Doseganje zvezd

Knjiga o timski kakovosti. Orodje za razvijanje posebne vrste kakovosti, ki jo izvaja tim, in je odločilna za skupno kakovost organizacije.

25,00

Doseganje zvezd

Orodje za razvoj kakovosti tima s tremi zvezdicami

»Doseganje zvezd« je drugačna knjiga o kakovosti. Govori o posebni vrsti kakovosti, ki jo izvaja tim in je odločilna za skupno kakovost organizacije. Knjiga je vir navdiha in daje menedžerjem in članom tima praktično pomoč za razvijanje timske kakovosti in prispeva k uspešnosti organizacije in tima.

Kakovost tima je ena od petih vrst kakovosti: osebna kakovost, timska kakovost, kakovost izdelka, kakovost storitve in organizacijska kakovost. Vsaka od petih kakovosti ima dve vrsti dimenzij: trda (konkretna, tehnična) dimenzija in mehka (človeška, čustvena) dimenzija.

Knjiga razlaga pomembnost timske kakovosti za uspeh organizacije in opisuje glavne elemente razvoja kakovosti:

  1. Določanje timske I-ravni (idealna raven delovanja)
  2. Merjenje timske D-ravni (dejanska raven delovanja)
  3. Razvoj kakovosti (premostitev razlike med I in D-ravnjo)

V tej knjigi Claus Møller začenja dva nova koncepta za opisovanje, merjenje, razvijanje in ohranjanje timske kakovosti: Področja kakovosti in dejavniki kakovosti.

Knjiga vsebuje del z orodjem za uresničevanje:

Kakovost zvezdic: Orodje za merjenje in razvijanje kakovosti skupnega delovanja tima, da lahko dosega zahteve in pričakovanja za najboljšo kakovost »3-zvezdic«.

Klima kakovosti: Orodje za spremljanje in razvijanje odnosov, kulture ali »klime« v timu, da lahko dosega zahteve in pričakovanja članov tima za najboljšo kakovost delovnega mesta.

Orodji sta dopolnjeni s seznami in uporabnim znanjem kot so primeri področij in dejavnikov kakovosti in osebni test »Vi kot član tima«.

Ta knjiga je za vsakogar v organizaciji:

  • Menedžment organizacije lahko s spremljanjem in razvijanjem timske kakovosti pridobi pomoč za navdihovanje vodij timov pri njihovem delu. Menedžerji dobijo orodje za primerjanje delovanja in klime kakovosti v vseh timih v organizaciji.
  • Vodje timov dobijo navdih in konkretna orodja za načrtovanje in izpolnjevanje zahtev in pričakovanj do tima in za doseganje predanosti procesu kakovosti vseh ter izboljševanje klime kakovosti v timu.
  • Vsi zaposleni lahko najdejo navdih in pomoč za razumevanje svoje lastne vloge v procesu kakovosti ter tako prispevajo k razvijanju kakovosti tima.

Strani: 68.