Produktivnost, odnosi in kakovost

Vsi koncepti upravljanja temeljijo na enem ali več od treh osnovnih elementov, ki jih morajo imeti vsa podjetja in organizacije za ustvarjanje trajnih rezultatov.  Tri področja so Produktivnost, Odnosi in Kakovost.

Produktivnost pomeni dodajanje vrednosti vsem dejavnostim, ki se izvajajo na vseh ravneh v organizaciji.  Produktivnost je v prvi vrsti upravljanje virov: časa, znanja in denarja.

 Odnosi so namenjeni vzpostavljanju in vzdrževanju dobrih odnosov z vsemi deležniki (tistimi, ki vas lahko »naredijo ali zlomijo«)

 Kakovost pomeni ustvarjanje in ohranjanje zvestobe zunanjih in notranjih kupcev.

Produktivnost, odnosi in kakovost niso modne muhe, temveč zimzelene osnove upravljanja, ki so bistvene za preživetje in rast vsakega podjetja in potrebne za dolgoročne rezultate.

Tri osnove upravljanja so soodvisne. Ne morete imeti ene brez druge.

Rezultati podjetja so v veliki meri odvisni od tega, kako dobro to upravlja Produktivnost, Odnose in Kakovost. Kako dobro podjetje upravlja Produktivnost, Odnose in Kakovost, je odvisno tudi od tega, kako dobro njegovi ljudje izvajajo voditeljstvo.

error: Alert: Content is protected !!