Odlična kakovost je preseganje pričakovanj in zahtev strank. Odlična kakovost je tudi doseganje ali preseganje zahtev do samega sebe. Kakovost določijo stranke, vendar mora kakovost določiti tudi podjetje, tim ali oseba sama. Zato kakovost določijo drugi in podjetje samo.

Posledica?

Če vsi v podjetju konsistentno dosegajo ali presegajo pričakovanja in zahteve po kakovosti, je posledica odličen sloves. Takrat so zaposleni v skladu z blagovno znamko in ne proti njej.

Kakovost ni stvar podjetja. Še vedno je tabu, za katerim se skrivajo nekateri, ki jim je všeč narediti povprečno kakovost za čim večji zaslužek. Toda dobro podjetje ne bo nikoli sprejelo kompromisa glede kakovosti. Ne glede na ceno proizvoda ali storitev, bodo ti v podjetju, kjer ima kakovost visoko mesto, vedno dobre kakovosti.

V takšen podjetju je kakovost stvar timov in ljudi, ki proizvode in storitve naredijo. Kakovost je rezultat timskega dela vseh notranjih uporabnikov – takrat, ko se z njimi srečajo kupci in doživijo »presenečenje svojega življenja«. Včasih je presenečenje lahko tudi negativno.

Prevečkrat se podjetja zanesejo na sisteme kakovosti. Ti so nujni in naredijo veliko dobrih učinkov: preprečujejo napake, ohranjajo konsistentnost, ponovljivost, itd. Sistemi kakovosti ne ustvarijo kakovostnih zaposlenih, ki so temelj vse druge kakovosti. V resnici je obratno. Kakovostni zaposleni ustvarijo dobre in delujoče sisteme za kakovost.

Postavite visoke standarde delovanja

Model Clausa Møllerja o kakovosti je edinstven, ker daje na prvo mesto ljudi. Zaposleni ustvarijo kakovost celotnega tima in timi proizvajajo dobre proizvode in storitve. Sloves podjetja je rezultat vse kakovosti pred tem. Če v podjetju želite izboljšati kakovost, morate v timih postaviti nekatere standarde delovanja. Kdor postavi standarde prvi, bo načelno imel boljše podjetje. Drugi mu potem morajo slediti in ga prehiteti. Tako je vsaj v delujočem trgu. Kdor pa ne želi dvigniti svojih standardov delovanja, mora slediti boljšim tekmecem.

12 oken Splošne poslovne odličnosti

12 oken Splošne poslovne odličnosti

Zato je naloga vsakega podjetja, da navdihuje vse, zaposlene in menedžerje, za postavljanje visokih standardov delovanja. Razen tega, da dobi dober sloves podjetje, največjo nagrado prejmejo prav zaposleni in menedžerji. Vsak sam prejme največ v obliki večje odgovornosti, novih priložnosti na delovnem mestu, boljših odnosov, hitrejšega napredovanja, večje samopodobe. In ta je med vsem najpomembnejša.

Vsi bi morali razvijati svojo kakovost. Vodje oddelkov in timov bi morali imeti znanje za razvijanje odlične kakovosti zaposlenih. To področje ni strokovno, ampak splošno področje delovanja timov in podjetja, kjer vodje navadno nimajo formalne izobrazbe. Zato je prevečkrat podcenjeno in zanemarjeno v primerjavi s formalnimi sistemi kakovosti. 

Naredite vodje, ki imajo visoko zavedanje o kakovosti in visoke standarde delovanje.

Naučite jih tudi, kako postaviti in zahtevati visoke standarde od sebe in drugih. Nenazadnje pa tudi, kako pomagati izboljševati kakovost pri drugih – svojih podrejenih. V nasprotnem primeru podjetje plačuje visoko ceno, ne da bi se tega zaposleni in vodstvo zavedali. V programu Praktično vodenje boste izvedeli, kako to vključiti v proces on-boardinga zaposlenih, razvijanje in izobraževanje vseh zaposlenih.

Claus Møller Consulting lahko vašemu podjetju pomaga določiti, izboljšati in ohraniti produktivnost, odnose, kakovost in vodenje s kulturo Employeeship. Če želite pomoč za uspešno strategijo zaposlovanja in razvoja kadrov,
nam pišite.


Aleš Trunk ([email protected]) je direktor svetovalnega podjetja Claus Moller Consulting. CMC razvija podjetja, time in zaposlene na štirih področjih Splošne poslovne odličnosti: management, produktivnost, odnosi in kakovost. Spremljajte CMC na omrežjih LinkedIn in Facebook ali nam pošljite e-mail.