Moje drevo življenja

Drugačna knjiga o menedžmentu časa in življenja. Govori o tem, kaj človek lahko stori, da doseže nenehen razvoj in rast.

35,00

Moje drevo življenja

Drugačna knjiga o osebnem razvoju

Moje življenjsko drevo razlaga, kaj lahko posameznik – član osebja ali vodstva – stori za dosego stalnega ter pozitivnega razvoja in rasti. Knjiga daje navdih in praktično pomoč za razvoj pozitivnega odnosa do življenja, ustvarjanje dobrih odnosov z drugimi, določanje in doseganje osebnih ciljev ter usvajanje znanja in spretnosti.

V vsakem človeškem bitju je nedoumljivo bogastvo talenta, ki ga na žalost le redki med nami izrabimo v celoti – morda zato, ker ga ne prepoznamo ali ker nimamo znanja, da bi ga razvili.

Vsi lahko pridobimo to prepoznanje in svoj potencial razvijemo – in ta knjiga lahko bralcu pomaga narediti prav to.

Tako pri delu kot doma smo neprestano soočeni z vrsto problemov in priložnosti, nekatere so »dejanske«, druge »čustvene«.

Tiste, ki imajo svoje korenine v »svetu dejstev« lahko navadno obravnavamo racionalno, z izkušnjami in strokovnim znanjem. Tiste, ki imajo svoje korenine v »svetu čustev« so navadno težje, pogosto povzročajo frustracije in bolečine in pogosto ta vrsta nerešenih problemov ali neizkoriščenih priložnosti stoji na poti do osebnega ali organizacijskega razvoja.

Zelo redki med nami imamo formalno izobrazbo o načinih človeškega uma. Premalo vemo o tem, kako navdihovati, motivirati ali se komunicirati za vzajemno razumevanje.

V naši vlogi menedžerja ali zaposlenega moramo bolje razumeti, kako dosežemo več zadovoljstva pri delu, občutek odgovornosti, duh solidarnosti in kreativnost – in pogosto odlašamo, kadar pride do upravljanja konfliktov, ki neobhodno nastanejo.

Če hočemo delovati bolje, z drugimi ali sami, se moramo naučiti mehanizmov v svetu čustev. »Zakaj sem oseba, ki sem?« »Zakaj delam stvari, ki jih delam?«

To so teme, s katerimi se ukvarja ta knjiga, na nadvse preudaren način, ki je hkrati zabaven in resen. To ni le referenčna knjiga. Je zbirka orodij z vajami za upravljanje številnih situacij, ki nastajajo tekom vsakega dne -  ali življenja.

Avtor v korist bralcu velikodušno črpa znanje, ki ga je pridobil v svojih izkušnjah, in prepričanje, da je osebni razvoj predpogoj za to, da dobite najboljše v življenju – ključni izziv, če hočemo rešiti  izzive, s katerimi smo soočeni v poslovni skupnosti in javnem sektorju, tako danes kot v prihodnosti.

Moje drevo življenja uporablja drevo kot model za osebni razvoj človeka.