Kulturo podjetja je težko določiti, čeprav jo vsak prepozna s svojo izkušnjo.  Za spreminjanje kulture podjetja ne poskusite spremeniti kulture!

Prepovejte inspirativne govore in krožke ali skupine za kulturo!

Smiselna in trajna sprememba pride skozi podjetje, ko ljudje premislijo, kako upravljajo, vodijo in postavljajo ter dosegajo strateške cilje.

Sprememba kulture prihaja skozi skupno vizijo in usklajenost vseh okrog glavnega cilja in poslanstva.

Sprememba kulture je sprememba načina, kako ljudje upravljajo sebe, postavljajo in dosegajo cilje, rešujejo probleme in se sporazumevajo.

Sprememba kulture potrebuje gibanje znotraj podjetja, ne pooblastila uprave ali kadrovske!

 

Problem soočanja s kulturo svojega podjetja

Teorija o kulturi je znana in jo imamo vsi v knjigah in svojem spominu – a ljudje v podjetjih iščejo recept za še eno spremembo kulture.

Kultura podjetja je:

»… vrsta osnovnih predpostavk, ki jih določena skupina, ustvari, odkrije ali razvije, med tem ko se uči srečevati s problemi pri zunanjem prilagajanju in notranji integraciji in ki so delovala dovolj dobro, da jih sprejmejo kot veljavna pravila – in jih zato učijo nove člane skupine kot pravilen način za dojemanje, razmišljanje, čutenje v odnosih do teh problemov.

Torej: osnovne predpostavke, vrednote in prepričanja, in naše stvaritve in podobe.« (Schein, 1985)

Toliko o definiciji. Nekaj najbolj znanih in »odličnih« kultur podjetij: Zappos, Google, Netflix, LinkedIN, Zoom in Twitter – nimajo skupnega ničesar, razen: vsak je razvil kulturo na svoj način skozi čas, trud, delo in izboljševanje po napakah.

Vseeno »vsa« podjetja iščejo novo kulturo, ker prejšnja ni bila dobra, in to hitro. Rabimo bližnjico, ker nimamo časa. Iskanje, odkrivanje in razvijanje kulture je naporno in napor je treba vložiti v proizvodnjo, prodajo in druge strokovne stvari, kjer je dela preveč in z njim napak preveč – in teh se ne sme delati. Zato ne delamo napak in ne delamo preveč na področjih, ki niso strokovna, in podjetje se zato ne izboljšuje. Vsi vse vedo, ampak nič se ne spremeni.

Predpostavke, vrednote in prepričanja ter podobe o tem, kaj je v redu in kako bi morali delati naprej torej ostanejo iste. Kultura ostane enaka, zato direktor da mandat kadrovski ali zaprosi tim za razvoj kulture, da poišče nekoga za navdušujoč govor.

Naloga je težka, ampak spremeniti kulturo ni nemogoče in odlično kulturo potrebujete za:

  1. Predanost zaposlenih
  2. Jasne vrednote podjetja
  3. Povečanje zadovoljstva in produktivnosti
  4. Izboljšanje pri zaposlovanju

Kultura je kljub vsemu enigmatično zakomplicirana zadeva, ki kar naprej uspe preživeti in se razvijati zaradi: voditeljstva, strategije, managementa vsakogar posebej. In to je rešitev za vašo novo kulturo podjetja!

Zdaj pa prihaja naslednja nevarnost. Previsoke cene in draginja (ekonomisti temu pravilno rečemo inflacija) ob hkratnem zmanjšanju gospodarske rasti ali celo negativni stopnji, pomeni recesija. Povpraševanje upade ali je povsem nestabilno in dobavne verige se prekinejo ter delovna mesta so seveda ogrožena, ker je ogrožen obstoj marsikaterega podjetja. To je torej gospodarska kriza.  

Kakšna kultura je primerna za čas recesije?

Je način delovanja, kot ga imate v podjetju pripravljen na zahtevne mesece pred vami? V vsaki krizi so poraženci in zmagovalci. Nekateri prenehajo obstajati in nekaterim uspe preživeti in se po krizi pobrati hitreje – ali celo najti v njej svoje priložnosti.

Kakšno delovanje zaposlenih bo imelo boljše posledice? Predlagam pozornost na naslednje:

Prilagodljivost

Prilagodljivost ljudi je nujna v času negotovosti in zahtevnih preizkušenj podjetja, ker morajo ljudje najti nove priložnosti in prevzeti tveganje negotovosti. Način delovanja pred krizo ne zadošča za dober odziv v času krize, ko z ustaljenimi navadami ne morete doseči potrebnih sprememb. Prilagodljivost ob pravem času je zato nujna za doseganje rezultatov.

Empatično poslušanje

Edini vir prihodkov so stranke, katerim morajo zaposleni prisluhniti in narediti vse za to, da jih ohranijo. Empatično poslušanje v podjetju pomeni poslušati svoje stranke namenom, da razumete njihove potrebe, želje in skrbi in jim pomagate doseči njihov namen. Kdo posluša stranke? Tisti zaposleni, ki so z njimi v stiku v konicah prstov podjetja. Nje pa morajo poslušati vodje in z njimi preverjati, kako bodo informacij uporabili v podjetju.  

Interno sporazumevanje

Notranje sporazumevanje je ključno v času premagovanja negotovosti zato, da informacije iz okolja dobro prenesete znotraj podjetja na mesto, kjer jih potrebujete v odločanju: proizvodnjo, logistiko, dobavo, tehnično podporo, ali vodstvo.

Naslednja naloga sporazumevanja v podjetju je hitro in uspešno delegiranje, ki vsebuje tako prenašanje nalog kot tudi mehkega področja odgovornosti in pooblastil. Interno komuniciranje je večkrat ovira za podjetje, ker deluje proti ljudem namesto v njihovo korist. Popravite, če ne deluje!

Upravljanje časa in produktivnosti

Doseganje ciljev in rezultati so odvisni od načina, kako ljudje na vsakem delovnem mestu porabljajo svoj čas. Nevarnost je, da ljudje porabljajo čas za nujne aktivnosti med tem, ko pozabijo na to, da morajo vsak dan poskrbeti tudi za pomembne. Med njimi je razlika, ker slednje prispevajo rezultate v prihodnosti, nujne aktivnosti pa puščajo posledice danes in jutri. Zlahka se znajdete v pasti, ko ljudje ne zmorejo prevzeti več delegiranih nalog, ker ne vidijo več razpoložljivosti v svojem delovnem času, niti ne zmorejo povedati, do kdaj bodo določeno opravilo lahko končali.

Doseči morate pregled in kontrolo nad aktivnostmi in načrtovati čas z mislijo na cilje. To pa se zgodi le z uporabo nekaj orodij in spremembo delovnih navad.

Voditeljstvo

Močno voditeljstvo je potrebno zaradi navdihovanja sebe in drugih, da vsi prispevajo svoj trud po najboljših močeh. V času preizkušenj in krize ni časa za ugotavljanje, kdo bi lahko opravil aktivnost ali vodil projekt. Vsi moramo v podjetju vložiti in opraviti svoje napore, da lahko podjetje preživi in se razvija celo v času gospodarske krize. Vrednote se zato lahko prečistijo in utrdijo. Sodelovanje tima in uravnanost vseh v skupno smer je odvisna od voditeljstva na vsakem delovnem mestu in ne le v top-managementu. Če ga ni niti pri ožjem vodstvu, potem ga zagotovo ne bo na nižjih ravneh in v konicah prstov podjetja.

Ko preštevate, koliko kriz in recesij ste preživeli v zadnjih 20 letih lahko ugotovite, da se še ena ni končala, ko se pripravlja naslednja. In tako se obrne leto 2008, 2014, 2019, 2022, 2023…

 

Kultura je temelj za poslovno odličnost podjetja

Je poslovna odličnost torej sploh potrebna in želena? Odličnost v poslovanju podjetja je nujna in edino zagotovilo, da bo podjetje preživelo in imelo dolg življenjski cikel. Odlična kultura, management in voditeljstvo bodo edini preživeli vsako krizo. Produkte in procese ter storitve bodo ljudje zamenjali z novimi in drugačnimi za svojo prihodnost!