Model 12 oken

Model 12 oken

Model Clausa Møllerja za splošno poslovno odličnost zajema štiri med seboj povezane modele:

 • Odličnost vodenja;
 • Poslovna odličnost produktivnosti;
 • Poslovna odličnost odnosov (Čustvena poslovna odličnost);
 • Poslovna odličnost kakovosti.

Vsak model vključuje edinstvene koncepte, delovne metode in postopke, knjige, kontrolne sezname in vaje, teste in diagnostična orodja, module za izobraževanje in usposabljanje ter lastna orodja za praktično izvajanje.

Vsi modeli vključujejo zimzelene, univerzalne koncepte in orodja, ki bodo delovala v vsaki kulturi, vsaki dejavnosti, v vladnem in zasebnem sektorju, v vsaki velikosti organizacije in vsaki fazi življenja podjetja.

Dejavnosti, ki vodijo do odličnih rezultatov, potekajo na treh ravneh: na ravni podjetja, ravni ekipe in osebni ravni.

Rezultati na vsaki ravni organizacije so soodvisni.  Skupni rezultati podjetja temeljijo na rezultatih vsake ekipe. Rezultati ekipe temeljijo na rezultatih vsakega člana ekipe. Na osebne rezultate vplivajo splošni rezultati podjetja in ekipe

V modelu Clausa Møllerja, Splošna poslovna odličnost, »12 oken« predstavlja tisto, na kar se mora vsako podjetje, v katerem koli poslu, sektorju ali kulturi in kadar koli osredotočiti, da se bo odlikovalo.

Organizacija mora:

 • Dodati vrednost in zagotoviti produktivnost z upravljanjem časa, znanja in denarja na ravni podjetja, ravni ekipe in osebni ravni
 • Vzpostaviti in vzdrževati dobre odnose z vsemi deležniki na ravni podjetja, ravni ekipe in osebni ravni
 • Ustvariti in vzdrževati kakovost ter izpolniti ali presegati zahteve in pričakovanja notranjih in zunanjih kupcev na ravni podjetja, ravni ekipe in osebni ravni
 • Izvajati vodstveno vedenje na ravni podjetja, ravni ekipe in osebni ravni.

12 oken Splošne poslovne odličnosti

splošna poslovna odličnost

Vsa podjetja morajo vzpostaviti in vzdrževati štiri ključne procese, da se bodo odlikovala:

 • Proces produktivnosti, imenovan tudi »Uresničevanje vizije«, obstaja, kadar deluje proces na vseh treh ravneh – »okna 1, 2 in 3«.
 • Proces odnosov, imenovan tudi »Oblikovanje kulture«, obstaja, kadar deluje proces na vseh treh ravneh – »okna 4, 5 in 6«.
 • Proces kakovosti, imenovan tudi »Zvestoba kupcev«, obstaja, kadar deluje proces na vseh treh ravneh – »okna 7, 8 in 9«.
 • Proces vodenja, imenovan tudi »Odličnost vodenja«, obstaja, kadar deluje proces na vseh treh ravneh » okna 10, 11 in 12«.
error: Alert: Content is protected !!