LEDELSE

Ledelsesadfærd og Employeeship

BOG: Employeeship

Employeeship DK

 

Et unikt Claus Møller koncept om ledelse for alle. Det illustrerer hvad der skal til for at være en god ansat,
og hvordan alle ansatte kan inspireres til at yde
deres bedste og dermed bidrage til organisationens overlevelse og vækst. Bogen giver inspiration og værktøjer til at udvikle en Employeeship kultur karakteriseret ved alles engagement, ansvar, loyalitet, initiative og positive energi.

 

SEMINAR: Practical Leadership

Et unikt 6-dages program baseret på principperne for Generel Virksomhedskompetence: Det der skal til for at få succes i enhver branche, virksomhed og kultur. Du vil få indsigt i praktiske lederfærdigheder, som det normal ville tage mange år at erhverve. Du vil  blive inspireret og lære hvordan du leder dig selv og andre og forbedrer produktivitet, relationer og kvalitet.

TESTS: Employeeship målere

Team-EQ-MeterOrganisational-Energy-MeterPersonal EQ Meter 

3 unikke værktøjer til at kortlægge og forbedre en organisations potentiale for udvikling og vækst. Employeeship målerne er en værktøjskasse der kan anvendes i en Employeeship proces for individer, teams og organisationer sammen med Employeeship bogen.

OM LEDELSE

click mapProduktivitetRelationerKvalitetLedelse

Ledelseskompetence er det sidste lag i vores model om Generel virksomhedskompetence. Som med de andre koncepter, er dette et eviggyldigt koncept, som er en forudsætning for at en virksomhed kan overleve og udvikle sig.

Ledelseskompetence har to komponenter: Ledelsesadfærd og Employeeship.

Ledelsesadfærd

Ledelse har været diskuteret siden tidernes morgen og der findes endnu ikke en enkel og almen gyldig definition af hvad ledelse er. Ifølge Claus Møller er ledelse en proces – en bevægelse fra en situation til en anden, ønskværdig, situation på en acceptabel måde. Ledelse er således resultatorienteret og uløseligt forbundet med forandring. Ledelse er et samspil mellem mennesker, som ønsker at nå fælles mål med fælles midler. Ledelse udøves således af mennesker, individuelt eller som gruppe, og essensen af ledelse er den enkeltes ledelsesadfærd.

Der er tre former for ledelsesadfærd: Målsætningsadfærd (udøves når mennesker søger at finde frem til en fælles forståelse af hvor de vil hen sammen – den ønskværdige fremtidige situation), Problemløsningsadfærd (udøves når mennesker søger at identificere og eliminere problemer og hindringer på vej mod målene) og Kommunikationsadfærd (udøves når mennesker forsøger at få samme billede af mål og midler, alle involverede kender deres rolle og trækker i samme retning).

Hvis en af formerne for ledelsesadfærd mangler, kan man ikke tale om at virksomheden eller teamet bliver ledet.

Employeeship

Når alle ansatte engagerer sig i virksomhedens succes – har virksomheden en særlig kultur som Claus Møller kalder Employeeship. Den er karakteriseret ved alles engagement, ansvar, loyalitet og positive energi. Mennesker som udviser Employeeship udøver produktivitetsadfærd, relationsadfærd og kvalitetsadfærd – og er ”ansættelige”

Ledelseskompetence

De tre ledelsesvinduer repræsenterer den ledelsesadfærd og den Employeeship kultur alle virksomheder behøver. Man kan tale om ledelseskompetence når der er etableret en ledelsesproces, dvs. at ledelsesadfærd og Employeeship overvåges og udvikles på alle tre niveauer.

Denne proces er en af de fire vitale processer, der bør etableres og vedligeholdes i alle virksomheder.