KVALITET

Kundeloyalitet

BOG: På vej mod stjernerne

Naslovnica DK RFTS

Et koncept og en metode til at udvikle topkvalitet i alle teams, hvilket er
afgørende for hele organisationens kvalitet. 
På vej mod stjernerne
 indeholder værktøjer til at kortlægge, vurdere og udvikle kvaliteten af
et teams totale præstationer samt af teamets kvalitetsklima.
Bogen er for topledere, teamledere og alle ansatte i den private og offentlige sektor.

 

SEMINAR: Practical Leadership

Et unikt 6-dages program baseret på principperne for Generel Virksomhedskompetence: Det der skal til for at få succes i enhver branche, virksomhed og kultur. Du vil få indsigt i praktiske lederfærdigheder, som det normal ville tage mange år at erhverve. Du vil  blive inspireret og lære hvordan du leder dig selv og andre og forbedrer produktivitet, relationer og kvalitet.

BOG: En reklamation er en gave

Naslovnica ACAG DK

Et unikt koncept og værktøj til at sikre loyale kunder, hvilket er altafgørende for en virksomheds fremtid. God reklamationsbehandling kan genvinde utilfredse kunders tillid og gøre dem til ”goodwill ambassadører”.  Bogen giver gyldne regler for mundtlig og skriftlig reklamationsbehandling, samt konkret anvisning på hvordan en virksomhed kan udforme og implementere en effektiv reklamationspolitik.

OM KVALITET

KvalitetPRODUKTIVITETRelationerKvalitetLedelse

Kvalitet er ingen døgnflue, men derimod et eviggyldigt basalt ledelsesprincip, som er en forudsætning for at en virksomhed kan overleve og udvikle sig.

Kvalitet handler om at skabe og bevare loyalitet blandt eksterne og interne kunder. Man skal skabe følelsesmæssig og rationel værdi for dem, der betaler for at vi er her. Og vi skal kende og indfri eller overtræffe de interne og eksterne kunders krav til kvalitet.

Kvalitet handler også om at skabe og bevare en opfattelse af virksomheden, som en attraktiv arbejdsplads med de bedste folk og produkter, den bedste kultur og det bedste omdømme. Kvalitet handler endvidere om at undgå unødvendige fejl og om at gøre det vi gør korrekt, at forbedre det vi gør, at imødekomme morgendagens ønsker og behov.

Kvalitetskompetence

De tre kvalitetsvinduer repræsenterer den kvalitetsadfærd, som enhver virksomhed må udøve for at sikre kundeloyalitet. Kvalitetskompetence er opnået når en kvalitetsproces er etableret, og kvalitet bliver overvåget og udviklet på alle niveauer.

Denne proces er en af de fire vitale processer, der skal etableres og vedligeholdes i alle virksomheder.