Vsi smo se že kdaj srečali s situacijo v podjetju, ko smo za nekoga rekli, da »ni produktiven« ali da neka dejavnost ni produktivna. Morda kdo lahko deluje celo po principu »manj je več«. Manj truda, manj razmišljanja, manj idej in predlogov, je več prostega časa in energije zase.

Ko se nadrejeni sreča z osebo, ki ni produktivna, se znajde pred velikih izzivom in mnogi vodje nimajo veliko odgovorov na takšen izziv. Zato stvari ostanejo, kot so bile do tedaj. Podjetje pa tako ne dosega optimalnega potenciala.

Produktivnost podjetja se začne na najvišji ravni in vključuje strateške odločitve, vse od določanja vizije podjetja do izvajanja aktivnosti na ravni vsakega zaposlenega. Menedžerji in vodje podjetja so ključne osebe, na katere se podjetje zanaša, da bodo omogočile pogoje v podjetju, v katerih bodo tako vodje kot zaposleni zmogli in želelidodajati vrednost. Učinkovito razvijanje produktivnosti vseh ljudi v podjetju bi morala biti visoka prioriteta.

Tema produktivnosti je še kako aktualna in na mestu. Ravno zdaj so podjetja ustvarila svoje načrte za prihodnje leto in z njimi zaposlujejo vodje. V naslednjih mesecih bodo z nasmehom zrli v letni plan tudi vsi zaposleni.

Vsi hočemo večjo produktivnost, a nihče ne bi bil rad ocenjen!

Medtem ko se pojavljajo novi podjetniški trendi in nove začasne modne muhe, je produktivnost področje, ki je bilo aktualno pred 30 leti, danes in bo aktualno tudi čez 20 let. Zato je še kako pomembno pogledati področja, ki podjetja naredijo uspešna, in jih je Claus Møller določil v modelu Splošne poslovne odličnosti. Prav zato, ker ta področja s časom ne bodo odpravljena, ampak ostajajo vedno aktualna, jih imenujemo Praktično vodenje. Več o tem si lahko preberete tukaj in je nadvse koristno branje za vse vodje.

Določite, kaj beseda produktivnost pomeni

Beseda produktivnost v ljudeh vzbuja različne občutke in v večini podjetij ljudje besede ne znajo opisati na enak način. Obstaja veliko nestrinjanje med ljudmi, kako določiti besedo in kaj naj pomeni v timu. Strinjamo pa se, da vsi hočemo večjo produktivnost.

V Claus Møller Consulting produktivnost pomeni dodajati več vrednosti. Če besede produktivnost v podjetju ne morete določiti na skupen način, jo bodo različni ljudje tolmačili različno in se bodo vedno tudi vedli različno.

Če nečesa ne moreš definirati, tega tudi ne moreš meriti

Čeprav je merjenje za vse menedžerje pomembno, večine aktivnosti zaposlenih podjetja ne merijo. Kljub temu, da mnogi ob tem zamahnejo z roko in rečejo, saj stvari ni težko meriti, dodana vrednost pove vse. Podjetja ne uspejo meriti večine ciljev ljudi, procesov in projektov. Naslednje, kar sledi, v primeru da produktivnost ni izmerjena, je, da produktivnosti ne morete izboljšati.

Vse se začne in konča z dodajanjem več vrednosti

Produktivnost je priložnost posameznika.
Posameznikovo vedenje je lahko osredotočeno na pomembne stvari, t.i. ključna področja njegovega dela, ali pa raztreseno med mnogo trenutnih nujnosti. Osnova za doseganje produktivnega vedenja je odločitev, kako bo posameznik porabil čas. Ljudje so zaposleni v podjetju zato, da ustvarjajo vrednost. O najpomembnejših korakih za izboljševanje osebne produktivnosti si preberite v članku Kako biti mojster upravljanja s časom: 7 korakov.

Produktivnost je tudi priložnost podjetja.
Celotna organizacija in bistvo celega podjetja je ustvarjanje vrednosti za nekoga. Uporabnik bo kupec, če bo od proizvodov in storitev imel čim več vrednosti. Lastniki bodo investirali, če bodo prejeli več vrednosti. Dobavitelji bodo sodelovali z namenom, da bodo imeli več vrednosti. In če zaposleni ustvarijo več vrednosti, jih lahko nagradite in napredujete na odgovornejša in pomembnejša delovna mesta. Ljudje so v podjetju zato, da ustvarjajo vrednost za vse deležnike.

Vrednost podjetja je posledica delovanja vseh skupaj:

  • Vodij, ki postavijo glavne usmeritve in strateške cilje ter jih na svoj način opišejo z vizijo.

  • Menedžerjev, ki vizijo uresničijo s svojimi timi in deležniki.

  • Zaposlenih, ki izvajajo produktivno vedenje v vseh projektih, in se odločajo, kako produktivno bodo porabili svoj čas.

Kadar podjetje ne ustvari svoje vizije in je ne spremeni v »tukaj in zdaj« aktivnosti ljudi, je velika verjetnost, da podjetje ne bo tako produktivno kot bi lahko bilo.

Kako vplivati na produktivnost?

  • Določite vizijo na ravni podjetja in jo razdelite v proces uresničevanja vizije s svojimi menedžerji.

  • Produktivnost povežite z deležniki na vsakem področju in jih spremenite v projekte za vsakega izmed njih. Projekt je denimo lahko izboljšanje ali pocenitev … procesa v nabavi, iskanja dobaviteljev idr. …
    Vsak projekt je svoja celota, ki mora biti zaključena.

  • Na osebni ravni mora vsak zaposleni določiti osebne cilje glede delovanja s svojimi deležniki. Potem, ko ste določili cilje svojim deležnikom, opredelite ključna področja delovanja, t.j. skupine glavnih nalog in odgovornosti, ki morajo biti vedno pod nadzorom in na koncu izvršene.

  • Naredite vodje, ki razvijajo produktivnost. Za to potrebujete močan HRM, ki ima besedo, in na katerega se podjetje zanese, ker je relevanten poslovni partner.

  • Zaposlene trenirajte in razvijajte njihov odnos do produktivnosti, da bodo imeli produktivne delovne navade in vedenje.

V podjetju Claus Møller Consulting podjetjem pomagamo pri razvijanju produktivnosti in splošne poslovne odličnosti. Pošljite mi vprašanje, na katerega nisem odgovoril v tem članku, pa je morda ključno za vašo uspešnost v produktivnosti in pomagal vam bom poiskati rešitev.


Aleš Trunk ([email protected]) je direktor svetovalnega podjetja Claus Moller Consulting. CMC razvija podjetja, time in zaposlene na štirih področjih Splošne poslovne odličnosti: management, produktivnost, odnosi in kakovost. Spremljajte nas na omrežjih LinkedIn in Facebook ali nam pošljite e-mail.


Prijavite se in ne zamudite člankov o menedžmentuKliknite za prijavo