Uvod v Odličnost vodenja

Model Odličnost vodenja je del modela Splošna poslovna odličnost Clausa Møllerja. Vodenje ni modna muha, temveč zimzeleni koncept, ki je bistven za preživetje in rast vsakega podjetja.

Vodenje se izvaja, kadar vodje in osebje (zaposleni) izvajajo menedžersko vedenje in navdihujejo drug drugega za izkazovanje vedenja Employeeship. Ko vsi izvajajo vedenje vodenja in izkazujejo Employeeship vedenje, je podjetje doseglo odličnost vodenja, ki jo ga potrebno nenehno spremljati in ohranjati.

 

Menedžersko vedenje

Menedžersko vedenje obstaja, kadar oseba izvaja vedenja, ki se od nje ali njega kot vodje pričakujejo.

Tri vedenja opredeljujejo menedžersko vedenje: določanje, kam naj gredo, iskanje in reševanje ovir za dosego cilja ter sporazumevanje z vsemi vpletenimi o njihovih vlogah, da jih navdihnejo, da se potrudijo po svojih najboljših močeh – izvajajo vedenja Employeeshipa.

Menedžersko vedenje lahko izvajamo individualno, v skupini ali v celotni organizaciji.

 

Employeeship

Za Employeeship vedenje ali zaposlenstvo so značilni predanost, odgovornost, lojalnost, iniciativnost in pozitivna energija vseh.  Ljudje, ki kažejo zaposlenstvo, izvajajo vedenja produktivnosti, odnosov in kakovosti.

Zaposlenstvo je namenjeno mobilizaciji energije vseh za zmago. Ko vsi zaposleni dajo vse od sebe in aktivno sodelujejo v iskanju odličnosti podjetja, ima podjetje posebno kulturo, ki ji pravimo Kultura Employeeship.

Ko ljudje izkazujejo zaposlenstvo, postanejo zaposljivi. Zaposlenstvo predstavlja edinstven, participativen pristop k vodenju.

 

error: Alert: Content is protected !!