Lastniki podjetja, vsi zaposleni in politične skupine bi morali skrbeti, kako bodo podjetja uspešnejša v prihodnje. Lahko se strinjate, da je rast odvisna od okolja in vseh zaposlenih v podjetju, vključno z menedžerji, zato se morajo skupaj »bojevati« s trendi, ki jih morda niti ne morejo videti, opaziti v poplavi zahtev in »nujnih« ukrepov; pri čemer je okolje lahko več kot le neizprosno.

V nadaljevanju je pet trendov, ki so jih strokovnjaki letos napovedali za prihodnje obdobje in veliko podjetji jih je morda spregledalo, kljub temu da so še kako vidni in merljivi. Zanimivo je, da kljub trendom osnovna pravila in principi za uspešnost podjetja ostajajo enaki – ti se niso spremenili kljub sodobnim zahtevam okolja in konkurence.  

Predlagam, da jih ponovno pregledate in najdete najboljše odločitve za svoje podjetje, s katerimi boste ostali uspešni v prihodnje. Vsako podjetje lahko izvede tri stvari, o katerih pišem na koncu in vam bodo pomagala narediti poslovni razvoj onkraj povprečnega podjetja.

 

TREND 1: V podjetju boste vodili nekaj generacij – bliža se generacijski prepad

V naslednjih treh letih boste videli velik pritok zaposlenih iz generacije Z. To so tisti, ki so bili rojeni v letih konec 1990 in začetku 2000. Če iščete študente za svoje podjetje, potem ste že opazili, da so bili ti rojeni celo med 1999 in 2004.

Istočasno z zaposlovanjem zelo mladih ljudi, imate zaposlene tudi »Baby boom« ljudi in veliko sodelavcev iz generacije X. Znano je, da v naslednjih petih letih v EU in ZDA prihaja do največjega vala upokojevanja, kar zahteva velike napore kadrovskih služb na področju iskanja, vendar še večji napor na področju razvoja in prenašanja vidnega in nevidnega znanja na mlajše zaposlene. Pripravljenost HRM službe, je lahko slabost ali prednost podjetja.

 

TREND 2: Ne-enakost med spoloma

Čeprav je dokazano in znano, da ima zastopanje ženskega spola v vodstvenih timih zelo pozitiven in dober vpliv na poslovni rezultat, je pogosto žalostno zanemarjena priložnost in prednost podjetja. Programi podjetij za razvoj voditeljstva to dejstvo preveč zanemarjajo ali pa ga prepuščajo plehkim dejstvom »saj vsi vemo«.

V največ podjetjih tem dejstvom ne posvečajo nikakršnih pozornosti, čeprav bi jo morali uskladiti s svojimi timi in poslovno strategijo.

 

TREND 3: Povečanje dela na daljavo in vseh povezanih problemov

Nove generacije zaposlenih, z izkušnjami iz »drugega sveta«, ki »niso sprejemljive«. Čeprav mnogi niso izkušeni v določeni panogi, imajo lahko pomembne lastnosti hitrega učenja in razvijanja spretnosti. Ker se ljudje tega zavedajo, v mlajših generacijah zaposlitev ni edina možnost – delo je storitev, za katero prejmeš plačilo. Problem pripadnosti, odgovornosti in lojalnosti je ogromen in čeprav so si te zahteve in pričakovanja nasprotujoče, to ni v korist podjetju.

 

TREND 4: Nova tehnologija, ki izvira iz industrijske revolucije 4

Številni trendi in pojavi v poslovnem svetu, blockchain, chatbots in druga AI orodja so naše okolje spremenila bolj, kot se uspemo zavedati. Večine sprememb niti ne vidimo, ker je opazno samo tisto, čemur smo najbolj izpostavljeni. Veliko stvari gre enostavno mimo nas in nas preseneti na drugem novem področju. Ker je vse tako hitro, domnevamo, da so enako hitre tudi vse koristi od priložnosti, brez čakanja. Živimo v svetu instantne gratifikacije, kjer kupci zahtevajo rezultate hitreje.

Živimo v času takojšnega užitka – stranke želijo rezultate hitreje, korist produkta ali predmeta mora biti takojšnja, in podjetja, ki se bodo to naučila doseči, bodo še naprej rasla. Zato morajo vodje poskrbeti, da ta hitrost in vnema ne bo vodila k zmanjšanju kakovosti.

Kar se v poslovanju podjetij ni spremenilo, je nujnost usmerjati in prilagajati se novim trendom.

 

TREND 5: Potreba po prilagodljivosti in nenehno izobraževanje

Podjetja morajo investirati v vse zaposlene, da lahko obvladajo spremembe v tehnologijah, okolju in pri strankah. Ne samo zato, da ohranjajo lojalnost strank in zaposlenih, ampak zato, ker oboji pomagajo oblikovati prihodnost podjetja.

Razvoj zaposlenih izboljšuje sedanje zaposlene in jih pripravlja za prihodnja napredovanja v menedžment. Hkrati tudi kaže, kateri zaposleni imajo sposobnost za napredovanje v voditeljstvo.

Ker se vloga vodje nagiba k upravljanju in vodenju timov z raznolikimi člani, z njihovo raznoliko izkušenostjo, tehničnimi spretnostmi in znanji, bo veliko večji poudarek na razvoju človeških spretnosti pri vodji.

 

Kaj vse to prinaša podjetjem in katere spremembe lahko načrtujete v svojem podjetju?

 

Odličnost vodenja

Vodje morajo biti odlični menedžerji in odlični vodje. Ni dovolj le eno od obeh »svetov«. Zaposleni ne bodo priznali voditeljstva nekomu, ki ni dober v postavljanju ciljev, če ciljev ne sporoča v timu, ne postavlja zahtevnih in izzivalnih ciljev, ne rešuje problemov, odločitev ne sprejema hitro in v sodelovanju z drugimi, se ne sporazumeva jasno o odgovornostih in vlogah, itd.

Vodja tudi ne bo priznan kot dober menedžer brez sposobnosti navdihovanja sodelavcev, motiviranja, sporočanja vrednot in postavljanja standardov vedenja v organizaciji, ter držanja svojih obljub, sprejemanje celovite odgovornost za organizacijo.

Takšnega vodenja bi se ljudje morali in se ga lahko naučijo. To je potrebna investicija za razvoj in rast podjetja. Nekateri ljudje imajo srečo, da so bili mnogo bolj izpostavljeni situacijam, ki zahtevajo odlično vodenje in menedžersko vedenje. Drugi so bili zaradi okolja in narave dela lahko bolj izolirani in situacije niso zahtevale takšnih vedenj kot jih spremembe v prihodnosti zahtevajo do podjetja.

Naloga HRM je pomagati podjetju vzpostaviti vse to, kar bo podjetje naredilo trpežno in vztrajno v prihodnjem obdobju. Mnogi so to že spoznali in se dobro pripravljajo. Nekatera podjetja na žalost odlašajo iz polletja v naslednje polletje. Posledica je slabša dodana vrednost podjetja in okolje, v katerem zaposleni ne želijo opraviti nalog po svojih najboljših močeh in z vsemi napori.

 

Osredotočenje na čustveno inteligentno vodenje

Med pomembnimi razlogi za to, da zaposleni niso popolnoma predani in ne delujejo po najboljših močeh je, da z vodjo niso na isti »valovni dolžini«. Gre za čustveno sprejemanje nadrejenega, čeprav se v »tehničnem smislu« vodja in zaposleni razjahata.

Vodje so zato pred novim izzivom – biti čustveno sprejemljiv za sodelavce, da ti zaupajo vodenju. V podjetju vsak gleda in opazuje nadrejene. Od njih dobivajo čustvena sporočila, če tudi niso posebej vidna – stališča in vrednote vodje vplivajo na vodstveni tim in ta ga prenaša v hierarhiji.

Vodje vplivajo na skupna čustva tako, da postavljajo čustvene standarde. Vodje lahko dajo priznanje ali ga zadržijo. Vodje lahko konstruktivno kritizirajo – ali pa destruktivno. Vodje lahko podpirajo ali so slepi za potrebe drugih. Vendar pa vsak formalni vodje ni nujno tudi čustveni vodja skupine. Kadar formalnemu vodji manjka kredibilnosti, morda zato, ker je povprečen v menedžerskem vedenju, lahko ljudje izberejo čustvenega vodjo, ki ga spoštujejo in mu zaupajo in nato ta čustveni vodja oblikuje čustvene reakcije v skupini.  

Ko organizacija poskrbi, da je čustvena inteligentnost prioriteta in izbira vodje na vseh ravneh na podlagi strokovnih spretnosti kot tudi glede na čustvene kvalitete, se podjetja in lastniki varujejo pred številnimi slabostmi organizacije, na primer tudi neetičnemu vedenju, koruptivnosti, osebnemu pohlepu in sebičnosti menedžerjev, ki sicer vodijo k škandalom, kot smo jim priča skoraj vsak dan.

 

Teamship – skupen tim vseh timov

Ustvarite zmagovite time. Uspešni timi temeljijo na uspešnih posameznikih. Tudi uspešna organizacija je lahko tim iz vseh timov. Uspeh vsake organizacije je odvisen od uspešnosti vsakega tima v tej organizaciji in sposobnosti za sodelovanje in podpiranje drug drugega.

Uspešnost vsakega tima temelji na uspešnosti posameznega člana tima in njegov ali njeni sposobnosti za sodelovanje in podpiranje drugih.

Uspešen tim izkazuje lastnosti, ki jih v Claus Møller Consultingu imenujemo Teamship. Nastane vedno, kadar je vsak član tima sposoben (ima potrebne spretnosti in znanje), pripravljen (sodeluje in prinaša najboljše kot posameznik in kot član tima) ter ima dovoljenje (prevzema odgovornost in iniciativnost).  

 

Teamship pomaga podjetjem razvijati in ohranjati zmagovite time – resnične time – ki delujejo izrazito drugače od navadnih oddelkov ali skupin. Teamship mnogim podjetjem daje konkurenčno prednost pred tekmeci – pogosto ostaja tudi nedosežen potencial.

 

Vsak trend je sprememba, ki je morebitna past, v katero se podjetje lahko ujame, če se ni pripravljeno spremeniti in prilagoditi preden postane nujno. Lažje je investirati čas in denar v času, ko ima podjetje zagon in resurse. Mnogo težje in dolgotrajno je reševati situacije v podjetju takrat, ko je podjetje ujeto v pasti in omejeno s svojimi možnostmi. Edine osebe, ki podjetje lahko pripravijo in se odzovejo na trende so vaši vodje in njihova sposobnost biti odlični.

Odlično vodenje mora razvijati produktivnost, odnose in kakovost na treh ravneh: osebna raven, raven timov in raven podjetja. Med vsemi je osebna raven najpomembnejša. Je tudi temelj za vzdržljivost in prilagodljivost organizacije in za to, da postane tim vseh timov skupaj.

 


Aleš Trunk ([email protected]) je direktor svetovalnega podjetja Claus Møller Consulting. CMC razvija podjetja, time in zaposlene na štirih področjih Splošne poslovne odličnosti: management, produktivnost, odnosi in kakovost. Spremljajte nas na omrežjih LinkedIn in Facebook ali nam pošljite e-mail.


Ne zamudite prihodnjih člankov o poslovni odličnosti!Kliknite za prijavo

view count