PRODUKTIVITET

At skabe merværdi

SEMINAR: Practical Leadership

 

Et unikt 6-dages program baseret på principperne for Generel Virksomhedskompetence: Det der skal til for at få succes i enhver branche, virksomhed og kultur. Du vil få indsigt i praktiske lederfærdigheder, som det normal ville tage mange år at erhverve. Du vil  blive inspireret og lære hvordan du leder dig selv og andre og forbedrer produktivitet, relationer og kvalitet.

 

BOG: Mit Livstræ

My Life Tree DK

 En anderledes bog om personlig udvikling. “Mit livstræ”  handler om, hvad det enkelte menneske – som medarbejder eller leder – kan gøre for at opnå en vedvarende og positiv udvikling og vækst. Bogen giver inspiration og praktisk hjælp til at udvikle en positive livsholdning, skabe gode relationer til andre, definer og nå personlige mål samt at udvikle kundskaber og færdigheder.

OM PRODUKTIVET

click mapProduktivitetRelationerKvalitetLedelse

Produktivitet er ingen døgnflue, men et eviggyldigt basalt ledelses-princip som er en forudsætning for at en virksomhed kan overleve og udvikle sig.  

Produktivitet handler om at skabe merværdi ved at sikre at alle aktiviteter på alle niveauer i organisationen er værd at gøre og tilfører større værdi end omkostningerne ved at gøre det. Det handler om at få det største afkast af investeringen i tid, viden og penge.

Produktivitet handler om at sætte mål og nå dem med en optimal udnyttelse af resurserne. Det handler om at få samstemt alles indsats og om at få alle til at trække i samme retning for at nå målene.

Produktivitetskompetence

De tre produktivitetsvinduer repræsenterer den produktivitetsadfærd som enhver virksomhed må udøve for at nå sine mål. Produktivitetskompetence er opnået når der er etableret en produktivitetsproces der indebærer at produktivitet bliver overvåget og udviklet på alle tre niveauer og alles mål og aktiviteter er samstemte.

Produktivitetsprocessen fungerer når alle styrer deres tid, energi og viden mod at opfylde virksomhedens mål og fokuserer på de aktiviteter som skaber den merværdi, der fører til personlige, team- og virksomhedsresultatet. Og når alle stræber efter at realisere virksomhedens overordnede drøm eller vision.

Denne proces er en af de fire vitale processer der bør etableres og vedligeholdes i enhver virksomhed.