Leadership Excellence

Digitalizacija da, ampak ne namesto ljudi

Koncept Putting People First, Claus Møller Consultinga za poslovno odličnost storitev, vodenju ljudi in odnosu do podjetja.

Poslovni razvoj pomeni učenje

Organizacije morajo novo znanje integrirati v svoje procese in sisteme. Učenje zaposlenih in učenje na ravni podjetja sta neposredno povezana z razvijanjem potenciala podjetja za doseganje rezultatov – poslovnim razvojem.