V podjetjih se morajo menedžerji in vodje skupin vedno spraševati in odločati, kako ustvarjati boljšo prihodnost ter ohraniti odličen tim, ki dosega odlične rezultate. Vodje se pogosto sprašujejo, kaj delajo in kako dobro delajo zato, da bi dosegali svoje cilje.

S Clausom Møllerjem smo pogosto naleteli na situacije, ko vodilni in člani kolegija razmišljajo o vseh scenariji, vendar pozabijo na enega od bistvenih. Scenarij »česa ne delajo?« Vodje se pogosto ne vprašajo, česa ne delajo, pa bi morali delati zato, da bi odličen tim lahko deloval.

Podjetja pozabijo ustvarjati svojo menedžersko kulturo. Vsi morajo imeti zavedanje, da vsak zaposleni postavlja svoje cilje, rešuje probleme ter se sporazumeva z drugimi pri svojem delu, da bi cilje lahko dosegel.

Uspešnost in učinkovitost tima zahteva tri stvari: jasne vloge in odgovornosti, osredotočenost na stranke in odlične storitve ter kulturo Employeeship, v kateri vsak opravi, delo s srcem, po najboljših močeh.

 

Jasne vloge in odgovornosti

Produktivnost in učinkovitost v podjetju je mogoča le kadar vsi zaposleni poznajo in ohranijo pregled ter kontrolo nad svojimi vlogami in odgovornostmi. Narava dela in okolje v katerem delamo nam na žalost ustvarja preveč impulzov in motenj, da bi bilo to še enostavno.

Osnova za jasne vloge in odgovornosti v timu je komunikacija. Sporazumevanje ima vpliv, ki presega vaše poslovne načrte. Najboljša komunikacija ni govoriti o nečem, ampak nekaj narediti – opraviti. To pomeni biti zgled. Dober zgled je najmočnejša oblika komunikacije zato, ker ga ljudje posnemajo.

Naloga sporazumevanja o vlogah in odgovornostih je tudi ustvariti dobre odnose med ljudmi, ki opravljajo te vloge. Namesto iskanja grešnih kozlov in krivde med oddelki ter zaposlenimi, bi morali napore usmeriti v odločanje, rešitev problemov za stranke ter iskanje priložnosti za pohvale takrat, ko ljudje nekaj opravijo odlično.

Produktivnosti ni mogoče ohraniti, če tim ne more ohranjati pregleda in nadzorovati načinov sporazumevanja z vsemi deležniki.

 

Osredotočenost na stranke ter odlične storitve

Kar je vredno storiti, je vredno storiti dobro. Sicer je bolje dobro narediti kaj drugega. Vodje, naredite okolje, ki navdušuje ljudi:

  • Osredotočeno na stranke, ne na produkte/procese;
  • Ne iščite konsenz ampak timski duh;
  • Komunikacija naj bo odprta, absolutno odprta.

 

Employeeship kultura

Veste, kako pomembno je poiskati in izbrati ljudi, ki se vključijo v podjetje in delijo skupne vrednote. Še posebej postane to pomembno, ko zaposlite nove vodje in menedžerje v ožji krog vodstva ali tja napredujete vaše talentirane posameznike.

To so zaposleni, ki jih cenite in spoštujete, ker izkazujejo največji potencial za vodenje podjetja. Zaposleni spoštovanje tudi pričakujejo in zahtevajo, zato je za vodjo velik preizkus, kako bo spoštovanje zaposlenih zaslužil in ga ohranil.

 

Spoštovanje in vodenje ljudi

Če oseba ve, zakaj in v čem je dobra, potem pričakuje spoštovanje drugih in ve, da si zasluži spoštovanje. Vodje morajo to razumeti in vedeti, da je njihovo poslanstvo, da ljudi vodijo zato, da se počutijo dobro in da delajo po najboljših močeh. Z dajanjem priznanja drugim, jim omogočiš, da se cenijo, da pričakujejo spoštovanje in omogočite njihovo rast – osebno rast. Potem nastane osnova zato, da ljudje postanejo predani.

Drugi del predanosti je zaupanje. Ljudje morajo imeti občutek, da imajo pozitivno samopodobo. Ko se ljudje počutijo dobro, tudi dovolijo, da jim zaupate. Če ljudem zaupaš, ker imajo močno pozitivno samopodobo in ker vedo, da jim zaupate, vas tudi ne želijo razočarati. Rezultat je spoštovanje drug drugega v medsebojnih odnosih.

Spoštovanje in zaupanje sta povezana z vodenjem. Vodja ne more voditi, če nima zaupanja ljudi. Zaupanje nastane le, če ljudje vodjo spoštujejo in slednje si zasluži z načinom svojega vodenja ter menedžerskega vedenja. Vodja je uspešen le z obema: spoštovanjem in zaupanjem ljudi.

 

Kultura prilagodljivosti

Prilagodljivost ima več področij in oblik. Prilagodljivost pomeni, da se nekdo spremeni preden je sprememba nujna. Pomeni pa tudi, da se skupina ljudi, kot sta tim ali podjetje, lahko razvija. Razvijajo se s razvijanjem produktov, storitev, procesov, načinov dela kot so navade in spretnosti.

Za fleksibilnost je pomembna mentaliteta vodij. Preveč vodij ima konservativen način razmišljanja. Zaradi izkušenj in previdnosti mnogi ljudje raje ne prevzemajo tveganja in postanejo manj prilagodljivi. Pogosto je top management manj prilagodljiv in zato drugi v podjetju sledijo in se ne spreminjajo niti kadar vidijo mogoče koristi.

Top management in zaposleni se lahko tudi bojijo učenja in dodajanja novih spretnosti. Starejši zaposleni, med 40 in 60 letom se pogosto ne učijo več novih stvari.

Ovira za prilagodljivost so tudi stroga pravila, ki se jih držimo in ohranjanje vrednosti aktivnostim/procesom. Vrednost bi morali povečevati. Oboje zmanjšuje predanost zaposlenih. Vprašajte se, koliko rutin še dodaja vrednost danes ali so že postale nepotrebne?

S tremi dogodki v marcu vam bomo pomagali vodje usmeriti v produktivnost, razumevanje odnosov s strankami in zaposlenimi ter razvijanje Employeeship kulture za vaše podjetje. [icon type=”fa-angle-double-right” color=”#262626″ size=”20px” style=”plain” link=”” new_window=”true” ]

Menedžment in vodenje sta lahko vaši glavni oviri ali glavni konkurenčni prednosti

Nazadnje pa še pomembna podrobnost, ki lahko pokvari vsako prizadevanje. Menedžerska kultura vodij lahko omogočita ali ovirata zaposlene. Participativen menedžment z vodenjem in Employeeship vrednote so tisto, kar vsi zaposleni naravno pričakujejo in želijo.

Ne gre le zato, kaj menedžerji ne delajo. Gre tudi zato, kako dobro to izvajajo.

Voditeljstvo, ki je povezano z menedžerskim vedenjem, mora iz ljudi privabiti najboljše. Iz sodelavcev more zvabiti odlične sposobnosti in odlično pripravljenost, da sposobnosti uporabijo v najboljšem interesu podjetja.

Predstavljajte si tim/oddelek, ki ima:

  • nejasne cilje,
  • nejasne odgovornosti,
  • nejasne vrednote,
  • neproduktivno vedenje ljudi v podjetju,
  • nejasne potrebe in želje deležnikov ter brez načina, kako zgraditi zaupanje,
  • nejasna področja in dejavnike kakovosti, ki ustvarijo odlične storitve.

 

Če ste prepoznali svoje podjetje v teh situacijah, potem lahko s spremembami svojega tima dosežete veliko za odličnost celotnega tima, podjetja in zadovoljstvo zaposlenih.

 

Ne zamudite naslednjega Praktičnega vodenja, s katerim vodje dobijo jasna in celovita navodila za razvijanje odličnosti managementa. Več na …

[icon type=”fa-angle-double-down” color=”#262626″ size=”20px” style=”plain” link=”” new_window=”false” ]