Menedžment je spretnost, ki bi jo moral pridobiti in izboljšati vsak, ki ima stike z drugimi ljudmi.

Velik del zaposlenih ima izobrazbo – poklic. To je za nas običajno. Niti v sanjah ne bi dovolili mesarju rezati mesa, če ne bi bil za to usposobljen. Pričakujemo, da bodo tudi pleskarji, kuharji, kirurgi ali IT strokovnjaki primerno usposobljeni, preden začnejo izvajati svoje spretnosti. Enostavna ideja, da bi pilotu dovolili vzleteti z letalom in potniki, ne da bi imel licenco za letenje, je absolutno smešna. Kljub temu se od menedžerjev v timih in podjetjih pričakuje, da bodo vodili druge ljudi, čeprav nimajo menedžerskega usposabljanja.
V trenutku, ko je oseba postavljena za menedžerja, lahko vpliva na to, kaj naj bi delali drugi. Enako, kot je potrebno pilota naučiti leteti, je nujno menedžerja naučiti, kako upravljati. Slab menedžment ima lahko nevarne posledice na organizacijo v obliki izgube prihodka, strank in zaposlenih ali slabega slovesa, timskega dela, apatije, nezaupanja, stresa in konfliktov.

Če ljudi na cesti vprašate, kaj je menedžment, boste dobili številne zelo različne razlage. Nedvoumne definicije menedžmenta ni. Veliko menedžerjev je tako zaposlenih z vsakodnevnimi strokovnimi in specialističnimi opravili, da niti ne morejo imeti slabe vesti zaradi nezmožnosti živeti svoje vloge kot menedžer. To velja za mnoge poklicne skupine: izkušene zdravnike v bolnišnicah, arhitekte, profesorje, IT menedžerje, kuharje, gradbenike, računovodje, itd …

Enostavna ideja, da bi pilotu dovolili vzleteti z letalom in potniki, ne da bi imel licenco za letenje, je absolutno smešna. Kljub temu se od menedžerjev pričakuje, da bodo vodili druge ljudi, čeprav nimajo menedžerskega usposabljanja: kako leteti s svojimi ljudmi do cilja.

 

V uspešnih organizacijah delujejo štirje procesi

Torej, kaj je potrebno za upravljanje podjetja ali organizacije, da doseže dobre, dolgoročne rezultate? Ali sploh obstajajo univerzalni principi menedžmenta? Odgovor na obe vprašanji je »DA«. Približno vsake tri leta nov princip menedžmenta postane moda in večina ljudi ga takoj sprejme v organizacijo, ne da bi vedeli zakaj – razen zato, ker ne želijo izgledati ‘zastareli’.
 
Zanimivo je, da so organizacije, ki dosegajo najboljše, dolgoročne rezultate, tiste, ki v zgodnji fazi postavijo nekaj jasnih in enostavnih menedžerskih principov. Te organizacije poskrbijo, da vsak pozna svojo vlogo in pravila ter se teh pravil držijo, namesto da skačejo od ene menedžerske modne muhe k drugi.
 
Obstajajo štirje principi ali procesi, ki jih morajo vse organizacije, majhne in velike, v vseh panogah, kulturah, v zasebnem in javnem sektorju imeti, če hočejo upravljati dnevne aktivnosti, se prilagajati spremembam zahtev sveta okoli njih in ustvariti svojo lastno prihodnost. To so:
 
 
Klasičen koncept menedžmenta je, da je menedžment nekaj, kar »nekdo naredi drugim« in da drugi »ne delajo ničesar«. Torej zaposleni so kot številke na instrumentih, ki jih lahko uporabiš za doseganje svojih ciljev.
Drugi glavni koncept je, da so zaposleni sodelavci z razumom. To pomeni, da vsi procesi nastanejo v interakciji med menedžerji in zaposlenimi. To je sodoben, demokratični ali participativni menedžment, ki ga imenujem »Employeeship«, v katerem se vsak počuti odgovornega za dosežene rezultate (tako kot v nogometni ekipi) in je po vsem svetu običajno priljubljen način.

Zaposleni in menedžerji so neprestano vmes med eno in drugo obliko izvajanja menedžmenta in skupna naloga vseh je voditi svoj time tako, da vsi delajo po svojih najboljših močeh. Zato je menedžment in vodenje potrebno razvijati z vsemi.

Ste usposobili menedžerje za pilotiranje svojih timov 1

Usposobite vodje, ki s svojimi timi usklajeno letijo proti cilju.

Pri menedžmentu gre za postavljanje ciljev in njihovo doseganje, zato je povezan z reševanjem problemov na poti do ciljev in ustvarjanjem skupnega jezika, ki omogoča vsem, da se razumejo o tem, kam gredo in kako bodo tja prišli – skupaj.

V tem smislu se menedžersko vedenje lahko razdeli v tri skupine: vedenje postavljanja ciljev, vedenje reševanja problemov in vedenje sporazumevanja. Menedžment izvajate, kadar izvajate te tri stvari hkrati na vseh ravneh v organizaciji, vključno z zaposlenimi v prvi liniji. Način, kako menedžer izvaja menedžersko vedenje, je odvisen od njegove oz. njene osebne kompetentnosti in kulture menedžmenta v organizaciji.

Proces produktivnosti deluje, kadar zaposleni prispevajo k doseganju ciljev tima in organizacije in kadar organizacijo preveva princip, da morajo vse aktivnosti dodati več vrednosti kot stroškov.

Proces odnosov je uspešen, kadar zaposleni na vseh ravneh prispevajo k ohranjanju in razvijanju dobrih odnosov z vsemi sodelujočimi deležniki in uporabljajo svoje čustvene in socialne spretnosti za razvijanje zaupanja: med menedžmentom in zaposlenimi, med člani tima v timu, med vsemi timi, tako da je organizacija »tim vseh timov«. Dobri morajo biti tudi odnosi med organizacijo in vsemi njenimi zunanjimi deležniki.

Proces kakovosti deluje, kadar se vračajo stranke – in ne površni ali slabi izdelki. Torej gre za ustvarjanje »blagovne znamke« organizacije in zagotavljanje lojalnosti strank. Podjetje in tim mora zagotoviti, da so vsi zaposleni »usklajeni« z blagovno znamko in ne »proti« njej.

Kako se naučiti teh univerzalnih menedžerskih principov? Kako doseči, da ti osnovni procesi delujejo za organizacijo? To je nekaj, česar se morajo vsi zaposleni naučiti!

Program »Praktično vodenje« je celovit program za spreminjanje menedžerskega vedenja, ki temelji na produktivnosti, odnosih, kakovosti in vodenju.

 

Zmešajte koktajl za uspeh podjetja

V oktobru 2002 je CNN objavil seznam organizacij, katerih delnice so se najbolj povečale v zadnjih 30 letih. Na vrhu so bile Southwest Airlines, Wal-Mart in Intel. Skupna lastnost teh treh najbolj uspešnih podjetij je dejstvo, da so v zgodnji fazi vzpostavila enostavna in jasna pravila menedžmenta, ki se jih držijo. Vsa tri podjetja se posvetujejo z zaposlenimi in proces menedžmenta se pri njih odvija v interakciji med menedžmentom in zaposlenim, ki ga sam imenujem »Employeeship kultura«. Ta proces označujejo predanost, odgovornost, lojalnost in iniciativnost vseh v organizaciji.
 
Predpogoj za doseganje dobrih rezultatov ni le strokovna sposobnost, ampak tudi splošna poslovna odličnost. Če želite biti uspešni, ni dovolj biti strokovno sposoben. Nujna sestavina v koktajlu so sposobni strokovnjaki, ki pa morajo biti tudi dobri menedžerji. Posvetujte se z nami o tem, kako izboljšati učinkovitost vodij in zaposlenih ob najmanjši porabi resursov in z uporabo najsodobnejših orodij in znanj.
 

Claus Møller je večkrat nagrajeni svetovalec številnim uspešnim podjetjem – IBM, American Express, Evropska komisija, IKEA, McDonald’s, Shell, Audi/Volkswagen … – in avtor knjig ter člankov s področja menedžmenta, komuniciranja, produktivnosti in človeških odnosov.


Prijavite se in ne zamudite člankov o menedžmentuKliknite za prijavo