU

Osebna organizacija in učinkovitost je sistem doseganja rezultatov na produktiven način s koncepti in načini pionirja orodja za doseganje osebnih rezultatov Clausa Møllerja.

Svoj osebni menedžment časa in življenja, v službi in doma, boste naredili še bolj produktiven in ustvarili učinkovit način za doseganje novih poslovnih rezultatov. Pridobili boste številne načine za oblikovanje uspešnih principov in metod menedžmenta ter delovnih navad, ki jih vsi potrebujemo za uspešno delo, vodenje timov ali oddelkov.

Ker je razum ljudi zaradi tehnologije preplavljen z informacijami, e-maili, telefoni, on-line in off-line odločitvami, zaposleni težko ohranijo pregled nad ključnimi področji za uspešnost. Posledice so škodljive zanje in za podjetja: povečanje stresa, zmanjšano zadovoljstvo, slabo počutje in slabši odnosi na delovnem mestu, povečanje bolniške odsotnosti, zamujanje projektov ter izostanki pričakovanih rezultatov.

Veliko projektov, sprememb in izboljšav v podjetju propade, ker zaposleni ne uspejo premostiti razkoraka med zahtevami projektov in nalogami ter njihovimi potrebnimi delovnimi navadami in delovnimi procesi. Predstavljajte si, koliko boljše rezultate bi podjetje doseglo, če bi bili vsi zaposleni prodajalci, tržniki, računovodje, finančniki, tajnice, inženirji, učitelji, receptorji, serviserji, prevajalci, uradniki učinkovitejši in uspešnejši pri doseganju svojih osebnih ciljev, obvladovanju stresa in oblikovanju odlične osebne kakovosti dela? Posledice bi bile jasno in hitro komuniciranje, boljši odnosi, več idej in predlogov, ki jih ljudje uresničijo, več zadovoljstva pri delu in zadovoljnih strank, boljše sodelovanje med oddelki in boljši poslovni rezultati.

Ta program vašim zaposlenim in vodjem daje orodja za njihovo učinkovitost in uspešnost, s katerimi bodo izboljšali produktivnost, odnose in kakovost na svojem delovnem mestu ter dosegli boljše rezultate pod črto.

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN?

Program je namenjen vsem zaposlenim, ki želijo izboljšati svoje rezultate, doseči več in ohraniti dobre odnose z drugimi ljudmi. Program ustvari izjemne koristi za vse, ki  morajo na svojem delovnem mestu usklajevati obsežne količine nalog, informacij in odgovornosti.

Seminar je idealen za vodje oddelkov in menedžerje, ki morajo vedno imeti čas tudi za razvojne naloge in vodenje svojih zaposlenih.