Merilec neopredmetenih sredstev

Orodje za raziskovanje in ustvarjanje vrednosti iz neopredmetenih sredstev organizacije.

890,00

Na voljo po naročilu

Merilec neopredmetenih sredstev

Orodje za merjenje, v kolikšni meri organizacija uporablja svoja neopredmetena sredstva, in za zagotavljanje indikacij o tem, kje organizacija lahko izboljša in obogati svojo konkurenčno prednost z ustvarjanjem večje vrednosti iz svojih neopredmetenih sredstev.


Vrednost podjetja je skupek vrednosti njenih finančnih in nefinančnih sredstev. Finančna sredstva so opredmetena, kot so stavbe, vozila, mehanizacija in orodja, zaloga in obveznice itd. Finančna sredstva so vodena v poslovnih knjigah in se pokažejo v poslovni bilanci. Nefinančna sredstva pa so neopredmetena, kot so ljudje in njihove spretnosti ter način, kako te spretnosti uporabljajo, ter njihovi odnosi in kultura, v kateri delajo. Za ohranjanje konkurenčne prednosti morajo podjetja nepretrgoma ugotavljati, razvijati in najbolje uporabljati vse svoje razpoložljive resurse, da lahko ponudijo in izboljšujejo proizvode in storitve. Skupaj kombiniran vpliv globalizacije, nove tehnologije in povečana konkurenčnost pomenijo, da se vsa podjetja soočena s priložnostmi radikalnih sprememb. Ne nazadnje je sposobnost podjetja, da uspeva v takšnem okolju, odvisna od njegovih sposobnosti ustvarjati vrednost iz neopredmetenih sredstev. 

Poročilo identificira 7 neopredmetenih sredstev.

  1. Odnosi
  2. Znanje
  3. Voditeljstvo
  4. Kultura & Vrednote
  5. Sloves
  6. Spretnosti & Kompetentnost
  7. Procesi & Sistemi