Iskanje in zaposlovanje ni edini problem: vlagajte trud v odnose z vsemi deležniki zdaj!

Odnosi niso modna muha managementa, ampak so zimzelen koncept, ki je bistven za rast in preživetje podjetja v vsaki stroki.

Kako pomembni so odnosi z vsemi deležniki podjetja spoznavajo v času velike krize ali v času velike rasti. Večina uspešnih podjetij v Sloveniji danes čuti kadrovske izzive kot največje in najtežje probleme za prihodnjo rast. Managerji v podjetjih vedo, da pomanjkanje kompetentnih zaposlenih lahko resnično omeji rast podjetja v prihodnjih letih, kar jim predstavlja izziv. V podjetje lahko vedno zaposlite napačnega sodelavca ali pa ne zaposlite nikogar. Dokler imate kandidate. Z uporabniki lahko vedno izboljšate odnose ali pa jih pustite oditi.

Nekatera podjetja vseeno nimajo težav pomanjkanja zaposlenih – ne glede na panogo. Večinoma so to podjetja, ki so v preteklosti zavestno razvijala svoj sloves in ga danes lahko uporabijo za privabljanje in ohranjanje zaposlenih.

Izboljševanje slovesa podjetja je dolgotrajen proces, ki ima odločilen vpliv na pridobivanje in ohranjanje pravih ljudi ter dolgoročno uspešnost organizacije.

Razvijajte odnose z vsemi

Zaposleni v podjetju morajo ustvarjati in potem ohranjati odlične odnose z vsemi deležniki: zaposlenimi, strankami in dobavitelji. Čeprav so odnosi s sedanjimi in bodočimi zaposlenimi morda najbolj vidni problem v tem trenutku, pomembnost odnosov z dobavitelji in uporabniki ne sme biti nič manjša.

Postavite ljudi na prvo mesto

Pri odnosih gre za postavljanje ljudi na prvo mesto. Verjetno je v času rasti lažje investirati v odnose kot v času zniževanja stroškov ali reševanja podjetja. Managerji v odličnem podjetju vedno postavijo ljudi pred sisteme, politike, tehnologijo in naprave. Občutek in zavedanje osebe, da je pomembnejša od tehnologije in naprav naredi odnose bolj globoke in pristnejše, ter poveča zaupanje. Občutek, da je konkretna oseba na prvem mestu je najpomembnejša izkušnja za uporabnika ali zaposlene! Nič drugega ne uniči odnose bolj, kot izkušnja da stranka ni pomembna ali da zaposleni ni pomemben.

Privabljajte najboljše, zaposlujte prave in jih navdihujte

Fokus podjetij je na iskanju in zaposlovanju. Seveda, to ni dovolj. Enako, če ne bolj, pomemben del je vključevanje novih ljudi v podjetje (on-boarding), razvijanje in navdihovanje, da delujejo z resnično predanostjo in po svojih najboljših močeh.

Naredite načrt za oblikovanje svojega bazena kandidatov, program za vključevanje, program za razvijanje in prenehanje dela. Ti programi morajo postati vaše konkurenčne prednosti, s katerimi boste hitrejši in uspešnejši od drugih. Dobrih praks in primerov v drugih podjetij je veliko. Uporabite jih in prilagodite, ter s svojimi kreativnimi sodelavci naredite najboljše za svoje podjetje.

Spremenite in razvijajte kulturo

Vzpostavite in izvajajte vrednote in principe, ki bodo spodbujali odgovornost, lojalnost, iniciativnost ter timski duh in pozitivno energijo. Te stvari naredijo predanost in zavzetost, ki jo potrebujete v svojem podjetju in jih nato lahko uporabite za potrebne spremembe. Pri odnosih gre za ustvarjanje organizacijske kulture, ki jo označujejo odprtost, poštenost in medsebojno zaupanje.

Ohranite dobre odnose v timih in med timi

Za dobre odnose z vsemi deležniki so pomembni dobri odnosi v podjetju: med managementom in zaposlenimi, med člani tima v vsakem timu, med vsemi timi v organizaciji. Odnose merite v vsakem trenutku in ne enkrat letno z anketo. Za merjenje odnosov lahko uporabite Osebni EQ Meter ali Timski EQ Meter. Ne nazadnje, dobre odnose nagrajujte.

Posledice slabih odnosov so lahko uničujoče za podjetje.

  • Ljudje dajo odpoved zaradi čustvenih razlogov
  • Organizacije izgubljajo uporabnike zaradi čustvenih razlogov
  • Organizacije zaposlujejo napačne sodelavce, ker se osredotočajo na strokovne in ne tudi čustvene in socialne spretnosti.
  • Večina zaposlenih ne dela po najboljših močeh zaradi čustvenih razlogov
  • Zaposleni se upirajo spremembam zaradi čustvenih razlogov.
  • Timi, oddelki in posamezniki naredijo notranje spopade in majhne vojne, ker ne upravljajo svojih čustev in ne dajejo ljudi na prvo mesto.
  • Združevanje podjetij je manj uspešno, traja dlje in ne prinese pričakovanih rezultatov.
  • Podjetje ne more privabljati in ohranjati ustreznih investitorjev in dobaviteljev.

Rast in preživetje sta odvisna od tega, kako dobro podjetje upravlja odnose z vsemi deležniki in kako zaposleni v podjetju uporabijo svoje znanje in spretnosti za razvijanje odnosov v vsaki poslovni situaciji.

Odnose z vsemi deležniki podjetja lahko in morajo izboljševati v vsakem času. Zato, da lahko ustvarite in ohranite odlične in profesionalne odnose, na vseh ravneh potrebujete celostno in strukturirano razumevanje mehkih / človeških strani delovanja podjetja. To področje ni povezano s stroko, tehničnimi dejstvi in trdim svetom podjetja, ampak se nanaša na splošna področja delovanja, čustveni svet ljudi in mehka področja. Spremembe na teh področjih prinesejo vidne rezultate tudi pod črto.

Pišite nam, če želite to področje izboljšati, in svetovali vam bomo, kako to doseči.


Aleš Trunk ([email protected]) je direktor svetovalnega podjetja Claus Moller Consulting. CMC razvija podjetja, time in zaposlene na štirih področjih Splošne poslovne odličnosti: management, produktivnost, odnosi in kakovost. Spremljajte nas na omrežjih LinkedIn in Facebook ali nam pošljite e-mail.


Prijavite se in ne zamudite člankov o menedžmentuKliknite za prijavo