coworkers team brainstorming 6 scaled

GENEREL VIRKSOMHEDSKOMPETENCE

Konstant forbedring er bedre end forsinket perfection!

 

CLAUS MØLLERS UNIKKE LEDELSESMODEL:

DE 12 VINDUER

Forstå hvad der skal til for at opnå resultater for din virksomhed – nu og i fremtiden.

For at opnå resultater skal virksomheden være “kompetent”. Med andre ord skal den have de kompetencer på det individuelle, team- og virksomhedsniveau der skal til for at være bedre end konkurrenterne til at opfylde eksisterende og potentielle kunders behov. Dette kan beskrives som “virksomhedskompetence”.

Virksomhedskompetence bygger på to forskellige former for kompetence: faglig kompetence og generel kompetence.

Faglig virksomhedskompetence indebærer at man kender sin branche og ved hvad der som minimum skal til for at udmærke sig i denne specielle form for virksomhed og branche.

Generel virksomhedskompetence indebærer at man ved hvad der skal til for at skabe succes i en hvilken som helst virksomhed og branche – udover den faglige kompetence.

En virksomheds resultater afhænger, udover den faglige kompetence, af hvor godt den styrer 4 områder: produktivitet, relationer, kvalitet og ledelse. Aktiviteter der fører til gode resultater finder sted på tre niveauer: Virksomheds-, team- og personniveau.

Derfor er der 12 vinduer i modellen for Generel virksomhedskompetence (4 hovedområder x 3 niveauer). Modellen repræsenterer det enhver organisation, i enhver branche, i enhver sektor, i enhver kultur og til enhver tid skal have fokus på for at skabe de bedste resultater. Det er hvad Claus Møller Consulting kan hjælpe dig, dit team og din virksomhed med.

Modellen General virksomhedskompetencePRODUKTIVITETRELATIONERKVALITETLEDELSE

Klik på ét af de fire områder i modellen for at lære mere om produktivitet, relationer, kvalitet og ledelse.

Modellen Generel virksomhedskompetence består af fire sammenhængende modeller:

  • Produktivitetskompetence: Opnå større produktivitet ved at styre ressourcerne tid, viden og penge.
  • Relationskompetence: Skab og vedligeholde gode relationer med alle interessenter (dem der kan påvirke fremtiden for din virksomhed positivt eller negativt).
  • Kvalitetskompetence: Skab og vedligeholde kvalitet og indfri/overstig kvalitetskrav og forventninger fra interne og eksterne kunder.
  • Ledelsesadfærd: Udvis ledelsesadfærd og skab en Employeeship kultur, karakteriseret ved alles engagement, ansvar, loyalitet, initiativ og positive energi.

    Claus Møller Consulting produkter og services for virksomheds-, team- og personlig udvikling: