Timski Employeeship Meter za več timov

Orodje za določanje, ocenjevanje in razvijanje Employeeship kulture v timu in celotni organizaciji.

1.500,00

Timski Employeeship Meter za več timov

Orodje za določanje, ocenjevanje in razvijanje Employeeship kulture v timu in celotni organizaciji.

Več o konceptu Employeeshipa si preberite v knjigi Employeeship, avtorja Clausa Møllerja.

Ko so vsi zaposleni v podjetju globoko predani preživetju in razvoju organizacije – in torej izkazujejo Employeeship vedenje – lahko rečemo, da imata tako tim kot organizacija Employeeship kulturo.

Employeeship kultura obstaja, ko vsi izkazujejo odnos in vedenje Employeeship, ki ga označujejo zavzetost, odgovornost, lojalnost, iniciativnost in pozitivna energija.

Orodje Timski Energy Meter lahko uporabite za oceno »zdravstvenega stanja« tima in celotne organizacije. Orodje je preprosta in hitra prva pomoč za menedžment in zaposlene, ki z njegovo pomočjo zlahka identificirajo področja, na katerih so potrebne spremembe ali pa bolj detajlna analiza kulture.

Timski Energy Meter ocenjuje Employeeship kulturo znotraj 11 Employeeship dejavnikov:

 • Predanost
 • Odgovornost
 • Lojalnost
 • Iniciativnost
 • Produktivnost
 • Odnosi
 • Kakovost
 • Strokovna kompetentnost
 • Fleksibilnost
 • Uresničevanje
 • Energija

Kako naj to orodje uporabi tim

Rezultate Timskega Energy Metra natančno obravnavajte na sestanku vseh zaposlenih znotraj tima. Ta sestanek naj vodi do konkretnega načrta za razvoj in izboljšanje Employeeship kulture. Načrt redno spremljajte na sestankih tima v prihodnje.

Kako naj to orodje uporabi posameznik

Vsak zaposleni naj natančno pregleda rezultate Timskega Energy Metra in naj se vpraša, ali skupni rezultat tima izkazuje njegovo / njeno izkušnjo Employeeship kulture v  timu. Določi lahko tudi načine, s katerimi kot posameznik lahko prispeva k ustvarjanju in ohranjanju Employeeship kulture v timu. S to novo ozaveščenostjo bo vsak posameznik bolje opremljen za prispevanje k razvoju Employeeship kulture.

Kako naj to orodje uporabi organizacija

Timski Energy Meter uporabite skupaj s še dvema orodjema – Osebnim Energy Metrom in Organizacijskim Energy Metrom – v vseh timih v organizaciji. Rezultate različnih timov lahko primerjate in se o njih pogovorite, da bi dosegli izboljšave v celotni organizaciji.

 • Višji menedžment lahko uporabi Timski Energy Meter, da bi identificiral time, ki potrebujejo dodatno pomoč, ali time, od katerih ima korist lahko celotna organizacija.
 • S pregledom dejavnikov je mogoče dobiti idejo o močnih in šibkih točkah celotne organizacije, saj so vsi timi in njihovi zaposleni vrednoteni na enak način.